Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de requeriment d'identificació de conductor en expedients sancionadors
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
D'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre (en endavant TRLSV), es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex d'aquest Anunci, com a titulars o arrendatàries a llarg termini dels vehicles o com a conductores habituals, el requeriment d'identificació de conductor que estableix l'article 11.1.a) del TRLSV.

Atès que s'ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades sense que això hagi estat possible, mitjançant aquest Anunci es porta a terme la notificació perquè en tinguin coneixement, la qual serveix de notificació individual, amb l'advertiment que, transcorreguts vint dies naturals a comptar de la data de publicació d'aquest Anunci al DOGC, es tindrà per notificada.

Es comunica a les persones interessades que disposen d'un termini de vint dies naturals, a comptar de la notificació, per facilitar per escrit les dades relatives al conductor responsable de la infracció (DNI/NIE/passaport, número de permís o llicència de conducció, nom i cognoms i domicili) al servei territorial de Trànsit instructor, l'adreça del qual consta a l'annex d'aquest Anunci. Finalitzat el termini esmentat sense que s'hagin comunicat les dades requerides, la persona titular o arrendatària a llarg termini del vehicle o conductora habitual serà sancionada pecuniàriament com a autora d'una falta molt greu, amb una multa del doble de la prevista per la infracció originària que la va motivar, si era lleu, i del triple si era greu o molt greu, de conformitat amb els articles 11.1.a) i 77.j) del TRLSV.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora

 

 

Annex

 

Adreces dels serveis territorials de Trànsit:

Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: rbla. Ferran, 1, 3r, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

 

Tràmits electrònics: transit.gencat.cat.

 

Abreviatures dels preceptes:

TRLSV: Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RDL 6/2015).

SOA: Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004).

VEH: Reglament general de vehicles (RD 2822/1998).

CIR: Reglament general de circulació (RD1428/2003).

CON: Reglament general de conductors (RD 818/2009).

 

Q=quantia; Pre=precepte; Art=article; P=punts.

 

 Expedient

Titular

Identificació

Localitat

Data

Matrícula

Q

Pre

Art

P

08/4401016-7

FUIXENCH COUTIER SL

B63694517

TERRASSA

08/07/2016

9514CNJ 
CIR

0170 
08/5317398-3

CONDALGLASS

B66100553

SANT PERE DE VILAMAJOR

04/07/2016

2058HWS 
CIR

0154 
08/6058379-8

NATALIA CHEUZOVA

Y3919807T

PREMIA DE DALT

01/09/2016

5207JND 
CIR

0031 
08/6058386-1

SMALLBIG ASSOCIATS SL

B63860886

BARCELONA

01/09/2016

1594DZV 
CIR

0085 
08/6058481-5

PARTIDAS Y TEXTILES SL

B08997124

PINEDA DE MAR

02/09/2016

6901JPW

200

CIR

0031

0

08/6059074-8

OCTEL DELCAT SL

B62768734

RUBI

08/09/2016

9909BDH

200

CIR

0032

0

08/6060078-4

PASQUALE ORLANDO

Y1222641K

BARCELONA

11/09/2016

L 3613AH 
CIR

0167 
08/6061449-7

ARRAIN TOKI S C P

J58876988

BARCELONA

16/09/2016

B 0981VM

80

CIR

0155

0

08/6767570-1

RAMONA DOBRE

X6298267Q

LLORET DE MAR

18/08/2016

7474BKG 
CIR

0052 
08/6770182-9

MANUEL PEÑA PEREZ

37292339R

BARBERA DEL VALLES

31/07/2016

7744CRZ 
CIR

0052 
08/6783025-3

DANIEL VICTOR NAVARRO TURISENDO

39404797R

ARENYS DE MUNT

09/09/2016

5230FLL 
CIR

0052 
08/6785952-6

ROLDAN JARDINERS SLU

B66500786

CALDES DE MONTBUI

07/08/2016

4955JKX 
CIR

0052 
08/6786000-2

ALISTEL COMUNICACIONES SL

B66483728

BARCELONA

29/08/2016

2518JKW 
CIR

0052 
08/6786016-0

TABITOL SL

B45228061

TOLEDO

11/09/2016

9234GMN 
CIR

0052 
08/6786233-3

JUAN MAURICIO LONDOÑO QUINTERO

X4981935C

CERDANYOLA VALLES

04/08/2016

5945CMW 
CIR

0052 
08/6787259-9

FERRAN GUELL ABAD

38116475R

EL MASNOU

27/08/2016

2107GNY 
CIR

0048 
08/6787958-0

IDFO TELECOMUNICACIONES SCP

J66017260

SABADELL

25/08/2016

5696FWJ 
CIR

0052 
08/6788509-9

BERNARD BUTER HELDERMAN

48928715X

VALVERDE DEL CAMINO

17/08/2016

8993JGB 
CIR

0052 
08/6788521-5

MARIUS NICUSOR IORDAN

X8656173P

BOLAÑOS DE CALATRAVA

31/08/2016

M 4435XT 
CIR

0048 
08/6788916-0

CORNEL TEODORESCU

X5485778W

MADRID

04/09/2016

5372DGZ 
CIR

0052 
08/6789332-9

CORNEL TEODORESCU

X5485778W

MADRID

26/08/2016

5372DGZ 
CIR

0052 
08/6789589-1

ROSA MARIA CEDRUN PLANAS

09268523Y

EL PRAT DE LLOBREGAT

05/09/2016

4955HHY 
CIR

0052 
08/6791405-9

CORNEL TEODORESCU

X5485778W

MADRID

16/09/2016

5372DGZ 
CIR

0052 
08/6792203-2

MANUEL LARA FENOY

43533067R

CERDANYOLA VALLES

25/08/2016

9017CYY 
CIR

0052 
08/6792831-7

DANIEL RUIZ CORDERO

45642706B

TERRASSA

18/09/2016

7744HGB 
CIR

0052 
08/6795990-5

LOURDES SANCHEZ MARTINEZ

46607092F

CERDANYOLA VALLES

10/09/2016

8110CYF 
CIR

0052 
08/6798452-9

S M OSONA SL

B61269825

VIC

12/08/2016

B 6134WT 
CIR

0052 
08/6798588-0

CABAS2011 SLU

B65580789

BARCELONA

20/09/2016

3916BHD 
CIR

0052 
08/6798780-2

MARWA BECHROURI NOUAR

73660454X

CULLERA

22/09/2016

8432BFB 
CIR

0052 
08/6798929-4

XU AISU

X2760978N

L HOSPITALET DE LLOB

25/09/2016

8432JSB 
CIR

0052 
08/6799164-9

ALEJANDRO AGUILAR VILAJUAN

44017857C

L HOSPITALET DE LLOB

23/09/2016

6104JPZ 
CIR

0052 
08/6799319-6

JUAN PASCUAL NOGUEROLES

38385136E

POLINYA

25/09/2016

1683JLF 
CIR

0052 
08/6799383-0

FUSTERIA I EBENISTERIA BRAÑ

B63221691

ARENYS DE MUNT

21/09/2016

8054HCT 
CIR

0052 
08/6799621-0

PEDRO ANGUERA CENDRA

46006818X

URB AGORA PARK

20/09/2016

0061BKD 
CIR

0052 
08/6799654-4

AGATA ANIELA KALETA

X8861826H

ENGUERA

20/09/2016

V 0418FS 
CIR

0052 
08/6799684-2

ALEXANDRU DUNCA

X2235378P

S ANDREU DE BARCA

27/09/2016

7052CWZ 
CIR

0048 
08/6800477-9

ROSA MARIA GIL CASANOVA

19892874J

VALENCIA

28/09/2016

0605CMY 
CIR

0052 
08/6800541-7

JOSEFA TORA MARGALEF

36568113E

BARCELONA

01/09/2016

6350CJY 
CIR

0052 
08/6800670-7

SILVIA CARE MONTULL

25143686V

ZARAGOZA

21/09/2016

4007DTD 
CIR

0052 
08/6800687-3

ENRIQUE ROSADO VEGA

72532672X

BARCELONA

25/09/2016

1689CFY 
CIR

0052 
08/6800781-5

MOHAMED ACHRAF DEBDI BAHAR

X9491840Q

MANRESA

26/08/2016

9649FPG 
CIR

0052 
08/6801091-5

INICIATIVAS DE VENTAS Y SER

B61467684

S VICENC DELS HORTS

13/08/2016

2216JBZ 
CIR

0052 
08/6801407-4

AUREA PRODUCTIVA SL

B66015165

VIC

21/09/2016

8206DHX 
CIR

0048 
08/6802164-4

LEONELY HERO SL

B99444671

ZARAGOZA

13/09/2016

4126JRV 
CIR

0048 
08/6802282-0

GRUAS CORBERA S L

B08772287

CORBERA DE LLOB

30/09/2016

1440GWJ 
CIR

0052 
08/6802637-2

ANA MARIA COMAS CASTAÑE

39155808X

TERRASSA

03/08/2016

0810CBW 
CIR

0052 
08/6802687-2

OPENTRAMITS SL

B64798242

TERRASSA

11/08/2016

3010JPT 
CIR

0052 
08/6802871-5

BRADLEY SCOTT OLESON LASHINSKI

72858407L

VITORIA GASTEIZ

30/09/2016

7643GRK 
CIR

0048 
08/6802907-5

JEMAA ZIANI

X3892229P

NAVARCLES

12/08/2016

2146BFH 
CIR

0052 
08/6802946-4

SILVESTRU MIHAI TANTAU

X8913373E

MANRESA

07/08/2016

3096DMN 
CIR

0052 
08/6803407-3

CARLOS SABA CAUDEVILLA

46356069Y

BARCELONA

31/08/2016

7110FMV 
CIR

0052 
08/6803693-8

ZULEMA TORREJON CRUZ

39520870Q

BARCELONA

18/09/2016

6340JNB 
CIR

0048 
08/6803713-3

ESTEFANIA ROSARIO CHINGO CEDEÑO

49720930J

SABADELL

02/09/2016

5663DHZ 
CIR

0052 
08/6803824-1

ALEXANDRU DUNCA

X2235378P

S ANDREU DE BARCA

29/09/2016

7052CWZ 
CIR

0052 
08/6803920-8

PERE TRESSERRAS RIBO

37778744W

CERDANYOLA VALLES

06/09/2016

3150GMK 
CIR

0052 
08/6803990-3

MARIA DEL PILAR SANTIAGO GARCIA

47310687D

BLANES

05/09/2016

B 5770SB 
CIR

0048 
08/6804174-6

DIEGO ADRIA RUIZ FRANCH

47912740Z

EL PERELLO

24/09/2016

3128BRG 
CIR

0048 
08/6804183-7

BALTIRUSMAR SL

B64865264

GAVA

09/08/2016

8235DFG 
CIR

0052 
08/6804292-8

ELSON TABAKU

X6510414B

BARCELONA

29/09/2016

0917FGW 
CIR

0048 
08/6804837-9

YERIK POLIMENTACIO DE METAL

B64252976

BIGUES I RIELLS

15/08/2016

6845FNC 
CIR

0052 
08/6804922-6

ROAL SOLDAURA S L

B62485941

MARTORELL

04/09/2016

8904DFY 
CIR

0048 
08/6804988-4

MARCEL PASCUAL CASTELLET

46540312L

BARCELONA

11/08/2016

3298GZD 
CIR

0052 
08/6805095-0

ANA MARIA SILVA GARCIA

77629287D

ESPARREGUERA

20/08/2016

B 5547TD 
CIR

0052 
08/6805280-0

MARIA DEL PILAR LAZ

X7006598Q

BARBERA DEL VALLES

26/09/2016

1418BNK 
CIR

0052 
08/6805325-6

J FARRAN GRUPO SERVICIOS AU

B64549884

SABADELL

04/10/2016

1095GFP 
CIR

0052 
08/6805529-3

TRADIMET SABAT SL

B62512611

S BOI DE LLOB

28/09/2016

0532GXH 
CIR

0052 
08/6805530-5

JOSE PERA VIVAN

38797017L

S ANDREU LLAVANERES

01/10/2016

3080BGD 
CIR

0052 
08/6805628-5

ILARIA MINGOLELLI

X9555760L

CANET DE MAR

30/09/2016

9491JRG 
CIR

0052 
08/6805741-7

MARIA CARMEN VARGAS ALELUYA

X6525138S

L HOSPITALET DE LLOB

02/10/2016

7043FHG 
CIR

0052 
08/6805787-0

GALINA STANLOVA ALEKSANDROVA

X7116109R

PONFERRADA

05/10/2016

LE7415AH 
CIR

0052 
08/6806025-0

MAGNUS PETER NILSSON

X6323340L

MONFORTE DEL CID

03/10/2016

8143FFP

100

CIR

0052

0

08/6806107-6

TALLERES MANTENIMIENTO SERV

B63040349

TERRASSA

20/09/2016

9306GNZ 
CIR

0048 
08/6806297-0

REVESTIMENTS LA GRALLASL

B63431332

GRANOLLERS

03/10/2016

0981FZR 
CIR

0052 
08/6806540-2

CATALINA CARRETERO RAMOS

75847798P

VILLAMARTIN

20/09/2016

2825CPF 
CIR

0052 
08/6806543-8

SIHAME BELASRI TOURIRI

39526785C

MANRESA

22/09/2016

2564DBR 
CIR

0052 
08/6806771-0

XAVIER FONT MUNILL

39179257E

TERRASSA

21/09/2016

5701DPM 
CIR

0052 
08/6806927-9

JAVIER PANIAGUA FERNANDEZ

39381900N

MANRESA

01/10/2016

6389BYL 
CIR

0052 
08/6806946-2

ESPACIO DE NEGICIOS EN RENT

B85280261

LAS ROZAS DE MADRID

21/09/2016

3503FXB 
CIR

0048 
08/6807104-0

NESFRIBER SL

B60682648

MANRESA

26/09/2016

7542DDX 
CIR

0052 
08/6807194-1

JOAN BONET CLAVEROL

37956304W

GAVA

03/10/2016

3114BGS 
CIR

0052 
08/6807205-6

SILVESTRU MIHAI TANTAU

X8913373E

MANRESA

19/09/2016

3096DMN 
CIR

0052 
08/6807322-0

MARCEL VASILE NEMET

X3671882R

MANRESA

01/10/2016

8436DZZ 
CIR

0052 
08/6807377-7

SIHAME BELASRI TOURIRI

39526785C

MANRESA

21/09/2016

2564DBR 
CIR

0052 
08/6807593-2

TOMAS FONT SL

