Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Avinguda del Paral·lel, 52 08001 Barcelona).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.
Barcelona, 17 d'octubre de 2016
Rosa M. Pérez i Girbent

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona CiutatAnnex 1
Núm. d'expedient: 68189/ED-134362-2016.

Infant o adolescent: OM.

Data de resolució: 23 de setembre de 2016.

Persona interessada: El Khammali, Iman.
Núm. d'expedient: 50075/ET-6659-2011.

Infant o adolescent: AVS.

Data de resolució: 12 de setembre de 2016.

Persona interessada: El Khammali, Iman.
Núm. d'expedient: 63095/ED-131591-2016.

Infant o adolescent: KPBD.

Data de resolució: 17 d'agost de 2016.

Persona interessada: Bonilla Mendez, Ivan.
Núm. d'expedient: 58058/ED-129780-2016.

Infant o adolescent: AFGA.

Data de resolució: 19 d'agost de 2016.

Persona interessada: Guerrero Caseres, Angel Tulio.
Núm. d'expedients: 17422/ET-12751-2003 i 17420/ED-12749-2003.

Infants o adolescents: JST i AST.

Data de resolució: 19 d'agost de 2016.

Persona interessada: Senent Torralba, Jordi.
Núm. d'expedient: 58794/ET-8367-2012.

Infant o adolescent: BOCH.

Data de resolució: 08 de febrer de 2016.

Persona interessada: Calvajal Matos, Javier.
Núm. d'expedient: 88631/ED-124398-2016.

Infant o adolescent: RIPB.

Data de resolució: 28 de juliol de 2016.

Persona interessada: Ferreres Dual, Susana.
Núm. d'expedient: 46324/ED-132314-2016.

Infant o adolescent: MH.

Data de resolució: 27 de setembre de 2016.

Persones interessades: Halilovic, Saban i Sejdic, Ajsa.
Núm. d'expedient: 69746/ET-12365-2016.

Infant o adolescent: GMM.

Data de resolució: 08 de setembre de 2016.

Persona interessada: Medina Nuñez, Norma Adriana.

 

Núm. d'expedient: 86409/ED-129599-2016.

Infant o adolescent: MSOG.

Data de resolució: 08 de setembre de 2016.

Persona interessada: Folorunso Olofinmoyin, Michael.

 

Núm. d'expedient: 86409/ED-129599-2016.

Infant o adolescent: MSOG.

Data de resolució: 02 de setembre de 2016.

Persona interessada: Folorunso Olofinmoyin, Michael.

 

Núm. d'expedient: 89480/ED-126619-2016.

Infant o adolescent: EPB.

Data de resolució: 27 de setembre de 2016.

Persona interessada: Puerto Chillida, Juan Manuel.

 

Núm. d'expedients: 92641/ED-133966-2016 i 93976/ED-133967-2016.

Infants o adolescents: JRC i KRC.

Data de resolució: 09 de setembre de 2016.

Persona interessada: Iraheta Lopez, Luis Ernesto.

 

Núm. d'expedients: 52370/ET-7395-2012, 52369/ET-7420-2012 i 52368/ET-7396-2012.

Infants o adolescents: BRV, DRV i TRV.

Data de resolució: 27 de setembre de 2016.

Persona interessada: Vera Moreno, Sandra.

 

Núm. d'expedient: 76921/ET-11902/2015.

Infant o adolescent: AVF.

Data de resolució: 25 d'agost de 2016.

Persona interessada: Fernandez Cacereño, Veronica.

 

Núm. d'expedient: 86490/ED-120726-2015.

Infant o adolescent: KZ.

Data de resolució: 09 de desembre de 2015.

Persona interessada: Sres. Zulfiqar.

 

Núm. d'expedient: 46575/ED-87725-2013.

Infant o adolescent: ACF.

Data de resolució: 09 de setembre de 2016.

Persones interessades: Flores Molina, Eva i Cabal Palomino, Jorge Eduardo.

 

Núm. d'expedient: 63567/ED-126757-2016.

Infant o adolescent: ASV.

Data de resolució: 04 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Milenova Staneva, Nevena.

 

Núm. d'expedient: 73927/ED-97964-2014.

Infant o adolescent: FGN.

Data de resolució: 04 d'octubre de 2016.

Persones interessades: Petcu, Liliana i Marian Nita, Laurentiu.

 

Núm. d'expedient: 59033/ED-121265-2015.

