Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diverses actes d'infracció
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La Inspecció de Treball de Barcelona ha estès les corresponents actes d'infracció en la tramitació de diversos expedients, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de les actes esmentades i puguin formular-hi al·legacions, poden comparèixer a les dependències de la Inspecció de Treball de Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311, dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Barcelona, 16 de novembre de 2016
Montserrat Álvarez Fuertes

Secretària Territorial de la Inspecció Territorial de Treball a BarcelonaAnnex
Núm. d'expedient: 8/0020608/16

Persona interessada i identificador: HALLSTAD, SL B66031873

Acta d'infracció que es notifica: I82016000343270

Data de l'acta: 20/10/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0020724/16

Persona interessada i identificador: NEIRA CASAL, JOSÉ GUILLERMO 39289XXX-K

Acta d'infracció que es notifica: I82016000374188

Data de l'acta: 23/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0015468/16

Persona interessada i identificador: BUTT ---, MUHAMMAD ASHFAQ Y2258XXX-Y

Acta d'infracció que es notifica: I82016000381767

Data de l'acta: 16/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0023826/16

Persona interessada i identificador: MEDIOS Y DESARROLLOS AUXILIARES B87090023

Acta d'infracció que es notifica: I82016000386114

Data de l'acta: 13/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0020638/16

Persona interessada i identificador: PÉREZ MÉNDEZ, ANA 36223XXX-M

Acta d'infracció que es notifica: I82016000390861

Data de l'acta: 17/10/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0010781/16

Persona interessada i identificador: INSTAL.LACIONS MANTENIMENTS D'ELECTRICITAT I FLUIDS, SL 61886750

Acta d'infracció que es notifica: I82016000405817

Data de l'acta: 27/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0017940/16

Persona interessada i identificador: CIUDAD GUZMAN, MORAYMA DOLLY Y17500XXX-F

Acta d'infracció que es notifica: I82016000408645

Data de l'acta: 28/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0021665/15

Persona interessada i identificador: TECNO ESTOR, SL B65519076

Acta d'infracció que es notifica: I82016000419153

Data de l'acta: 29/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0032149/15

Persona interessada i identificador: REIMAUTO, SL B08749566

Acta d'infracció que es notifica: I82016000424207

Data de l'acta: 30/09/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0004323/16

Persona interessada i identificador: TECYTEL, SCP J65813115

Acta d'infracció que es notifica: I82016000427035

Data de l'acta: 06/10/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0012035/16

Persona interessada i identificador: GONDAL, NAZIR AHMED X1430XXX-W

Acta d'infracció que es notifica: I82016000432287

Data de l'acta: 24/10/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0027291/16

Persona interessada i identificador: DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICOS, SL B62116975

Acta d'infracció que es notifica: I82016000433301

Data de l'acta: 13/10/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.
Núm. d'expedient: 8/0015997/16

Persona interessada i identificador: CLUB DE TENIS CIUDAD DIAGONAL, SL B62823638

Acta d'infracció que es notifica: I82016000434008

Data de l'acta: 11/10/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.