B60454535

TERRASSA

05/10/2016

8856FCD 
CIR

0052 
08/6808175-6

KINBONPLA SL

B61782942

MOLINS DE REI

07/10/2016

6004CNV 
CIR

0052 
08/6808179-8

EXCAVACIONES I CONSTRUCCGER

B65707846

S VICENC DELS HORTS

05/10/2016

9231JSY 
CIR

0052 
08/6808243-8

BAHMAN BOZORGNIA

X0684169B

POLINYA

01/10/2016

3353BNN 
CIR

0052 
08/6808252-9

ALEJANDRO AYALA VALVERDE

46982687N

L HOSPITALET DE LLOB

30/09/2016

9052JKR 
CIR

0048 
08/6808288-9

INSTALACIONES Y MONTAJES CA

B43827484

CALAFELL

05/10/2016

6414DWG 
CIR

0052 
08/6808433-2

NATALIA REINOSO VALVERDE

46333528M

CORBERA DE LLOB

06/10/2016

B 5768UU 
CIR

0052 
08/6808607-1

ROSA BENLLIURE PEREZ

36293834H

SEGUR DE CALAFELL

05/10/2016

5177FMY 
CIR

0052 
08/6808763-0

JONATAN AARON TRAICO

Y4610100V

L HOSPITALET DE LLOB

09/10/2016

0677FMC 
CIR

0052 
08/6808904-2

GRZEGORZ KUZA

X8181999W

VIC

09/10/2016

4257DNP 
CIR

0052 
08/6808983-2

ROGER BOSCH SERRA

47422049M

SABADELL

16/09/2016

8950GXY 
CIR

0052 
08/6809007-6

EDUARDO LARGO ALIAS

77733627K

S JOAN VILATORRADA

18/08/2016

8371FBK 
CIR

0052 
08/6809202-0

FLORENTINO RODRIGUEZ DA SILVA

40335358M

GIRONA

06/10/2016

9564CXH 
CIR

0052 
08/6809256-5

EUSEBIO CANO SANCHEZ

39377537L

MANRESA

14/08/2016

4587HFW 
CIR

0052 
08/6809362-0

FELIX MANUEL VENTURA DURAN

46285007Z

MALGRAT DE MAR

09/09/2016

5184BCT 
CIR

0052 
08/6809377-6

AEDIFICANS JOS TABET SL

B62859400

BARCELONA

13/08/2016

9804DTV 
CIR

0052 
08/6809406-9

YOLANDA GUDIÑO MALLORCA

46667578A

S JOAN DESPI

18/09/2016

1358DTR 
CIR

0052 
08/6809407-0

CHANG TAYANA QUISPE

45988013L

TERRASSA

27/09/2016

0233BRK 
CIR

0052 
08/6809571-6

MERCE VIÑAS MARIN

46049208B

ALELLA

09/09/2016

5017HPR 
CIR

0052 
08/6809706-8

RAFAELA LAVADO BIZARRO

52191939V

S LLORENC D HORTONS

21/08/2016

9238FJK 
CIR

0052 
08/6809787-8

MIGUEL ALBIOL DALMAU

52596506Z

S CUGAT DEL VALLES

04/10/2016

3365JCX 
CIR

0052 
08/6809790-3

ADORACION GABARRE JIMENEZ

39389479R

MANRESA

26/09/2016

6022DXP 
CIR

0052 
08/6809823-7

NATALIA BESPALOVA

Y2295376J

S JOAN DESPI

10/09/2016

2613HLD 
CIR

0052 
08/6809873-0

MANUELA CONTRERAS CORTES

44999635C

SABADELL

25/09/2016

0342CJZ 
CIR

0052 
08/6810027-6

LUNITA MOTOG

Y4578356J

LOGROÑO

26/09/2016

9277DPF 
CIR

0052 
08/6810038-0

ROMY BUCHMEIER LENDI MARKET

B54716527

BENISSA

25/09/2016

6720GJH 
CIR

0052 
08/6810081-7

PERULATIN MULTISERVICIO SCP

G64630882

VILAFRANCA PENEDES

12/09/2016

8157GFB 
CIR

0052 
08/6810104-4

EXPO TRUCKS SL

B65589285

AGUILAR DE SEGARRA

19/08/2016

2518GHK 
CIR

0052 
08/6810168-2

ANGEL SANCHEZ TOMEY

17402950T

EL MASALTABA

05/10/2016

2956BWD 
CIR

0052 
08/6810180-9

CATFORD RENTING SL

B64359276

CUBELLES

16/10/2016

2494GRK 
CIR

0052 
08/6810187-2

ANGEL NIKOLAEV TODOROV

X8828551R

CASTELLAR DEL VALLES

06/10/2016

9831DZS 
CIR

0052 
08/6810211-5

ASPEN SERVEIS INTEGRALS, SL

B64728447

PREMIA DE DALT

16/09/2016

0872FMC 
CIR

0048 
08/6810293-7

CLAUDIA FABRA PARES

47833901L

BARCELONA

01/10/2016

3451HXJ 
CIR

0048 
08/6810369-1

CRISTOBAL LINARES PUNTER

37567228V

BARCELONA

13/10/2016

1770DNK 
CIR

0052 
08/6810396-0

CONSTANTIN IVAN

X8339965G

TARRAGONA

10/10/2016

0941DKN 
CIR

0052 
08/6810400-8

FINANCIALPAR SL

B64217839

SABADELL

14/10/2016

5456JCZ

100

CIR

0052

0

08/6810513-8

MARK PARK 2000 SL

B66571399

MATARO

12/09/2016

6833JSG 
CIR

0052 
08/6810650-7

CAL NANOT SC

J55061907

ST JOAN DE LES ABADESSES

24/09/2016

4262CWH 
CIR

0052 
08/6810670-2

ANA ELIZABETH GRACIA SILVA

X6562448L

BARCELONA

14/10/2016

3333HCD 
CIR

0052 
08/6810706-2

DISTRIBUCIONS LI-MA 2005 SL

B66596859

VILANOVA I LA GELTRU

14/10/2016

1818GSG 
CIR

0052 
08/6810714-7

STEFANO BUCCELLATO

Y3289441H

BARCELONA

16/10/2016

0361JSX 
CIR

0048 
08/6810718-9

CARMEN INMACULADA DE LA PEÑA VILLALAIN

38786023L

MATARO

13/10/2016

5631DXB 
CIR

0048 
08/6810722-6

MARIA DEL CARMEN SANS CAÑAVERAS

43456931H

BARCELONA

15/10/2016

7713FLX 
CIR

0052 
08/6810727-0

NIKA CHUMAKOVA

Y4207984X

SANTA CRISTINA D ARO

12/10/2016

5420JKC 
CIR

0052 
08/6810737-2

FERNANDO HERRERO VIDAL

46754667Z

BARCELONA

06/10/2016

3533DYJ 
CIR

0048 
08/6810786-0

YANINA CECILIA SAEZ CAPE

X8631790M

TERRASSA

15/10/2016

8176CFS

100

CIR

0052

0

08/6810788-4

GETAIR IV SL

B65503674

TERRASSA

11/10/2016

4878HVV 
CIR

0052 
08/6810836-4

ANTONIO VARGAS HEREDIA

53635213H

S ADRIA DE BESOS

07/10/2016

8983CKZ 
CIR

0048 
08/6810871-1

JOAQUIN GARRIGA COMA

37949623Z

BARCELONA

12/10/2016

9205FVL 
CIR

0052 
08/6810909-5

VICTORIA AMAYA AMAYA

36578114H

S ADRIA DE BESOS

17/10/2016

5585BVZ 
CIR

0052 
08/6810912-0

JUAN CASTILLO MORENILLA

53028135W

S PERPETUA DE MOGODA

09/10/2016

8461HTJ 
CIR

0052 
08/6810993-0

NOEMI RODRIGUEZ SOTO

47645449Y

VALLIRANA

15/10/2016

0511JLN 
CIR

0052 
08/6811019-1

JOSE MARIA CABALLERO PORRAS

37697906D

CORNELLA DE LLOB

09/10/2016

4953BTM 
CIR

0052 
08/6811084-7

ALBERTO LASCORZ NOGALES

38073145A

BARCELONA

11/10/2016

B 4687UV 
CIR

0052 
08/6811186-5

VICENTE ENRIQUEZ IGLESIAS

46216436Y

S LLORENC SAVALL

06/10/2016

4191GPD 
CIR

0052 
08/6811198-1

LEAD RATINGS SL

B66317744

CABRILS

17/09/2016

9954JGP 
CIR

0048 
08/6811301-0

JAMAL CACHOU EL MATHARI

49640674G

GRANOLLERS

29/09/2016

8063DTS 
CIR

0048 
08/6811314-9

JOSE FERNANDEZ PERALES

37691265S

L HOSPITALET DE LLOB

15/10/2016

7189CRT 
CIR

0048 
08/6811348-9

SERING SERVEIS D ENGINYERIA

B60592698

LA GARRIGA

21/09/2016

6239JNC 
CIR

0048 
08/6811355-1

CONCEPCION GARCIA CORTES

38416779V

L HOSPITALET DE LLOB

08/10/2016

5802DYX 
CIR

0052 
08/6811446-9

CABALLOL FRANCO SCP

J65940652

CALAF

06/10/2016

5371JPB 
CIR

0048 
08/6811449-4

M TERESA BOLADERAS GUIXA

37614815V

IGUALADA

08/10/2016

4765GKT 
CIR

0048 
08/6811483-0

RAUL MARTINEZ DE MORENTIN PUJABET

46778860B

IGUALADA

12/10/2016

B 4654XC 
CIR

0048 
08/6811515-6

DESIGN GLASSCUBE SL

B66206491

S CUGAT DEL VALLES

02/10/2016

3278JBH 
CIR

0048 
08/6811610-0

JORGE CLOT BELTRAN

46112771W

BARCELONA

06/10/2016

B 2304WS

100

CIR

0052

0

08/6811680-0

EXCOEUROPA DE CANALIZACIONE

B60567484

SABADELL

07/10/2016

5382DDD

100

CIR

0048

0

08/6811685-9

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

07/10/2016

4402JPF

100

CIR

0048

0

08/6811696-4

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

16/10/2016

9448JNJ

100

CIR

0048

0

08/6811777-8

MIRIAM MARTIN PALLARES

46580000D

CABRILS

12/09/2016

3837HKG 
CIR

0052 
08/6811791-4

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

16/09/2016

9061JMF

100

CIR

0048

0

08/6811796-8

LUSH LAGOON, SL

B65986812

TERRASSA

29/09/2016

8975GZC 
CIR

0052 
08/6811971-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

29/09/2016

6340JKF

100

CIR

0048

0

08/6811981-2

ERIK STOICA

Y4679343F

SEGUR DE CALAFELL

13/09/2016

3021HPS 
CIR

0052 
08/6812003-8

GABRIEL SALVADOR SANTANA MORAN

26317195C

L HOSPITALET DE LLOB

26/09/2016

6921JMZ

100

CIR

0048

0

08/6812013-0

JORGE CLOT BELTRAN

46112771W

BARCELONA

13/10/2016

B 2304WS

100

CIR

0048

0

08/6812088-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

18/09/2016

4376JLS

100

CIR

0048

0

08/6812122-5

YASMINA JIMENEZ REYES

53638642C

BADALONA

13/09/2016

2056DNH 
CIR

0052 
08/8690871-7

TALLER PUBLICITARIO MENGIBA

A58549890

BARBERA DEL VALLES

26/09/2016

3570DSK 
CIR

0052 
08/8691134-2

CRYO INOX SL

B66673336

BARCELONA

29/09/2016

8716JJY 
CIR

0052 
08/8691170-6

TALLER PUBLICITARIO MENGIBA

A58549890

BARBERA DEL VALLES

30/09/2016

3570DSK 
CIR

0052 
08/8691232-2

MONAVIA SCP

J43542265

BARCELONA

29/08/2016

5086JBM 
CIR

0052 
08/8691284-0

NETEGES I MANTENIMENT DEL B

B63211718

S SALVADOR DE GUARDIOLA

02/09/2016

7114JHT 
