Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de resolució de recursos de reposició
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
D'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre (en endavant TRLSV), es notifica a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'annex d'aquest Anunci que, en virtut de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, la directora del Servei Català de Trànsit ha dictat resolució en els recursos de reposició relatius als expedients que es detallen a l'annex i que són a la unitat de sancions del servei territorial de Trànsit instructor, l'adreça del qual consta a l'annex d'aquest Anunci.

La notificació s'efectua mitjançant la publicació d'aquest Anunci al DOGC ja que no s'ha pogut dur a terme personalment, o bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. La notificació s'entén practicada transcorreguts vint dies naturals des de la data de publicació d'aquest Anunci.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora

 

 

Annex

 

Adreces dels serveis territorials de Trànsit:

Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.

Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: rbla. Ferran, 1, 3r, 25007 Lleida.

Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

 

Tràmits electrònics: transit.gencat.cat.

 

Abreviatures dels preceptes:

TRLSV: Text refós de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RDL 6/2015).

SOA: Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004).

VEH: Reglament general de vehicles (RD 2822/1998).

CIR: Reglament general de circulació (RD1428/2003).

CON: Reglament general de conductors (RD 818/2009).

 

Q=quantia; Pre=precepte; Art=article; P=punts.

 

 Expedient

Sancionat/ada

Identificació

Localitat

Data

Matrícula

Q

Pre

Art

P

08/2092980-5

MARIA DOLORES BORREGO ARTACHO

33871805G

SABADELL

01/03/2016

7116BMZ

1500

SOA

0002

0

08/4313846-0

MARIA SISTARE FABREGAS

77112104G

IGUALADA

05/07/2015

B 8811LX

200

VEH

0010

0

08/4970021-5

A R SERVICIOS CORPORATIVOS SL

B62292099

BARCELONA

29/09/2015

3423GTB

300

LSV

0065

0

08/4982645-2

AFONDEVILA FINANZAS SL

B64798960

BARCELONA

16/02/2016

6195HKD

300

LSV

0011

0

08/5110244-3

ANOUAR BEN HAMMOU

X9847844A

MONTCADA I REIXAC

29/12/2015

6435CWX

1500

SOA

0002

0

08/5389225-1

MARIA SISTARE FABREGAS

77112104G

IGUALADA

10/05/2015

B 8811LX

200

VEH

0010

0

08/6339380-2

JAVIER ALBRERA RUIZ BAZAN

47152069E

BARCELONA

01/05/2015

4699HZK

100

CIR

0048

0

08/6345967-1

JACOB JORDAN RONDON

39158908M

BARCELONA

12/05/2015

0537CRT

100

CIR

0052

0

08/6350946-7

ANTONI CALAF VIVES

77265794P

SABADELL

14/05/2015

6854FWK

100

CIR

0052

0

08/6353662-3

FRANCISCO PARRILLA CABRERA

09430220J

TERRASSA

07/10/2015

0345DJC

1500

SOA

0002

0

08/6355804-7

MARIA ANGELES JUNOY GUITART

37697516X

BARCELONA

12/07/2015

8275HDM

200

VEH

0010

0

08/6366834-5

ANOUAR BEN HAMMOU

X9847844A

MONTCADA I REIXAC

27/12/2015

6435CWX

1500

SOA

