Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament del banc de terres
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Amposta
Aprovat definitivament el Reglament del Banc de terres de l'Ajuntament d'Amposta, es fa públic que el text íntegre del mateix s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Tarragona número 223 del dia 23 de novembre de 2016.

 

Amposta, 24 de novembre de 2016

 

Adam Tomàs i Roiget

Alcalde