Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Cooperativa
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Cooperativa Unipneu, SCCL
A l'Assemblea General Extraordinària de socis d'aquesta cooperativa, celebrada el dia 17 de novembre de 2016, es van prendre els acords de dissolució i liquidació de la societat, i nomenament dels senyors Lluis Codinach Subiranas, Joan Ribas Alabau i Jaume Figuera Gispets, com a liquidadors solidaris de la mateixa. Aquesta mesura es fa pública, als efectes legals, per a coneixement general de les persones interessades.

 

Sant Fruitós de Bages, 18 de novembre de 2016

 

Lluis Codinach Subiranas

Liquidador