Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució dels processos d'inscripció i d'adjudicació en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
11/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
De conformitat amb el que disposa l' article 44 i l'article 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i no havent estat possible realitzar les notificacions dels processos d'inscripció i d'adjudicació en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona als interessats que es citen a l'annex adjunt en els domicilis dels mateixos, pel present se'ls comunica que l'esmentada notificació es trobarà a la seva disposició durant el termini de deu dies comptats a partir del següent al de publicació, a les dependències que el Consorci té ubicades al C / Bolívia 105 de Barcelona.

Així mateix es notifica que contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el disposat en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs d'alçada dins el termini d'un mes des de la data de notificació. Contra la resolució expressa del recurs es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

 

Contra la desestimació tàcita del recurs, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

 

Barcelona, 11 de novembre de 2016

 

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

 

 

ANNEX

Processos d'inscripció

 

Expedient

Sol·licitant

Assumpte

023879-2009-08019

Adela Sánchez Pinelo

Notificació de renovació

006579-2010-08019

Laura Fernández Calle

Notificació de renovació

008860-2010-08019

Yolanda Martínez Felice

Notificació de renovació

005221-2013-08019

Ratan Ratan

Notificació de renovació

005903-2013-08019

Anna Bellorbí Vilaplana

Notificació de renovació

006254-2013-08019

Petra Gomes Kamiso

Notificació de renovació

030975-2009-08019

Marc Julià Gil

Notificació d'inscripció

031931-2009-08019

Pau Mur Tarrés

Notificació d'inscripció

003043-2011-08019

Mercedes Muñoyerro Pérez

Notificació d'inscripció

010623-2012-08019

Ahmed Ghailan

Notificació d'inscripció

002334-2013-08019

Susanna Plujà Sánchez

Notificació d'inscripció

001583-2015-08019

Elk Kossatz De Mello

Notificació d'inscripció

009362-2015-08019

Witman Edgar Haro Chavez

Notificació d'inscripció

000919-2016-08019

Antonio Gardeano Lloro

Notificació d'inscripció

001051-2016-08019

Ester Torrents Coll

Notificació d'inscripció

001055-2016-08019

Oleksandr Tatarchenko

Notificació d'inscripció

001388-2016-08019

Esther Real Redondo

Notificació d'inscripció

002477-2016-08019

Hao Lin

Notificació d'inscripció

002797-2016-08019

Andrea Ines Sáez Mansilla

Notificació d'inscripció

003885-2016-08019

Arantxa Caparros García

Notificació d'inscripció

004225-2016-08019

María Ángelica Castro Gurumendi

Notificació d'inscripció

004332-2016-08019

Juan Abellán Malla

Notificació d'inscripció

004582-2016-08019

Manuel Rendón Liria

Notificació d'inscripció

004998-2016-08019

Ana Boltes Calzado

Notificació d'inscripció

005160-2016-08019

Nadia Claret Benites Aguirre

Notificació d'inscripció

005327-2016-08019

David Valls Hurtado

Notificació d'inscripció

005602-2016-08019

María Cristina Uro Buitrago

Notificació d'inscripció

005663-2016-08019

Vicente Vecinal Matira

Notificació d'inscripció

005837-2016-08019

María Consuelo Martínez Fernández

Notificació d'inscripció

005922-2016-08019

Ándres Gauxax Pareja

Notificació d'inscripció

005941-2016-08019

Peitao Lu

Notificació d'inscripció

006049-2016-08019

Daniel Arrojas Choque

Notificació d'inscripció

006064-2016-08019

Hazel Degollada Bersabe

Notificació d'inscripció

006109-2016-08019

Florentina Lezana Domínguez

Notificació d'inscripció

006123-2016-08019

Oscar Caballero Signes

Notificació d'inscripció

006134-2016-08019

Amjad Muhammad Amjad

Notificació d'inscripció

006217-2016-08019

Carlos Fontova Montoro

Notificació d'inscripció

006269-2016-08019

Muhammad Amjad Cheema

Notificació d'inscripció

006348-2016-08019

Maqbool Hussain

Notificació d'inscripció

006421-2016-08019

Javier Triano Gallardo

Notificació d'inscripció

006427-2016-08019

Ciro López Matas

Notificació d'inscripció

006436-2016-08019

Oumayma Achouqua

Notificació d'inscripció

006452-2016-08019

Betty Carolina Honorio

