Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI relatiu al compte de liquidació i als estats financers de l'exercici econòmic de l'any 2015
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Cambra de la Propietat Urbana de Badalona
En compliment de l'article 20.2 del Decret 240/1990, de 4 de setembre, es comunica als membres d'aquesta Cambra que durant la primera quinzena del mes d'abril van estar exposats a la seu social, el compte de liquidació i els estats financers corresponents a l'exercici econòmic de 2015, i que els mateixos tornen a estar exposats durant la segona quinzena del mes d'octubre d'enguany, per al seu examen i si s'escau, per formular-hi reclamacions.

 

Badalona, 12 de setembre de 2016

 

Santiago Prat i Domènech

President