CIR

0052 
08/8691288-8

KHANATA TAYEAA

X6919075P

MANRESA

22/08/2016

B 7609VW 
CIR

0052 
08/8691490-7

FATIMA ZHORA KARMOUN

Y0227297W

SABADELL

15/08/2016

1325DFY 
CIR

0052 
08/8691546-6

MARIA JOSE RUIZ RODRIGUEZ

52917394Y

VILADECANS

28/08/2016

3609FST 
CIR

0048 
08/8691695-3

JOSEFA SIMON PLANAS

36393055V

TERRASSA

30/08/2016

3475DXJ 
CIR

0052 
08/8691730-5

MIKHAIL SUSLOV

Y4688782Q

OLIVELLA

04/10/2016

5585JCM 
CIR

0052 
08/8691813-9

JUDIT BONET TORRES

77318409E

MASQUEFA

07/09/2016

0150HCY 
CIR

0052 
08/8691819-4

ROVANNY CONLE CASTILLO

49767600Q

VILAFRANCA PENEDES

17/09/2016

5775FPY 
CIR

0052 
08/8691867-4

CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

39367523X

MANRESA

17/08/2016

4749DMK 
CIR

0052 
08/8691878-9

ABEL GARCIA TORRES

X6172584M

SITGES

28/09/2016

5943GRB 
CIR

0052 
08/8691926-5

SEPTODONT SAS SPECIALITES S

W0018817G

VILASSAR DE DALT

22/08/2016

7715HTH 
CIR

0048 
08/8691942-9

PROMISE NOVENTA Y NUEVE SL

B61934410

SABADELL

23/08/2016

3590DFR 
CIR

0052 
08/8692000-8

AMG CONSULTORIA Y ESTRATEGI

B63957724

BARCELONA

22/08/2016

3129JSB 
CIR

0052 
08/8692042-2

MIX TRADE 21 SL

B62709886

S PERPETUA DE MOGODA

17/08/2016

9125DPV 
CIR

0048 
08/8692047-6

PUERTAS Y COCINAS DECOMAR SL

B61956421

TERRASSA

23/08/2016

4739CVH

300

CIR

0048

2

08/8692220-0

ASESORIA Y PAVIMENTOS NAVAR

B64391451

GRANOLLERS

28/09/2016

4898JMH 
CIR

0052 
08/8692286-9

APLI ENERGETIQUES I CONTROL

B65333296

S VICENC MONTALT

08/09/2016

6945HZB 
CIR

0052 
08/8692294-3

MARIA LUISA CANO PEREZ

38376594J

LA POBLA DE LILLET

26/09/2016

8763CKP 
CIR

0052 
17/7476412-5

FRANCISCO GARCIA LAGOS

76007535X

FIGUERES

15/08/2016

8156JPC 
CIR

0052 
17/7483885-0

MARIA COLOMINA CASALS

39062145A

TERRASSA

31/08/2016

2521HYR 
CIR

0052 
17/7487053-0

MIKHAIL KLYUEV

Y0119383G

LLORET DE MAR

08/09/2016

0006HHK 
CIR

0052 
17/7488946-8

GEVORG AVDALYAN

X9788478T

LLORET DE MAR

14/09/2016

6862FBC 
CIR

0052 
17/7489281-0

MARIAN JAN CRISTEA

X9596105E

LLORET DE MAR

15/09/2016

7275CHJ 
CIR

0052 
17/7489463-6

FRANCISCO JAVIER BERROCAL HERMOSO

46622079K

S QUIRZE DEL VALLES

18/09/2016

6833BYF 
CIR

0052 
17/7490345-5

OMAR EL MAHJOUBY

X4169632P

EL PALMAR

19/09/2016

B 4985TU 
CIR

0052 
17/7490472-1

JOSEFA NAVARRO ARRIBAS

72552154B

BADALONA

17/09/2016

6495DZS 
CIR

0052 
17/7490669-1

ARMANDO MASAGUE ADELANTADO

38016476Y

BARCELONA

19/09/2016

2802DHS 
CIR

0052 
17/7491169-0

ARETHUSA GESTIO D EMPRESES

B17630799

ROSES

06/09/2016

2105FPG 
CIR

0052 
17/7491520-6

TORECONS DOS MIL SL

B17612391

SANT FELIU DE GUIXOLS

26/09/2016

2827JRY 
CIR

0052 
17/7491573-0

DUKUNEH KRUBALLY

X5910844M

SANTA CRISTINA D ARO

24/09/2016

GI4876BL 
CIR

0048 
17/7492640-4

HERUBEY COMERCIAL SL

B63893408

S VICENC MONTALT

23/09/2016

1682DWL 
CIR

0048 
17/7493049-0

IMS GUTIERREZ CONSULTING SL

B63095624

BARCELONA

28/09/2016

0339GHX 
CIR

0048 
17/7493096-3

CRISTOBAL ROMERO PORRAS

29999073N

MOLLET DEL VALLES

28/09/2016

8177FPJ 
CIR

0048 
17/7493365-4

SERGIO CASADO HARO

40440567N

FIGUERES

01/10/2016

8575GYV 
CIR

0052 
17/7493442-7

RAMSES OCTAVIO DOZETOS

X3705371W

BARCELONA

30/09/2016

4590CVM 
CIR

0048 
17/7493818-0

DUAT GRUP SCP

G62913181

S JUST DESVERN

04/10/2016

2435CMV 
CIR

0048 
17/7494024-9

PIEDRAS DISEÑO Y DECORACION

B04391066

FINES

05/10/2016

3539DPY 
CIR

0048 
17/7494246-1

JOSE LUIS VAZQUEZ AMBROSIO

31207557F

CALABUIG

03/10/2016

B 5585TJ 
CIR

0048 
17/7494458-0

ROBERT MARIAN BISU

X7535922H

CELRA

01/10/2016

4024JDT 
CIR

0052 
17/7495310-4

ANA RODRIGUEZ DOS ANJOS

41592063J

GIRONA

08/10/2016

7703DHF 
CIR

0052 
17/7495536-2

CARLOS GONZALEZ GAITAN

46042771Z

BARCELONA

29/09/2016

2614GZP 
CIR

0052 
17/7495586-6

ALIMENTACION CASABLANCA SL

B62299706

SUBIRATS

03/10/2016

6491JRC 
CIR

0052 
17/7495591-0

ESIN ONCE SL

B61438065

SABADELL

08/10/2016

6346GZR 
CIR

0052 
17/7495663-9

ENSAMBLA MADERA SL

B31930712

PAMPLONA

10/10/2016

9671JHW 
CIR

0052 
17/7495801-0

DELVERT NASSER ALVAREZ PUELLO

78833396E

SANT FELIU DE GUIXOLS

09/10/2016

GI3897AZ 
CIR

0052 
17/7495899-0

CENTRE MEDIC FRANCESC MARTI

B64804958

MANRESA

01/10/2016

3003JJF 
CIR

0052 
17/7496024-8

ANDREY GLADYSHEV

Y1588510Y

LLORET DE MAR

09/10/2016

9940HFP 
CIR

0052 
17/7496180-7

ANDREA CARMONA SALGUERO

08668041P

SALT

09/10/2016

9157DDX 
CIR

0052 
17/7496285-0

NICK SUSTANA

Y3448487L

BARCELONA

09/10/2016

0404JCN 
CIR

0052 
17/7496332-4

AURORA GONZALEZ JIMENEZ

38799986K

HORCAJO DE MONTES

29/09/2016

4464DPP 
CIR

0052 
17/7496398-6

MARIO ALBARRAN TENA SLNE

B66621897

BARCELONA

01/10/2016

0434CRM 
CIR

0052 
17/7496412-6

PAU ORTEGA SANZ

79304558Y

BREDA

07/10/2016

6139GXV 
CIR

0052 
17/7496581-1

GETAIR IV SL

B65503674

TERRASSA

07/10/2016

1502HLC 
CIR

0052 
17/7496642-6

DOMENEC MONTJE FARO

43672337Y

SANT MARTI DE LLEMENA

13/10/2016

1593DYM 
CIR

0052 
17/7496648-1

PROMOCIONS LLARS CLOTMAC SL

B63855944

PUIG REIG

04/10/2016

4801BXZ 
CIR

0052 
17/7496738-2

JOSPLAC INSTALACIONES SL

B66477761

S PERPETUA DE MOGODA

03/10/2016

7496GWM 
CIR

0052 
17/7496744-3

PROMOCIONS LLARS CLOTMAC SL

B63855944

PUIG REIG

07/10/2016

4801BXZ 
CIR

0052 
17/7496755-8

ANA BORJA SANTIAGO

39919690Q

REUS

04/10/2016

8682CCF 
CIR

0052 
17/7496766-2

GISELLA ELISABETH GALAN FIGUEROA

48041691G

RUPIT I PRUIT

04/10/2016

6427BNW 
CIR

0052 
17/7496840-0

M ANGELES COLL FERNANDEZ

40426000G

FIGUERES

13/10/2016

3666DZL 
CIR

0052 
17/7496870-8

MARCOS BOIVIN

X5884486M

BLANES

10/10/2016

4663DWF 
CIR

0052 
17/7496889-1

PROMOCIONS LLARS CLOTMAC SL

B63855944

PUIG REIG

14/10/2016

B 7251WW 
CIR

0052 
17/7496948-2

FBO ORGANISATION SL

B62530605

L HOSPITALET DE LLOB

07/10/2016

4535GYD 
CIR

0052 
17/7496963-4

FELIX SOTO GOMEZ

13018817N

ARANDA DE DUERO

02/10/2016

0057BPV 
CIR

0052 
17/7497007-2

CHATEAU COMUNICACION GLOBAL

F65004525

BARCELONA

06/10/2016

9407GKP 
CIR

0052 
17/7497054-7

ROCHARTS RAFAEL MELO HERASME

49494312Z

L HOSPITALET DE LLOB

11/10/2016

4185BYY 
CIR

0052 
17/7497081-0

CARMELA MUSCI

X6081811J

BARCELONA

09/10/2016

2427JRV 
CIR

0052 
17/7497143-6

ENCARNACION BLANCO PALACIOS

22655515D

TORRENT

11/10/2016

7713HRR 
CIR

0052 
17/7497199-5

ENCARNACION BLANCO PALACIOS

22655515D

TORRENT

15/10/2016

7713HRR 
CIR

0052 
17/7497207-0

FERRAN BRETONES VALLORY

40373064Z

VALLGORGUINA

15/10/2016

GI7716BL 
CIR

0052 
17/7497265-9

ORLANDO DO NASCIMIENTO CORREIA

X2182508S

ARBUCIES

10/10/2016

0680DKX 
CIR

0048 
17/7497277-5

ASUNCION SANCHEZ SANCHEZ

53126927D

LA ROCA DEL VALLES

12/10/2016

4883CJX 
CIR

0052 
17/7497287-8

IULIAN SPIRACHE

X9489082H

GIRONA

16/10/2016

4578JNW 
CIR

0052 
17/7497293-3

FREDIS DANIEL SALINAS

X9191196M

PALS

15/10/2016

2862JNV 
CIR

0052 
17/7497301-2

JOSE GARCIA LOPEZ

43725534G

S ADRIA DE BESOS

14/10/2016

8330CTG 
CIR

0052 
17/7497310-3

ADRIAN HANS FALKINER

X1482856T

CASTELLO D EMPURIES

12/10/2016

GI1289AW 
CIR

0052 
17/7497355-0

PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS

B58249616

MONTCADA I REIXAC

15/10/2016

5678GMM

100

CIR

0052

0

17/7497366-4

PREFABRICADOS DE ALBAÑILERI

B17441791

FIGUERES

15/10/2016

4434HGF 
CIR

0052 
17/7497375-5

PROMOCIONS LLARS CLOTMAC SL

B63855944

PUIG REIG

06/10/2016

4801BXZ 
CIR

0052 
17/7497443-7

SILVIA CALVET ESTELA

38120033V

S CUGAT DEL VALLES

15/10/2016

6315HTX 
CIR

0052 
17/7497486-3

DIONIS GJISHTI

X8749944P

BARCELONA

14/10/2016

0633HBB 
CIR

0052 
17/7497538-0

MARIA ISABEL PENA

Y1095835Z

GANDIA

06/10/2016

4638JMR 
CIR

0052 
17/7497575-0

ENCARNACION CASTRO MOLINA

24131152N

LA PEZA

16/10/2016

IB8214DS 
CIR

0052 
17/7497587-7

STROYMONT SLU

B55155659