Notificació d'inscripció

006493-2016-08019

Ala Miah Bibi

Notificació d'inscripció

006499-2016-08019

Pascual Cianci

Notificació d'inscripció

006502-2016-08019

Maribel Delia Ascencio Pluas

Notificació d'inscripció

006527-2016-08019

Robson Araujo Carrasco

Notificació d'inscripció

006539-2016-08019

Jordi Rusca Llarena

Notificació d'inscripció

006551-2016-08019

Ivan Malla Galisteo

Notificació d'inscripció

006555-2016-08019

Waqas Akhtar

Notificació d'inscripció

006566-2016-08019

Margarita García Fores

Notificació d'inscripció

006568-2016-08019

Dmitri Isaev

Notificació d'inscripció

006570-2016-08019

Jose Luis Beres Souto

Notificació d'inscripció

006571-2016-08019

Keyla Grissel Varela Meraz

Notificació d'inscripció

006572-2016-08019

Khawaja Asad Ullah Farooq

Notificació d'inscripció

006587-2016-08019

Mukhtar Tazi Taher

Notificació d'inscripció

006615-2016-08019

Cristobal Pérez Cordero

Notificació d'inscripció

006622-2016-08019

Imran Naseer

Notificació d'inscripció

006629-2016-08019

Manuel González Reyes

Notificació d'inscripció

006633-2016-08019

Fatima El Hajji

Notificació d'inscripció

006654-2016-08019

Cristobal Roldán Sánchez

Notificació d'inscripció

006658-2016-08019

Naveed Akhtar

Notificació d'inscripció

006666-2016-08019

Héctor Navarro Corral

Notificació d'inscripció

006674-2016-08019

Milton Freddy Jerez Moran

Notificació d'inscripció

006682-2016-08019

Shamim Khan

Notificació d'inscripció

006683-2016-08019

Luis Manuel Frometa Pareja

Notificació d'inscripció

006691-2016-08019

Diego Alexander Meneses Basantes

Notificació d'inscripció

006694-2016-08019

Gina Gissela Burgos Baren

Notificació d'inscripció

006700-2016-08019

Abraham Valdez Ramírez

Notificació d'inscripció

006703-2016-08019

Jose María Arnal Sánchez

Notificació d'inscripció

006707-2016-08019

Aleida Quiceno Varon

Notificació d'inscripció

006709-2016-08019

María Mercedes Rodríguez González

Notificació d'inscripció

006713-2016-08019

Sonia Nzang Mbomio

Notificació d'inscripció

006719-2016-08019

Ealina Kousar

Notificació d'inscripció

006735-2016-08019

Doris Gabriela Martínez Rodríguez

Notificació d'inscripció

006736-2016-08019

Odely Paredes Gutiérrez

Notificació d'inscripció

006740-2016-08019

Fabricio Gili

Notificació d'inscripció

006748-2016-08019

Mazhar I Iqbal Anjum

Notificació d'inscripció

006750-2016-08019

Elhoucine Abouyazid Elhoucine

Notificació d'inscripció

006752-2016-08019

Jorge Esteban Gallo Lista

Notificació d'inscripció

006756-2016-08019

Carla Malo Cardiel

Notificació d'inscripció

006773-2016-08019

Jorge Villalonga Pardo

Notificació d'inscripció

006780-2016-08019

Samar Abulayoun Alsoud

Notificació d'inscripció

006781-2016-08019

Pedro Sanso Alarcos

Notificació d'inscripció

006790-2016-08019

Irene Martínez Panadero

Notificació d'inscripció

006795-2016-08019

Faruk Ahmed Miah

Notificació d'inscripció

006796-2016-08019

Sira Bilbao Melcon

Notificació d'inscripció

006810-2016-08019

Silvia Pujagut González

Notificació d'inscripció

006814-2016-08019

El Mehdi El Khalafi

Notificació d'inscripció

006817-2016-08019

Daniel León González

Notificació d'inscripció

006818-2016-08019

Lidia Aldana Rodríguez

Notificació d'inscripció

006819-2016-08019

Gloria Esperanza Peña Rodríguez

Notificació d'inscripció

006822-2016-08019

Jose Francsico León Repullo

Notificació d'inscripció

006842-2016-08019

Ariadna Fa Montcunill

Notificació d'inscripció

006859-2016-08019

Ariel Antonio Santiago Tapia

Notificació d'inscripció

006863-2016-08019

El Harazi Sidina

Notificació d'inscripció

006864-2016-08019

Daniel García Golf

Notificació d'inscripció

006884-2016-08019

Jose Vicente González Rincón

Notificació d'inscripció

006893-2016-08019

María Rosana Gonzales Uriarte

Notificació d'inscripció

006925-2016-08019

Alejandro Perea Hernández

Notificació d'inscripció

006927-2016-08019

Clara Ferrer Jorquera

Notificació d'inscripció

006951-2016-08019

Gayane Kirakosyan

Notificació d'inscripció

006952-2016-08019

Laura Fernández Armenteros

Notificació d'inscripció

006955-2016-08019

Giorgia Testoni

Notificació d'inscripció

007033-2016-08019

Jairo Alonso Flórez Rodríguez