Infant o adolescent: JJSV.

Data de resolució: 04 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Sánchez, Jesús.

 

Núm. d'expedient: 72104/ET-11321-2015.

Infant o adolescent: FGB.

Data de resolució: 21 de juny de 2016.

Persona interessada: Gorreta Blanco, Francisca.
Núm. d'expedient: 92557/ED-134041-2016.

Infant o adolescent: RCCL.

Data de resolució: 12 de setembre de 2016.

Persones interessades: Lado Borges, Vanessa Caroline i Sr. Cordova.
Núm. d'expedient: 63566/ED-126754-2016.

Infant o adolescent: RSV.

Data de resolució: 09 de setembre de 2016.

Persona interessada: Milenova Staneva, Nevena.
Núm. d'expedient: 12150/ET-178-2007.

Infant o adolescent: LIGF.

Data de resolució: 09 de setembre de 2016.

Persona interessada: Gonzalez Lizama, Eduardo.
Núm. d'expedients: 20066/ET-14712-2006 i 20067/ET-14713-2006.

Infants o adolescents: NMA i PMA.

Data de resolució: 19 d'abril de 2016.

Persona interessada: Asensio Vilches, Magali.
Núm. d'expedients: 71467/ED-93397-2014 i 57517/ED-93401-2014.

Infants o adolescents: KAM i SHDGM.

Data de resolució: 04 d'agost de 2016.

Persones interessades: Neil Maliwanag, Sherwin Bryan i Montes de Guzman, Maria Cristina.

 

Núm. d'expedients: 67420/ED-123154-2016 i 67422/ED-123157-2016.

Infants o adolescents: ISZ i ISZ.

Data de resolució: 17 de juny de 2016.

Persona interessada: Saeed Awan, Salman.

 

Núm. d'expedients: 63543/ED-114642-2015 i 63544/ED-114643-2015.

Infants o adolescents: GMM i KMM.

Data de resolució: 28 de juny de 2016.

Persona interessada: Marrugat Font, Eva.

 

Núm. d'expedients: 72631/ED-95357-2014 i 72630/ED-95356-2014.

Infants o adolescents: FINA i SINA.

Data de resolució: 17 de juny de 2016.

Persones interessades: Abdul Akhatar, Forzia Parveen i Nas Nas, Im.

 

Núm. d'expedient: 23475/ET-3492-2008.

Infant o adolescent: JFA.

Data de resolució: 13 de maig de 2016.

Persona interessada: Andre Amaya, Rosario.

 

Núm. d'expedient: 45052/ED-119263-2015.

Infant o adolescent: RBN.

Data de resolució: 24 de febrer de 2016.

Persona interessada: Bourouiss, Mohamed.

 

 

Annex 2

 

Núm. d'expedient: 12209/ET-1318-2007.

Infant o adolescent: MGG.

Data de resolució: 18 d'agost de 2016.

Persona interessada: Garcia Moreno, Antonia.
Núm. d'expedient: 2797/ET-2036-2004.

Infant o adolescent: OCG.

Data de resolució: 18 d'agost de 2016.

Persona interessada: Gallardo Amores, Montserrat.
Núm. d'expedient: 65982/ET-9520-2013.

Infant o adolescent: TRM.

Data de resolució: 02 de setembre de 2016.

Persona interessada: Ruiz Chica, Maria Isabel.
Núm. d'expedient: 89384/ED-133483-2016.

Infant o adolescent: YEP.

Data de resolució: 05 d'octubre de 2016.

Persona interessada: El Koutari, Cherkaoui.
Núm. d'expedient: 39348/ET-6144-2011.

Infant o adolescent: DMR.

Data de resolució: 22 de setembre de 2016.

Persona interessada: Martín, Juan.
Núm. d'expedient: 64024/ET-9245-2013.

Infant o adolescent: NEMG.

Data de resolució: 22 de setembre de 2016.

Persones interessades: Montalvan Matamoros, Domingo Rolando i Garcia Candia, Margoth.
Núm. d'expedient: 39961/ET-5418-2010.

Infant o adolescent: SRM.

Data de resolució: 29 de juny de 2016.

Persona interessada: Rodriguez Santiesteban, Eduardo.
Núm. d'expedient: 62823/ED-96921-2014.

Infant o adolescent: PEVL.

Data de resolució: 27 de setembre de 2016.

Persona interessada: Valdivia Camacho, José Henry.