Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de correcció d'errades a l'Anunci d'aprovació inicial de l'actualització del Projecte d'urbanització de l'avinguda de Barcelona entre l'avinguda Colom i el carrer Ausiàs March, publicat al DOGC núm. 7225, de 13.10.2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Malgrat de Mar
S'ha detectat una errada material en el contingut de l'anunci publicat en el DOGC de 13 d'octubre de 2016 i al BOP de 14 d'octubre de 2016, relatiu a l'aprovació inicial de l'actualització del projecte d'urbanització de l'avinguda Barcelona entre l'avinguda Colom i el carrer Ausiàs March.

 

En el punt tercer, on diu "...dins del termini de quinze dies" ha de dir "...dins del termini de 20 dies".

 

Malgrat de Mar, 14 d'octubre de 2016

 

Joan Mercader i Carbó

Alcalde