CASTELL PLATJA D ARO

15/10/2016

1479GPW 
CIR

0052 
17/7497602-3

INSTALACIONES REPARACIONES

B61627915

CERDANYOLA VALLES

13/10/2016

4958FNM

100

CIR

0052

0

17/7497640-7

VORTEX DIGITAL SL

B63109995

RIELLS I VIABREA

16/10/2016

5937FTB 
CIR

0052 
17/7497651-1

JACQUES GASPAROTTO

X3782405D

CASTELL PLATJA D ARO

17/10/2016

6497JSG 
CIR

0052 
17/7497665-1

INMOBILIARIA FEPER TRES SL

B62432422

CERDANYOLA VALLES

03/10/2016

9886DYW

100

CIR

0052

0

17/7497667-5

EMANPAU SL

B17167297

CASTELL PLATJA D ARO

07/10/2016

5650FVY 
CIR

0052 
17/7497709-4

PAUL TORRO MARTINEZ

40510453R

ST ANTONI CALONGE

15/10/2016

1466CFM 
CIR

0052 
17/7497781-3

CATALINA PAREJO VALLE

40490235T

PALAMOS

17/10/2016

7756CWC 
CIR

0052 
17/7497917-6

MARIA ANGELA CONTRERAS PANNON

40525481X

TORRENT

18/10/2016

GI7655BD 
CIR

0052 
17/7497949-9

CANAL FUTURA DISTRIBUIDORES

B65169484

TERRASSA

29/09/2016

9739BRZ 
CIR

0052 
17/7498023-5

CHRYSTEL VALERIE A BREYNE

Y0425960Z

ESTARTIT

16/10/2016

2519BHP

100

CIR

0052

0

17/7498136-3

PANIFICADORA DAUNIS BALCELL

A08656621

PREMIA DE MAR

05/10/2016

6451GPR 
CIR

0052 
17/7498209-2

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

15/10/2016

3739JPK

100

CIR

0052

0

17/7498235-5

DELVERT NASSER ALVAREZ PUELLO

78833396E

SANT FELIU DE GUIXOLS

16/10/2016

GI3897AZ 
CIR

0052 
17/7498323-6

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

29/09/2016

5755JPV

100

CIR

0052

0

17/8471222-5

VIME DIFUSIO S L

B17487208

GIRONA

17/08/2016

4563JLM 
CIR

0052 
17/8471632-7

ASENSIO IVORRA FUSTER

37492256W

S JUST DESVERN

22/09/2016

B 3849TK 
CIR

0052 
17/8472033-3

PEDRO FILIPE CANOA CARDOSO COELHO

X5260055R

BARCELONA

07/10/2016

3745GTN 
CIR

0048 
17/8472107-0

AYHAN AHMEDOV AHMEDOV

X5159354V

LLORET DE MAR

11/10/2016

GI7728BF 
CIR

0052 
17/8472123-8

CARMEN CORPAS PINO

36976672D

MASSANET DE LA SELVA

11/10/2016

8284FLZ 
CIR

0052 
25/8221706-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

27/06/2016

6838JKG

100

CIR

0048

0

25/8228039-8

AVERETA LUPU

X3986059K

MONCADA

31/07/2016

7555BCX 
CIR

0048 
25/8230391-5

DAMAR SERVICIOS INTEGRALESSL

B55650964

COMA-RUGA

26/07/2016

5435JBF 
CIR

0048 
25/8230865-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

08/08/2016

3310JLY

100

CIR

0048

0

25/8237345-0

CARMEN NANU

X9309170N

DON BENITO

04/09/2016

8938CDN 
CIR

0048 
25/8237824-0

SOLEDAD CAÑAS RODRIGUEZ

31686424Z

ARCOS DE LA FTRA

13/09/2016

8308HDN 
CIR

0048 
25/8238444-7

RAFAEL GREGORI SAEZ

33183447J

BOIRO

14/08/2016

8242CCR 
CIR

0048 
25/8238586-8

ROSA MARIA DE LA CUESTA DOMINGO

43738839S

LLEIDA

09/08/2016

L 4807AC 
CIR

0048 
25/8238834-7

AVW SYSTEMTECHNIK IBERICA SL

B98565674

MISLATA

02/09/2016

1667JDT 
CIR

0048 
25/8239217-6

BETALLMAT SL

B63958987

SANT QUIRZE DEL VALLES

20/09/2016

3178JNJ 
CIR

0048 
25/8239796-2

MIGUEL ANGEL SABORIDO PRADA

35114681Y

LA BISBAL D EMPORDA

16/08/2016

9009CYR 
CIR

0048 
25/8241284-4

PISTRUIATU SURDU

X4702137V

CANTILLANA

21/08/2016

8475FRY 
CIR

0048 
25/8241506-5

FLORIN NITA

Y1879997Z

LLEIDA

13/08/2016

Z 7046BJ 
CIR

0048 
25/8243239-3

KEVIN JHORDAN MATOS GUZMAN

Y2380571Q

S COLOMA GRAMENET

21/08/2016

B 2373UN 
CIR

0048 
25/8243639-6

MANUELA OTILIA VOINEA

X2895452M

SITGES

22/08/2016

0767GDH 
CIR

0048 
25/8243939-7

CM VINCO SL

B60888443

BARCELONA

19/08/2016

7671DXT 
CIR

0048 
25/8244006-0

LUQUI MONTAJES SL

B63347637

ALELLA

27/08/2016

5276DRY 
CIR

0048 
25/8244013-3

VICTOR IVAN

X8791802Y

CULLERA

22/08/2016

V 1734FT 
CIR

0048 
25/8244014-5

VICTOR IVAN

X8791802Y

CULLERA

23/08/2016

V 1734FT 
CIR

0048 
25/8244218-0

SOLDADURAS Y RECARGAS ESPEC

B20694899

IBARRA

27/08/2016

7830FDV 
CIR

0048 
25/8244323-3

JOEL CASTILLO GARCIA

78096851Y

BALAGUER

26/08/2016

5613GCM 
CIR

0048 
25/8244569-5

MAYKCAR 2014 SL

B66410663

BARCELONA

25/08/2016

1642GWT 
CIR

0048 
25/8244715-0

CONSTRUCCIONES Y REHABILIT

B26298646

ALFARO

28/08/2016

4174CPG 
CIR

0048 
25/8244815-4

VINTAGE CONCEPT SL

B65614687

BARCELONA

24/08/2016

1731HBZ 
CIR

0048 
25/8245246-0

EXCLUSIVAS ARTESAN SL

B09273566

MIRANDA DE EBRO

28/08/2016

4918HSL 
CIR

0048 
25/8245593-2

LAURENTIU GRANCEA

Y1866150J

QUESADA

27/09/2016

5446DPN 
CIR

0048 
25/8245736-3

VICTOR IVAN

X8791802Y

CULLERA

06/09/2016

V 1734FT 
CIR

0048 
25/8245802-0

AUBROGALIA SOCIEDA LIMITADA

B65978736

L HOSPITALET DE LLOB

05/09/2016

9579HYR 
CIR

0048 
25/8246026-1

METALURGIA SOLDADURA ESTRUC

B36594562

LEREZ

26/09/2016

9507HRP 
CIR

0048 
25/8246101-0

LUCIAN CALDARARU

X9521714J

PARLA

04/10/2016

7669CGM 
CIR

0048 
25/8246412-5

GEORGE REMUS ROSU

X9194651X

COSLADA

03/09/2016

2900GMT 
CIR

0048 
25/8246477-1

JET GROUTING SL

B60469228

BARCELONA

08/09/2016

5952DFW 
CIR

0048 
25/8246534-2

MARIA FALUB

Y0862504H

ARGANDA DEL REY

03/09/2016

6023CVT 
CIR

0048 
25/8246618-2

MIHAELA ANISOARA GHERGHINESCU

X8449986Q

MADRID

03/09/2016

6163BWB 
CIR

0048 
25/8246635-8

ELISABETH GONZALEZ RODRIGUEZ

23287540V

ALCORISA

02/09/2016

AL4858AH 
CIR

0048 
25/8246715-0

EXCOTRANS FERAL SL

B43751445

ASCO

04/09/2016

9338FLH 
CIR

0048 
25/8246735-1

HELENA MARIA LOPES CORREIA MONTERO

X0861905A

UTEBO

04/09/2016

0096CLV 
CIR

0048 
25/8246936-5

ANA MARIA FORTES RUIZ

24825967C

TERRASSA

03/09/2016

8365GSM 
CIR

0048 
25/8247100-2

SARA AMMIHAID

X6722298L

BARCELONA

01/10/2016

3287CCF 
CIR

0048 
25/8247146-5

MICHAEL EDWARD CLARK

X4503504N

L AMETLLA DE MAR

09/09/2016

1910HHS 
CIR

0048 
25/8247269-0

LUIS SAUMELL XAXO

46612080G

RUBI

16/09/2016

3190JNF 
CIR

0048 
25/8247270-1

PERE MENDEZ SCP

G17605882

ANGLES

07/09/2016

1467DPT 
CIR

0048 
25/8247279-2

LAURA STEINBACH

Y4341750P

VITORIA GASTEIZ

06/10/2016

7088FSR 
CIR

0048 
25/8247289-5

LUCIAN CALDARARU

X9521714J

PARLA

28/09/2016

9569BLS 
CIR

0048 
25/8247327-9

MANIFESTO DOS MIL DOS SL

B50907302

ILLUECA

23/09/2016

7991GMR 
CIR

0048 
25/8247418-1

JESICA ROMAN ALCALA

47693496Y

LES BORGES BLANQUES

10/10/2016

B 3777WZ 
CIR

0048 
25/8247422-9

VICTOR LOZANO OSORIO

43708830K

BENAVENT DE SEGRIA

09/09/2016

4053JHG 
CIR

0048 
25/8247628-0

ABYT ACTIVOS SL

B12928891

VALL DE UXO

11/09/2016

0001JJH 
CIR

0048 
25/8247656-4

GENARO PINA LOPEZ

40828304S

LLEIDA

22/09/2016

L 4081AB 
CIR

0048 
25/8247669-2

AHSAN AHMED

Y4130778S

BARCELONA

22/09/2016

4060BCX 
CIR

0048 
25/8247759-3

EXPLOTACIO RAMADERA MORRERE

E25058439

SOSES

10/09/2016

0888FZP 
CIR

0048 
25/8247801-8

NORBERT CRONEN

X2155258C

TORREDEMBARRA

15/09/2016

B 6850SF 
CIR

0048 
25/8247882-8

MARYVA TAXIS SL

B66773771

BADALONA

17/09/2016

6756JSL 
CIR

0048 
25/8247954-7

ASERCA SL

B17808023

FIGUERES

15/09/2016

5986HXY

100

CIR

0048

0

25/8247989-9

LEONTIN BACANU

X8925246G

LOS MOLINOS

11/09/2016

6954CKM 
CIR

0048 
25/8248042-4

ASUNTOS Y GESTIONES SL

B31739311

PAMPLONA

09/09/2016

3455HTG 
CIR

0048 
25/8248497-6

EDUARDO LLUCH GAY

36201598N

BARCELONA

11/09/2016

6777HYF 
CIR

0048 
25/8248513-0

MARIA TORE POVEA

24924153L

LA SELVA DEL CAMP

13/09/2016

7523CVZ 
CIR

0048 
25/8248605-2

ICE CAR VEINTITRES SL

B98704737

OLIVA

21/09/2016

6325DWY 
CIR

0048 
25/8248620-5

NATIVIDAD INGLES GUILLAMON

46036613C

BARCELONA

14/09/2016

0744HJK 
CIR

0048 
25/8248691-6

MARIA SOLEDAD LAZARO UCEDA

48018484G

TARRAGONA

06/10/2016

9723DCY 
CIR

0048 
25/8248744-1

JUAN BARDAJI AMADOR

47676160N

LLEIDA

12/09/2016

0423BLG 
CIR

0048 
25/8248896-7

LOVE CORPORATION NTERPRISE

B64897440

BARCELONA

24/09/2016

3400JLF 
CIR

0048 
25/8249030-2

MA DEL CORO FERNANDEZ DE ARROYABE BERREGUI

15928335F

DONOSTIA

14/09/2016

9152HCZ 
CIR

0048 
25/8249047-2

MEDIPACK SOLUCIONES SL

B65378721

BARCELONA

13/10/2016

