Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre referència de publicació de les bases d'ajuts a persones celíaques
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vilanova del Camí
Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província de data 21/11/2016, apareix publicat l'acord de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, pel qual s'aprova definitivament les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten.

 

Vilanova del Camí, 21 de novembre de 2016

 

Vanesa González Márquez

Alcaldessa