Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractacions laborals (exp. 037/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
27/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Consell Comarcal del Priorat
La Presidència del Consell Comarcal del Priorat ha procedit a realitzar les següents contractacions laborals per màxima urgència:

a) Personal contractats dins la Línia A _ Treball i formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys (Exp.2016/PANP/SPOO/0115):

 

Permís de residència:

xxxx165H

Lloc de treball:

Peó

Categoria:

Altres

Tipus de contracte:

402-Contracte eventual de durada 6 mesos amb jornada 100%

Durada del contracte:

Del 28 de desembre de 2016 al 27 de juny de 2017, ambdós inclosos

Retribució bruta:

1.160,64 euros/mensuals bruts

NIF:

xxxxx963P

Lloc de treball:

Peó

Categoria:

Altres

Tipus de contracte:

402-Contracte eventual de durada 6 mesos amb jornada 100%

Durada del contracte:

Del 28 de desembre de 2016 al 27 de juny de 2017,ambdós inclosos

Retribució bruta:

1.160,64 euros/mensuals bruts

 

 

b) Personal contractat dins la Línia B _ Treball i formació adreçat a persones en atur beneficiàries de la renda Mínima d'Inserció (Exp.2016/PRMI/SPOO/0115):

 

NIF:

xxxxx277K

Lloc de treball:

Peó

Categoria:

Altres

Tipus de contracte:

Contracte per obra o servei amb jornada 100%

Durada del contracte:

Del 28 de desembre de 2016 al 27 de desembre de 2017, ambdós inclosos

Retribució bruta:

1.160,64 euros/mensuals bruts

NIF:

xxxxx814F

Lloc de treball:

Peó

Categoria:

Altres

Tipus de contracte:

402-Contracte eventual de durada 6 mesos amb jornada 100%

Durada del contracte:

Del 28 de desembre de 2016 al 27 de juny de 2017, ambdós inclosos

Retribució bruta:

1.160,64 euros/mensuals bruts

NIF:

xxxxx473W

Lloc de treball:

Peó

Categoria:

Altres

Tipus de contracte:

402-Contracte eventual de durada 6 mesos amb jornada 100%

Durada del contracte:

Del 28 de desembre de 2016 al 27 de juny de 2017, ambdós inclosos

Retribució bruta:

1.160,64 euros/mensuals bruts

 

 

c. Personal de neteja contractat pel Consell Comarcal del Priorat:

 

NIF:

xxxxx573X

Lloc de treball:

Personal de neteja

Categoria:

Personal neteja

Tipus de contracte:

Interinitat a temps parcial - 20 hores setmanals, (510)

Durada contracte:

Del 27 de desembre de 2016 al 12 de gener de 2017, ambdòs inclosos

Efectes del contracte:

27 de desembre de 2016

Retribució bruta:

691,71 euros bruts mensuals

Finalitat contractació:

Substitució per vacances

 

 

La qual cosa es fa pública en compliment de l'establert en estableix l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Falset, 27 de desembre de 2016

 

Arturo González Benet

Secretari del Consell