Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l'organització empresarial denominada Associació Catalana d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECAT ITV)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Atès el que disposa l'article 13.3 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials, i als efectes que preveu, es fa públic que a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el dia 21/10/2016 es van dipositar l'acta de l'Assemblea general on s'acorda la modificació i el nou text dels estatuts de l'organització empresarial denominada Associació Catalana d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECAT ITV), els àmbits de la qual són:

 

Àmbit territorial: Catalunya.

Àmbit funcional: totes les societats mercantils i associacions corporatives autonòmiques que col·laborin o estiguin autoritzades a col·laborar amb l'Administració Pública autonòmica per a la inspecció tècnica de vehicles, tant en règim de concessió, com en les autoritzacions, inscripció, concert, gestió interessada o societats d'economia mixta.

Domicili social: Av. Diagonal 449, 4t de Barcelona.

La modificació afecta, per acord de l'Assemblea general del dia 08/01/2016, l'article 29.e.

Les persones que signen el certificat de modificació són: Claudia Martin Martin, Joaquim Ruiz Bosch, Aitor Retes Aguado i Enric Torres Jou.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball