Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació al BOPB de l'aprovació definitiva del Reglament regulador del servei públic de la biblioteca el Castell de Vacarisses
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vacarisses
Per mitjà d'aquest Anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província de data 15 de setembre de 2016, apareix publicat l'acord d'aprovació definitiva del REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DE LA BIBLIOTECA EL CASTELL DE VACARISSES , així com el text íntegre de l'esmentat Reglament.

 

Vacarisses, 15 de setembre de 2016

 

Antoni Masana i Ubach

Alcalde