5661JMY 
CIR

0048 
25/8249062-4

MARC CARREÑO S L

B65881047

ESPARREGUERA

16/09/2016

8801GDW 
CIR

0048 
25/8249094-6

JAUCHA SL

B31835622

LEKUNBERRI

14/09/2016

1050FGD 
CIR

0048 
25/8249112-8

LEONELY HERO SL

B99444671

ZARAGOZA

13/09/2016

4126JRV 
CIR

0048 
25/8249141-0

ALIMENTACION CASABLANCA SL

B62299706

SUBIRATS

07/10/2016

6491JRC 
CIR

0048 
25/8249152-5

MERITXELL SANCHEZ CLAVERIA

47984166W

IGUALADA

14/09/2016

1204BBP 
CIR

0048 
25/8249192-6

POLYBASE GROUPE SL

B66167875

IRUN

11/10/2016

3861JBP 
CIR

0048 
25/8249289-4

EMPORDA GRUP PIZZERIES

B55061840

ROSES

13/10/2016

4508JCB 
CIR

0048 
25/8249349-7

JK AUTOPARTS IBERIA SL

B71012421

PAMPLONA

16/09/2016

3196HSF 
CIR

0048 
25/8249361-3

WHY ART PROJECTS S L

B62932967

BARCELONA

15/09/2016

0155FGW 
CIR

0048 
25/8249429-5

OSCAR CEBRIAN GASULLA

46341433K

S CUGAT DEL VALLES

13/10/2016

1685JRX 
CIR

0048 
25/8249487-8

ROBERT JAMES FARLEY

X9422547E

TALAVERA DE LA REINA

13/10/2016

0649HBJ 
CIR

0048 
25/8249517-0

INDUMENTARIA IMAGEN ESTILI

B20796363

DONOSTIA

15/09/2016

4434JBN 
CIR

0048 
25/8249523-1

KACHI AKARUI SL

B64853369

GAVA

12/10/2016

9703GKN 
CIR

0048 
25/8249614-8

ALEJANDRA CASTAN ACIN

37887771D

BARCELONA

11/09/2016

1595GND 
CIR

0048 
25/8249623-5

FACET S L

B59568782

BARCELONA

16/09/2016

7212JNY 
CIR

0048 
25/8249747-6

GUARA NORTE SC

J22388755

HUESCA

20/09/2016

4818GRT 
CIR

0048 
25/8249749-0

CONSPROMIS LLEIDA SL

B25491473

LLEIDA

24/09/2016

8701CCW 
CIR

0048 
25/8249906-4

IBRAHIMA BALDE

X6586533T

MOLLERUSSA

18/09/2016

L 0058AJ 
CIR

0048 
25/8249931-5

IONEL ALMAJANU

Y0140938P

ALMENDRALEJO

15/09/2016

6901BLL 
CIR

0048 
25/8249985-6

MA ESPERANZA LARA BLASCO

53064698H

RIELLS I VIABREA

24/09/2016

8801JHC 
CIR

0048 
25/8250067-2

GHEORGHE COMSA

X7446780R

SANT PERE I SANT PAU

02/10/2016

2778BSF 
CIR

0048 
25/8250094-0

CATALINA RODRIGUEZ SOTO

Y2270973J

EL PLA DEL PENEDES

12/10/2016

7799JSH 
CIR

0048 
25/8250111-0

GHEORGHE COMSA

X7446780R

SANT PERE I SANT PAU

15/09/2016

2778BSF 
CIR

0048 
25/8250127-5

AHCM SERVICIS DE FRED I ELE

B98298771

ALAQUAS

04/10/2016

6377HYH 
CIR

0048 
25/8250160-9

TERRASCOT SL

B63434773

BARCELONA

23/09/2016

4095HXW 
CIR

0048 
25/8250171-3

LUIS SAUMELL XAXO

46612080G

RUBI

18/09/2016

3190JNF 
CIR

0048 
25/8250247-4

OLGA LUCIA ACEVEDO CORREA

Y0674087V

MURCHANTE

19/09/2016

0073CXG 
CIR

0048 
25/8250287-5

GHEORGHE COMSA

X7446780R

SANT PERE I SANT PAU

14/09/2016

2778BSF 
CIR

0048 
25/8250303-9

FABIO HONORIO TEIXEIRA

Y1591789L

ABELLA DE LA CONCA

25/09/2016

4699FVM 
CIR

0048 
25/8250372-2

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACION

B31258346

OLITE

07/10/2016

5642HFZ 
CIR

0048 
25/8250374-6

SANTIAGO SALSO LOPEZ

50838615J

MADRID

02/10/2016

8138HRL 
CIR

0048 
25/8250402-0

ROSANNA ALTAGRACIA VASQUEZ NUÑEZ

X1317253C

MADRID

16/09/2016

1345CCP 
CIR

0048 
25/8250411-1

JOEL JIMENEZ JIMENEZ

47121564S

IGUALADA

17/10/2016

3510BFD 
CIR

0048 
25/8250588-6

SERVICIOS INMOBILIARIOS SL

B20801213

DONOSTIA

17/10/2016

3952JCD 
CIR

0048 
25/8250597-7

OLESA METALES SL

B64958655

OLESA DE MONTSERRAT

17/10/2016

3036JSW 
CIR

0048 
25/8250605-1

MOULOUD KHALLOUF

X7059988T

BARCELONA

19/09/2016

8637DMS 
CIR

0048 
25/8250606-8

SOLRETEX SL

B63424667

SABADELL

17/09/2016

4998FST 
CIR

0048 
25/8250671-0

VALENTINA PERFIL

X8448338R

REUS

07/10/2016

8037DNJ 
CIR

0048 
25/8250684-8

BELVEDERE ESTUDIO SL

B83430702

LAS ROZAS DE MADRID

05/10/2016

1269FSR 
CIR

0048 
25/8250773-7

HELMUETOR SL

B75119008

DONOSTIA

16/09/2016

2014JBL 
CIR

0048 
25/8250778-0

MARI CARMEN PRAT DELGADO

38838461V

MATARO

30/09/2016

6890FSV 
CIR

0048 
25/8250853-5

SANTIAGO FERNANDO VALERGA

Y4384017R

CORNUDELLA

07/10/2016

2025GCN 
CIR

0048 
25/8250869-3

TORRENT VERGES SL ENCONST I

B63889851

MATARO

05/10/2016

4358GPJ 
CIR

0048 
25/8250940-0

PRECOCINADOS Y CONGELADOS H

B14416960

PUENTE GENIL

20/09/2016

5727GJM 
CIR

0048 
25/8250959-4

SAR TEX TRADING SL

B17495698

GIRONA

11/10/2016

5040GVV 
CIR

0048 
25/8251045-3

PIOTR BRZOSKA

X2683813N

CUBELLES

03/10/2016

0783FKN 
CIR

0048 
25/8251239-0

MA TERESA UCIN AIZPURU

15953299Q

SAN SEBASTIAN

17/09/2016

3917JLJ 
CIR

0048 
25/8251305-7

MIHAITA DANIEL TEREC PAVA

X7849932D

SANT VICENÇ DE CASTELLET

22/09/2016

3055DHJ 
CIR

0048 
25/8251379-4

IUSTINA ALINA STANCILA

Y3737153N

BARCELONA

21/09/2016

7990DYG 
CIR

0048 
25/8251412-8

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

17/10/2016

5106JPL

300

CIR

0048

2

25/8251422-7

INT DIST OF CONCRETE MACHIN

B18925263

NIGUELAS

07/10/2016

7571HTF 
CIR

0048 
25/8251439-7

PEDRO CARLOS SERRANO VILLALTA

47616723F

CASTELLDEFELS

22/09/2016

0210FVB 
CIR

0048 
25/8251465-3

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

01/10/2016

1692JPZ

100

CIR

0048

0

25/8251480-0

GILL MIX GREEN SL

B65932394

MONTGAT

18/10/2016

6846JHR

100

CIR

0048

0

25/8251533-3

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

17/10/2016

4240JRH

100

CIR

0048

0

25/8251558-2

MARIA CRISTINA GONZALEZ INSAURRALDE

48188890A

VILANOVA I LA GELTRU

01/10/2016

8525FHJ 
CIR

0048 
25/8251572-2

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

17/10/2016

9382JPK

300

CIR

0048

2

25/8251594-1

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

04/10/2016

6421JPF

100

CIR

0048

0

25/8251619-7

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

17/10/2016

9808JRL

100

CIR

0048

0

25/8251668-9

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

22/09/2016

3951JLC

100

CIR

0048

0

25/8251700-0

NIQUELADOS CRU SL

B96064365

ALFAFAR

23/09/2016

6514CHH

100

CIR

0048

0

25/8251702-4

JOSE MIRET FARRE

38354318R

BENICARLO

17/09/2016

3668FLF 
CIR

0048 
25/8251725-1

JAIME ELIAS CASTRO

52409710R

BADALONA

18/09/2016

7180GTK 
CIR

0048 
25/8251770-6

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

01/10/2016

2016JPV

100

CIR

0048

0

25/8251833-4

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

19/09/2016

5983JPL

100

CIR

0048

0

25/8251834-6

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

25/09/2016

4254JPF

100

CIR

0048

0

25/8251839-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

26/09/2016

3886JPG

100

CIR

0048

0

25/8481148-6

SERGI ZARAGOZA SCP

J25774548

VILANOVA DE SEGRIA

12/09/2016

0699JRR

100

CIR

0052

0

43/1113598-6

VASILESUKUGIU

B00296129

ROMANIA

24/07/2016

CJ14VBO 
CIR

0037 
43/5205717-8

JAN WILLEM MEIJER

X9973545D

ALHAURIN DE LA TORRE

14/08/2016

4123HSK 
CIR

0052 
43/5206047-7

BRIGGITTE ANDREA CIFUENTES MONTAÑO

X6554084G

ALICANTE

23/07/2016

3764JCB 
CIR

0048 
43/5208141-9

FABREGAT MOVILES SL

B44202174

TERUEL

15/07/2016

3533HPB 
CIR

0052 
43/5208797-0

MANUEL MARQUEZ PEREZ

38994429E

SABADELL

18/07/2016

1928BHD 
CIR

0048 
43/5209013-5

FEDOR FILIPTSOV

Y2193989X

ALTEA

04/09/2016

6745HKD 
CIR

0048 
43/5210025-6

MC PATAT SCP

G60914421

VILANOVA I LA GELTRU

01/08/2016

6228FSR 
CIR

0052 
43/5210359-2

SANDRA MILENA PUERTO AGUDELLO

X4272634Q

LEGANES

20/07/2016

M 9351WX 
CIR

0048 
43/5210805-8

MARIN COTOLAN

X8576676E

L ESPLUGA FRANCOLI

31/07/2016

GI0332BK 
CIR

0052 
43/5211501-4

ARTEM BEGUN

Y0829812D

SALOU

21/07/2016

4534HTJ 
CIR

0048 
43/5211679-8

ICEBERG DESIGN S L

B43644061

SALOU

27/07/2016

7958HSR 
CIR

0052 
43/5211908-1

ILERCOLOR SL

B25311259

LLEIDA

07/08/2016

1756BSS 
CIR

0052 
43/5212190-5

MARIN COTOLAN

X8576676E

L ESPLUGA FRANCOLI

28/07/2016

GI0332BK 
CIR

0048 
43/5212748-0

ALINA DRAGOMIR

X5650638K

TARRAGONA

26/07/2016

5951HHP 
CIR

0052 
43/5214357-7

NSTANCE FITNESS SLU

B98657810

VALENCIA

22/09/2016

5326JFJ 
CIR

