Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic el Decret AAL160235, d'aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal ordinària d'enderroc parcial de l'edifici sud de l'escola Amat Verdú (X116/U633/2016/000008)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
23/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Per decret d'Alcaldia AAL160235 de data 19 de desembre de 2016 es considera aprovat definitivament el Projecte d'obra municipal ordinària d'enderroc parcial de l'edifici sud de l'escola Amat Verdú - Adequació dels espais exteriors alliberats, que va ser aprovat inicialment mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió de data 24 d'octubre del 2016, per manca d'al·legacions en el tràmit d'informació pública.

 

Sant Boi de Llobregat, 23 de desembre de 2016

 

Juan Antonio Tamayo Fernández

Tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica