Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre assemblea general universal i extraordinària de socis de la Cooperativa
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Vértigo, SCCL
L'Assemblea General Universal i extraordinària de socis de la Cooperativa VERTIGO, S.C.C.L., NIF F63675474 celebrada el 14 de Setembre del 2016 va acordar -per unanimitat- la dissolució i liquidació simultània de la cooperativa, aprovar el balanç final de liquidació i el nomenament del Liquidador únic Don Santiago Arnal Caparrós.

 Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

Santiago Arnal Caparrós

Liquidador