0052 
43/5214990-1

MIGUEL ANGEL SABORIDO PRADA

35114681Y

LA BISBAL D EMPORDA

03/09/2016

9009CYR 
CIR

0048 
43/5215217-7

XU AISU

X2760978N

L HOSPITALET DE LLOB

27/09/2016

8432JSB 
CIR

0052 
43/5215293-8

EM ET OM SL

B61196044

ESPARREGUERA

02/08/2016

4903BMX 
CIR

0048 
43/5215659-4

JORDI CUÑAT HUGUET

78075396X

TERRASSA

30/07/2016

1439CXH 
CIR

0052 
43/5215869-0

HASNA BOULGROUN

Y0855933W

S JOAN DESPI

03/08/2016

9081HZL 
CIR

0052 
43/5215870-7

IVAN GUERRERO EXPOSITO

46147016T

BARBERA DEL VALLES

15/08/2016

4202DKP 
CIR

0048 
43/5215980-3

HORIZONS OVERSEAS SL

B64276942

ADEJE

28/09/2016

4511GGZ 
CIR

0048 
43/5216120-8

HORIZONS OVERSEAS SL

B64276942

ADEJE

28/09/2016

4511GGZ 
CIR

0052 
43/5216314-0

ETIENNE GEORGES

X5316774W

MONT ROIG DEL CAMP

29/09/2016

3443DMX 
CIR

0048 
43/5216628-9

MARIA PEREZ GIMENEZ

75600271F

S JOAN DESPI

12/08/2016

3742JKB 
CIR

0052 
43/5216789-7

SASHKO PETROV IVANOV

X9695083P

CALIG

17/09/2016

5306CZP 
CIR

0048 
43/5217094-1

KEVIN MORALES GARCIA

53332887G

VILANOVA I LA GELTRU

27/08/2016

5411BCF 
CIR

0048 
43/5217503-5

YANINA CECILIA SAEZ CAPE

X8631790M

TERRASSA

09/09/2016

8176CFS

100

CIR

0052

0

43/5217548-5

CHRISTELLE ELISE BOULANGER

X5890491F

BARCELONA

20/08/2016

6525FWK 
CIR

0052 
43/5217670-9

LUXURY CAR HIRE SL

B09561333

ARANDA DE DUERO

30/09/2016

0233HRY 
CIR

0052 
43/5217705-6

FRANCISCO PINAR PERONA

48002290W

LLEIDA

18/08/2016

L 3266 Z 
CIR

0052 
43/5217905-3

NOVAGRI LLEIDA SL

B25616905

LLEIDA

12/08/2016

7050HWC 
CIR

0052 
43/5217983-8

MOHAMED AL LAL HAMED

45087750E

CEUTA

21/08/2016

5326GBZ

100

CIR

0052

0

43/5217999-1

FRANCISCO PINAR PERONA

48002290W

LLEIDA

29/09/2016

L 3266 Z 
CIR

0052 
43/5218019-7

EUROMONTEPIO FRANCHISING SL

B95658324

BILBAO

01/10/2016

8804HGG 
CIR

0052 
43/5218104-9

LIANA DE CASSIA DE JESUS DOS SANTOS

X5541159E

BARCELONA

04/10/2016

1029CJG 
CIR

0048 
43/5218128-1

MATILDE VIEDMA BAEZ

34864731C

ALMERIA

04/10/2016

7577FRR 
CIR

0048 
43/5218255-8

DRAF SERVICIOS 2010

B91876623

BORMUJOS

02/10/2016

7983HCH 
CIR

0052 
43/5218280-3

MASITEC S L L

B73277527

MOLINA DE SEGURA

08/08/2016

5180HVJ 
CIR

0048 
43/5218284-0

AMPARO GRANADOS CANO

24082930K

GRANADA

08/08/2016

5688FBP 
CIR

0052 
43/5218287-6

MIRTAK S L

B60468188

RIUDELLOTS DE LA SELVA

09/09/2016

6511GMS 
CIR

0048 
43/5218360-1

MAHMOUD BEDJAOUI

Y3315366E

ALICANTE/ALACANT

14/08/2016

0304HSV 
CIR

0052 
43/5218463-9

MARIA RACHILA SABOU

X6778866F

PEDRO MUÑOZ

20/09/2016

7520DNR 
CIR

0048 
43/5218468-8

ANGELA J MILLER

Y3645934B

S CUGAT DEL VALLES

03/10/2016

4448FMM 
CIR

0052 
43/5218528-4

LAWYERS INTELLIGENT ADVICE

B54722962

TEULADA

12/09/2016

5047GSV 
CIR

0048 
43/5218654-9

FERRAN LLEYDA RAFEL

78085061S

LA FULIOLA

22/08/2016

1098HCZ 
CIR

0052 
43/5218705-0

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

31230727Q

CADIZ

10/09/2016

V 0653FX 
CIR

0052 
43/5218880-3

PILAR ALVAREZ MAGALLON

37640800N

PINEDA DE MAR

06/08/2016

7512HKC 
CIR

0052 
43/5218907-1

MOHAMED EL KOINYA

X2114849E

BARCELONA

05/10/2016

4045CVG 
CIR

0052 
43/5219049-0

FATIMA ASSAGHIR

X2208874T

IVARS D URGELL

08/08/2016

1324BRT 
CIR

0052 
43/5219104-3

JULIAN BAENA CARVELO

43705101H

LLEIDA

05/08/2016

9599JJF 
CIR

0052 
43/5219528-9

DOBRINA ILIEVA MITEVA

Y2532598J

FUENGIROLA

30/09/2016

8627JNH

100

CIR

0048

0

43/5219614-2

PARAPAP SL

B43506534

BENISSANET

24/08/2016

4207FWS 
CIR

0052 
43/5219626-9

SANVINET SL

B61014379

S VICENC DELS HORTS

21/08/2016

3456GRK 
CIR

0052 
43/5219705-5

MASTERS ART GALERIE SL

B60820586

BARCELONA

26/08/2016

3171BXH 
CIR

0052 
43/5219708-0

GIOSUE JOAQUIN VENTURA

X2798759G

CAMPING RESORT

17/09/2016

T 3121AV 
CIR

0048 
43/5220017-2

ENCARNACION MARTINEZ MARTINEZ

39645510L

TARRAGONA

06/08/2016

7145JRK 
CIR

0052 
43/5220051-2

ZALEA DISTRIBUIDORA 21 SL

B98361900

SOLLANA

06/10/2016

3941CWV 
CIR

0052 
43/5220133-4

JOYMI SCP

J65548117

OLIVELLA

27/09/2016

8836FVY 
CIR

0052 
43/5220166-4

IVAN SALAVERT GOMEZ

48004861C

PERAFORT

10/08/2016

5033BJT 
CIR

0052 
43/5220298-0

SAUDY COROMOTO DIAZ PINEDA

Y1804135Y

BARCELONA

08/08/2016

9908BRZ 
CIR

0052 
43/5220388-0

CONSTRUCCIONES TARRACO ERVA

B43671106

POBLA DE MONTORNES

13/08/2016

9243GKY

100

CIR

0052

0

43/5220441-4

NOELIA SERRAL GOMBAU

52609493Y

TARRAGONA

07/08/2016

5235FTR 
CIR

0052 
43/5220522-2

VORRANSE S L

B43207323

TARRAGONA

10/08/2016

0214CPK 
CIR

0052 
43/5220539-8

ORIOL HURTADO ORTEGA

47766973K

TORREDEMBARRA

01/09/2016

0068DTV 
CIR

0052 
43/5220578-3

FINQUES M SUAU SL

B43130194

CALAFELL

06/10/2016

6182FJR 
CIR

0052 
43/5220603-2

HANPING JI

X1445349Y

BARCELONA

06/10/2016

6988HBP 
CIR

0048 
43/5220649-4

BODEGAS JM BACH I FILLS SL

B43819929

VILA SECA DE SOLCINA

06/10/2016

8113DPW 
CIR

0052 
43/5220663-5

FATTOUMA HAJJOUB

X7602267P

AMPOSTA

08/08/2016

7314CWP 
CIR

0052 
43/5220677-5

DANIEL NELEPCU

X8842175D

IGUALADA

10/08/2016

8605CHJ 
CIR

0052 
43/5220782-2

LUCIAN CALDARARU

X9521714J

PARLA

28/08/2016

7497BZM 
CIR

0052 
43/5220876-0

DAVO RUIZ S L

B87108676

MADRID

26/08/2016

0101HCG 
CIR

0052 
43/5220924-0

BELEN PAZ BONILLA

46461808Z

RIELLS I VIABREA

04/10/2016

6408GDJ 
CIR

0048 
43/5220990-9

JECC SYNERGY SL

B66255480

S BOI DE LLOB

06/08/2016

2265DNZ 
CIR

0052 
43/5221184-0

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

46727730X

BARCELONA

01/10/2016

6291CKG 
CIR

0048 
43/5221316-6

XAVIER CABAÑO RUIZ

37320726Y

BARCELONA

15/08/2016

4434BLX 
CIR

0052 
43/5221356-7

MARIA FERNANDEZ MORALES

39932745F

REUS

07/08/2016

T 3590AX 
CIR

0052 
43/5221400-6

ACCEPTA SOLUCIONES INMOBILI

B43842145

PEÑISCOLA

28/09/2016

8210HWP 
CIR

0048 
43/5221453-5

MATILDE VIEDMA BAEZ

34864731C

ALMERIA

07/10/2016

7577FRR 
CIR

0048 
43/5221589-2

PAUL KEVIN DUFFY

X4676363A

PEÑISCOLA

25/09/2016

1253FJC 
CIR

0048 
43/5221605-0

AUREL GABRIEL SALCIUC

X6851934G

ROCIANA DEL CONDADO

10/09/2016

3994DVG 
CIR

0048 
43/5221623-2

FLORENTINA CERASEL FIERARU

Y3435176W

SUCS

05/10/2016

B 6169WK 
CIR

0048 
43/5221654-2

M CARMEN DELGADO LADRON DE GUEVARA

21482212M

ALICANTE

08/10/2016

3760GRJ 
CIR

0048 
43/5221706-6

SERGIY CHAYCHUK

Y2677635N

ZONA COSTERA

04/10/2016

0379JRH 
CIR

0052 
43/5221796-7

JARDINERIA MUNNE SL

B43887975

RIUDOMS

09/08/2016

9887JHH 
CIR

0052 
43/5221998-8

BAL MAKUND SAHAY

X9647342S

MIJAS COSTA

01/09/2016

7160DGJ 
CIR

0048 
43/5222137-0

ESTEFANIA PALLEJA FIERRO

39928983V

REUS

15/08/2016

1188BJR 
CIR

0052 
43/5222216-7

MARTA MORENO GARCIA

53286124T

BADALONA

15/08/2016

8757JNK 
CIR

0052 
43/5222243-0

MARIA JESUS GALLARDO CABRERA

47799824M

S MARGARITA MONTBUI

05/09/2016

9501BYL 
CIR

0048 
43/5222254-4

CYCLING ROOM SL

B99427338

ZARAGOZA

21/08/2016

3121JGV 
CIR

0052 
43/5222351-2

CARMEN BALLESTEROS EGEA

75630456Q

TARRAGONA

30/08/2016

2569FFP 
CIR

0052 
43/5222354-8

DAVID BENITEZ RUBIO

47931594P

BENAVENT DE SEGRIA

25/08/2016

2455CDL 
CIR

0052 
43/5222392-1

JOSE MARIA PORRAS GONZALEZ

45490485G

CALAFELL

10/10/2016

4285GFL 
CIR

0052 
43/5222509-9

ALEXIA MARIA CANOSA FORERO

51807406K

ROQUETES, LES

06/09/2016

3767JMZ 
CIR

0048 
43/5222553-1

AWA NJIE

Y0709028K

LAS TORRES COTILLAS

07/10/2016

2225BSB 
CIR

0048 
43/5222712-6

NOUAL MAADI ADDAL

41557561B

ROSES

03/10/2016

9185GYF 
CIR

0048 
43/5222717-5

GEMMA PLEGUEZUELO PIZARRO

79281379B

VALLS

27/08/2016

B 7192UL 
CIR

0052 
43/5222835-0

DAVID BENITEZ ASTORGA

47172510Q

CAMP CLAR

05/10/2016

2830CJY 
CIR

0052 
43/5222861-8

IMACI MANTENIMENT

B66047481

MANRESA

26/08/2016

7868JPT 
CIR

0048 
43/5222925-1

MARINA ISABEL MARTINEZ MONTSENY

20002528A

GANDIA