0002

0

08/6501837-6

PEDRO FERNANDO ANDRES GARCIA

46643730Y

CERDANYOLA DEL VALLES

15/09/2015

6664BBY

1000

LSV

0065

6

08/6533866-8

ANOUAR BEN HAMMOU

X9847844A

MONTCADA I REIXAC

05/02/2016

6435CWX

1500

SOA

0002

0

08/6550247-1

JUAN FERRANDO SAUMELL

37751899K

BARCELONA

14/08/2015

1255GGG

100

CIR

0052

0

08/6570733-4

LAURA FOLGAROLAS VILAMALA

33949933R

SANT JULIA DE VILATORTA

27/10/2015

9376HLY

100

CIR

0048

0

08/8675688-8

FELIPE DE BERGE CABEZAS

46211711L

SANT SADURNI DE L'HEURA

12/11/2015

4773FPG

300

CIR

0048

2

08/8676929-2

JORGE LUIS COLOMAR PUEYO

37654519T

BARCELONA

08/11/2015

4867BXC

300

CIR

0048

2

08/8677306-6

OSCAR TORRES GAMIZ

47710813G

SENTMENAT

01/12/2015

3955CYY

100

CIR

0052

0

17/7307294-0

PEDRO LOPEZ NUÑEZ

46028256N

CUARTE DE HUERVA

22/07/2015

9773GFV

300

CIR

0052

2

17/7343568-6

ALEJANDRO BUENDIA RUIZ

35038921P

BARCELONA

11/09/2015

7810HWZ

100

CIR

0052

0

17/7346359-3

ALEJANDRO HERNANDEZ PUERTOLAS PAVIA

46235111M

AD500 ANDORRA LA VELLA

26/09/2015

2395FYS

400

CIR

0048

4

17/7357727-3

CRISTIAN ANTICH BARBAT

46415618P

GUALBA

14/10/2015

5535HRC

100

CIR

0052

0

17/8361933-8

FERNANDO GALLARDO, SL

B80789100

MADRID

27/10/2015

5641DDB

300

LSV

0065

0

17/8362165-7

PROMOCIONES COMERCIALES BOR

B17484155

S ESTEVE GUIAL

27/10/2015

4569GRW

300

LSV

0065

0

25/0888950-4

RAMON DE MONER MONTOLIU

78071132R

LLEIDA

07/11/2015

3799GHY

500

CIR

0020

4

25/8172357-4

RUBEN ALONSO GALLIFA

46827573X

RUBI

10/10/2015

3675HCC

500

CIR

0048

6

25/8470865-5

ALFONSO MUNTADAS PASCUAL

46116549P

BARCELONA

20/09/2015

7696GTW

500

CIR

0048

6

43/1178993-7

ANTONIO BEJARANO ORTEGA

41435752X

NUESTRA SEÑORA DE JESÚS

10/10/2015

9109HSS

300

CIR

0048

2

43/5038194-8

RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ

53061455H

BARCELONA

08/11/2015

B 5374PU

100

CIR

0048

0

43/5059457-2

JORGE HENAREJOS MARTINEZ

52210275E

MANRESA

16/10/2015

8542CPX

100

CIR

0048

0

43/7045462-1

PALOMA TELLO PIZARRO

48916027H

SEVILLA

01/07/2015

3779HMX

100

CIR

0052

0

43/7071997-5

DAVID SANCHEZ SEVILLANO

48007635B

SANT JAUME DELS DOMENYS

18/07/2015

7593GFZ

100

CIR

0052

0

43/7073202-0

DAVID SANCHEZ SEVILLANO

48007635B

SANT JAUME DELS DOMENYS

07/08/2015

7593GFZ

100

CIR

0052

0

43/7078275-4

JOAN DE HARO ARJONA

46046510G

GAVA

25/08/2015

8134HFH

300

CIR

0048

2

43/8361738-8

HUGUETTE MARIE A DE VRE

Y3073456A

TORREVIEJA

30/09/2015

4885HVX

300

LSV

0065

0

43/8363334-7

ARCHELA CONTRACHAPADOS S L

B12477790

ALMAZORA

08/10/2015

3344GWP

300

LSV

0065

0

43/8364280-0

TOTTONER SCP

J43970482

REUS

27/10/2015

5314BDX

900

LSV

0065

0

43/8364724-1

SKY FORCE 22 SL

B54678271

TORREVIEJA

06/11/2015

6772HXL

1500

LSV

0065

0

43/8366745-8

DJAMEL BELLAGH

Y2353650M

ELCHE

13/10/2015

5749FXP

300

LSV

0065

0

43/8370887-0

SAGRARIO MUÑOZ GOMEZ

03394462F

LAREDO

13/01/2016

3613FHJ

900

LSV

0011

0