10/09/2016

3119GWM 
CIR

0052 
43/5222938-0

LAURA ALONSO DEL VALLE

39430238G

BARCELONA

08/10/2016

1304BRR 
CIR

0052 
43/5222958-5

CAMP DE TARRAGONA TALLERS Y

B55659536

PERAFORT

11/10/2016

6130FBR 
CIR

0052 
43/5222984-2

AHSAN AHMED

Y4130778S

BARCELONA

12/08/2016

M 8018WT 
CIR

0052 
43/5223038-3

TRANS DAVIC BP

B55590202

EL VENDRELL

09/10/2016

2565JGW 
CIR

0052 
43/5223105-3

JOSE MARIA RODRIGUEZ MARIN

39715716Y

URB LA PAPIOLA

07/10/2016

5882DVL 
CIR

0052 
43/5223147-8

ANA ROMERO GONZALEZ

39716023Z

SALOU

04/10/2016

T 2185BF 
CIR

0052 
43/5223160-7

LUCIAN CALDARARU

X9521714J

PARLA

11/10/2016

4478CNY 
CIR

0052 
43/5223253-7

ANTONIO JUAN RIERA CHECA

40975533K

CALAFELL

19/09/2016

8894DVZ 
CIR

0052 
43/5223311-6

MANUEL REY REMIRO

46576820A

EL VENDRELL

08/10/2016

3796JLT 
CIR

0052 
43/5223323-2

ADI CODREA

X3175276B

CARCAIXENT

13/10/2016

5062GPF 
CIR

0048 
43/5223350-5

JOSE MARIA RODRIGUEZ MARIN

39715716Y

URB LA PAPIOLA

18/09/2016

5882DVL 
CIR

0052 
43/5223408-0

JORGE SALOM BRELL

36196110K

BARCELONA

12/10/2016

7681JDN 
CIR

0052 
43/5223480-1

CHRISTIAN ANDRE MESSIAEN

Y2879914Y

CALP/CALPE

13/10/2016

3795HYZ 
CIR

0048 
43/5223622-0

VALERY KYRYAKIN

X8674001B

JAVEA

11/10/2016

0865JSY 
CIR

0048 
43/5223628-0

CHRISTIAN ANDRE MESSIAEN

Y2879914Y

CALP/CALPE

13/10/2016

3795HYZ 
CIR

0048 
43/5223671-8

AYMANE MAJAIT

Y1648496P

REUS

14/10/2016

2236JGC 
CIR

0048 
43/5223741-7

ADI CODREA

X3175276B

CARCAIXENT

13/10/2016

5062GPF 
CIR

0052 
43/5223833-1

LUIS MARTINEZ RIVAS

70732628S

TARRAGONA

17/09/2016

9296HYB 
CIR

0052 
43/5223838-0

SERTEICA CONSTRUCCIONES SL

B49172372

MORALES DEL VINO

17/10/2016

2791HWW 
CIR

0052 
43/5223923-2

ENVER SALLI

X2150230Y

COLINDRES

08/09/2016

9421CZZ 
CIR

0048 
43/5223967-7

AHMED ESSAM

X5265933Z

TARRAGONA

16/10/2016

1702CKS 
CIR

0048 
43/5223970-7

FRANCISCO MORALES SALMERON

46705258D

ALMENARA ALTA

07/09/2016

T 4633AU 
CIR

0052 
43/5224004-2

MANTEQUILLA NEGRA SL

B43773035

CONSTANTI

07/10/2016

8424CZL 
CIR

0048 
43/5224087-6

INSTAR ESTANTERIAS ESTEBAN SL

B43241744

TARRAGONA

03/09/2016

2707FLR 
CIR

0052 
43/5224124-1

MONTESINOS NOVENTA Y CINCO

B53041372

LOS MONTESINOS

10/09/2016

3293HGX 
CIR

0052 
43/5224249-0

CATALIN COMAN

X9157161X

MORALEJA DE EN MEDIO

18/08/2016

M 8630YU 
CIR

0048 
43/5224277-0

MANUEL JOSE CANIVELL GRIFOLS

37584691T

BARCELONA

19/08/2016

0790GJB 
CIR

0048 
43/5224315-8

JOCAP 88 SL

B65242869

S BOI DE LLOB

31/08/2016

5439HHR 
CIR

0048 
43/5224349-3

MARIA ASSUMPTA VARIAS RIBOT

35066724G

GELIDA

03/09/2016

3253GJR 
CIR

0048 
43/5224457-6

GHEORGHE COMSA

X7446780R

SANT PERE I SANT PAU

22/09/2016

2778BSF 
CIR

0052 
43/5224472-7

SERGI ROIG FERRETE

46810706W

MOLINS DE REI

17/09/2016

5483CJD 
CIR

0052 
43/5224494-6

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOURENCO

Y2088231Y

BENIDORM

16/10/2016

3292JHL 
CIR

0048 
43/5224527-0

SAMIAL INVERSIONES INMOBILI

B12569117

BENICASIM

09/10/2016

9330FYS 
CIR

0048 
43/5224562-8

MOHAMED MARAHA

X2801765C

AITONA

16/10/2016

L 9540 T 
CIR

0052 
43/5224660-8

ION BENONE ZAMFIRA

Y3164618Q

CARLET

12/10/2016

4278GMV 
CIR

0052 
43/5224666-9

STEFANO AMBROSIO D

Y0310232E

EIVISSA

16/10/2016

6042JNY 
CIR

0052 
43/5224695-5

MANUEL FLORES GONGORA

45580585J

OLESA DE MONTSERRAT

11/10/2016

1213JDY 
CIR

0052 
43/5224698-0

JAIME VIERA TOMAS

03390574Y

REUS

11/09/2016

7109BNZ 
CIR

0048 
43/5224757-5

DEMEDIOS BCN SL

B43804699

CALAFELL

28/09/2016

1752DTN 
CIR

0048 
43/5224987-7

ADRIANO PEREZ PALMA

33966177F

ESPLUGUES DE LLOB

12/09/2016

8310GRT 
CIR

0052 
43/5225045-0

LAMGHITNY ZAROUAL

X6399188J

VILAFRANCA PENEDES

15/10/2016

2432BPL 
CIR

0052 
43/5225069-9

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOURENCO

Y2088231Y

BENIDORM

15/10/2016

3292JHL 
CIR

0052 
43/5225113-1

DREAMS AND ADVENTURES SL

B61022745

CONSTANTI

14/10/2016

2847GCV 
CIR

0052 
43/5225127-1

FRANKGARNES S L

B12941613

CASTELLON DE LA PLANA/CA

08/10/2016

1031JKP 
CIR

0048 
43/5225139-8

SERENA HERNANDEZ MAYA

77037241Y

REUS

17/10/2016

0299FGZ 
CIR

0048 
43/5225209-3

JAMILA EZOUHAIRI

X6128807C

REUS

19/09/2016

7570CMM 
CIR

0048 
43/5225250-0

FRANCISCO GIBERT COLL

39615427C

CONSTANTI

02/09/2016

9906CYG 
CIR

0052 
43/5225285-4

JOSE ANGEL MORESO CALLARISA

47820800M

SAN RAFAEL DEL RIO

29/08/2016

4889CWB 
CIR

0048 
43/5225290-8

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

04/09/2016

7210JMG

100

CIR

0048

0

43/5225296-9

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

15/10/2016

3913JLY

300

CIR

0052

2

43/5225320-6

PROMO VIN MATARO 2005 SL

B63752448

MATARO

20/08/2016

9601JFY 
CIR

0052 
43/5225371-8

GHEORGHE COMSA

X7446780R

SANT PERE I SANT PAU

17/08/2016

2778BSF 
CIR

0052 
43/5225399-8

SALVADOR BACH TORRES

43408844R

BARCELONA

21/09/2016

7814HVJ 
CIR

0048 
43/5225422-3

SERGIO MARTINEZ GARCIA

53127947V

GRANOLLERS

27/08/2016

9855DHP 
CIR

0052 
43/5225463-0

ELENA SICILIA MARIN

39921460S

LA SELVA DEL CAMP

21/09/2016

7349GHJ 
CIR

0048 
43/5225540-7

EDIFICACIONES Y PROYECTOS T

B43598259

REUS

28/08/2016

7967GFD

100

CIR

0052

0

43/5225572-5

FATIMA HALHOUL

X1996582K

EL VENDRELL

21/08/2016

T 0712AZ

100

CIR

0052

0

43/5225597-0

EMPORIUM PATRIMONIAL INMUEB

B64058217

MARTORELL

18/10/2016

8748HLV 
CIR

0048 
43/5225605-9

PROYECTOS UNION BAIX LLOBRE

B62204854

ESPARREGUERA

18/10/2016

6802JPJ 
CIR

0048 
43/5225612-6

ZABEL VALENCIA SL EN CONSTI

B98287238

VALENCIA

20/09/2016

5778DXW

100

CIR

0048

0

43/5225619-9

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

08/09/2016

5643JMS

100

CIR

0052

0

43/5225627-8

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

19/09/2016

5080JRL

100

CIR

0048

0

43/5225711-8

PETER GRAHAME MCALLISTER

X2471199X

PALMA DE GANDIA

16/10/2016

6524HFB

100

CIR

0048

0

43/5225744-1

PROFIREX GESTIONES INMOBILI

B43761055

RIUDOMS

24/08/2016

T 2290BB 
CIR

0052 
43/5225781-3

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

17/10/2016

0770JNT

300

CIR

0048

2

43/5225824-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

29/09/2016

2769JKG

100

CIR

0048

0

43/5225860-0

ACEITE ARTAJO SL

B31728066

TUDELA

20/09/2016

9634HZH 
CIR

0048 
43/5225910-3

JOSE CANOVAS MARTINEZ

22847019S

CARTAGENA

07/10/2016

4865FCV

100

CIR

0048

0

43/5225963-9

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

15/10/2016

1354JPZ

300

CIR

0048

2

43/5225968-8

JOSE PELLUS LLOPIS

19565887V

VALENCIA

01/09/2016

9444CRB 
CIR

0052 
43/5225984-6

RACHID KADRI

X2353047D

MANRESA

13/10/2016

8929DCY

100

CIR

0052

0

43/5226062-0

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

20/09/2016

3165JMY

100

CIR

0048

0

43/5226068-1

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

16/10/2016

1396JMZ

100

CIR

0052

0

43/5226112-4

LOOK OUTDOOR SL

B54344601

ELCHE

14/10/2016

8233JJS 
CIR

0052 
43/5226125-2

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

14/10/2016

4094JRM

100

CIR

0048

0

43/5226133-1

FATIMA EL GUEROUANI

X2005246Z

ARENYS DE MAR

16/10/2016

1804CYT

100

CIR

0052

0

43/5226290-2

EUROPCAR IB S A

A28364412

NAVACERRADA

15/10/2016

1354JPZ

100

CIR

0048

0

43/5226294-0

VASILE DANIEL BOGDAN

X9132631K

PINELL DE BRAI

26/08/2016

8207BMG 
CIR

0052 
43/5226299-9

CORNEL MARIN

X9796167F

CASTELLO PLANA

28/09/2016

1553BFN

100

CIR

0048

0

43/5226301-7

LORENS SHOES SL

B02528784

ALMANSA

23/09/2016

3095HBG

100

CIR

0048

0

43/5226386-4

VALI IONUT MACICA

Y3363158C

ALMERIA

15/10/2016

4574GWZ

300

CIR

0048

2

43/8464207-1

PASQUALE DI DATO

X6552810H

BARCELONA

07/10/2016

1090GPH 
CIR

0048