Notificació d'inscripció

007074-2016-08019

Marilin Vizcaino

Notificació d'inscripció

007081-2016-08019

Ana Cristina Barahona Farinango

Notificació d'inscripció

007140-2016-08019

Paola Gargiulo

Notificació d'inscripció

007265-2016-08019

Marisela Henríquez Rodríguez

Notificació d'inscripció

007290-2016-08019

Aryana Treza

Notificació d'inscripció

007383-2016-08019

Thierry Jacobo Wahnich Chriqui

Notificació d'inscripció

007414-2016-08019

Mohammed Amira Jahangir Alam

Notificació d'inscripció

007445-2016-08019

Sabah Medjdoub

Notificació d'inscripció

007501-2016-08019

Mohammed Bendayfa

Notificació d'inscripció

007512-2016-08019

Basharat Mehmood

Notificació d'inscripció

007595-2016-08019

Deysi Karina Gómez Torres

Notificació d'inscripció

007600-2016-08019

Vitor Manuel oliveira Casal

Notificació d'inscripció

007609-2016-08019

Pablo Félix Apolony Meriz

Notificació d'inscripció

007780-2016-08019

Valeria Jose Serafini

Notificació d'inscripció

007824-2016-08019

Mariela Ana Albarracin Carriel

Notificació d'inscripció

007862-2016-08019

Fabian Yesid Rojas Villamizar

Notificació d'inscripció

007940-2016-08019

Helena Alias Garcia

Notificació d'inscripció

007999-2016-08019

Crsistina Jodar Navea

Notificació d'inscripció

008107-2016-08019

Manuela Osuna Talaya

Notificació d'inscripció

006997-2013-08019

Denisse Karina Leiva Martínez

Notificació de segregació

007923-2013-08019

Blanca Cecilia Rivera Castañeda

Notificació de segregació

001772-2015-08019

Mónica Cecilia Florez Castaño

Notificació de segregació

002088-2015-08019

Sara Bouzid

Notificació de segregació

004548-2015-08019

Francisco Castro Castaño

Notificació de segregació

001614-2009-08019

Xavier Dols Muñoz

Notificació de modificació

017939-2009-08019

Dolores Ibañez López

Notificació de modificació

009786-2010-08019

Wascar David Ramírez Zabala

Notificació de modificació

009896-2010-08019

Khalid Hussain

Notificació de modificació

001873-2011-08019

Cronelia Juganaru

Notificació de modificació

002000-2012-08019

Nayat Bibi

Notificació de modificació

006016-2012-08019

Ana Matei

Notificació de modificació

006675-2012-08019

Daniel Serra Viura

Notificació de modificació

008287-2012-08019

Mireya Ariopaguita Torres Cobeña

Notificació de modificació

002888-2013-08019

Maribel Del Valle laguado Sánchez

Notificació de modificació

004751-2013-08019

María Ruth Cabrera Pérez

Notificació de modificació

004918-2013-08019

Oksana Makovska

Notificació de modificació

005874-2013-08019

Tania Sotillo Jove

Notificació de modificació

006267-2013-08019

Trinidad Milla Alonso

Notificació de modificació

008219-2013-08019

María Ángeles García Jiménez

Notificació de modificació

001595-2014-08019

Joan Silvente Serra

Notificació de modificació

003829-2014-08019

Marina Lacuesta Méndez

Notificació de modificació

004242-2014-08019

Mustapha Bourague

Notificació de modificació

004848-2014-08019

Cristina Fabregas Ranos

Notificació de modificació

004858-2014-08019

Rabia Aznague

Notificació de modificació

005085-2014-08019

Edgar Varela Fernández

Notificació de modificació

005140-2014-08019

Yolanda Pascual Sánchez

Notificació de modificació

005655-2014-08019

Estefania Vilalta Luque

Notificació de modificació

006419-2014-08019

Antoni Armand Muñiz Bayona

Notificació de modificació

006475-2014-08019

Ana Jacqueline Peñafiel Castellanos

Notificació de modificació

000145-2015-08019

Nuria Alonso Mas

Notificació de modificació

000732-2015-08019

Alba García Valls

Notificació de modificació

002045-2015-08019

Rachid Boukebbou

Notificació de modificació

002186-2015-08019

María dels Ángeles Matesanz González

Notificació de modificació

002520-2015-08019

Juan Lluis Llanes Judez

Notificació de modificació

004733-2015-08019

Maria Lidia Henao Ramírez

Notificació de modificació

007269-2015-08019

Viviana Rosa Benitez Ruíz Díaz

Notificació de modificació

007394-2015-08019

Judith Martínez Veliz

Notificació de modificació

007457-2015-08019

Ángelica María Rivera Choez

Notificació de modificació

009054-2015-08019

Victor Valdeolivas Hurtado

Notificació de modificació

009097-2015-08019

John Santiago Weeks Millán

Notificació de modificació

009831-2015-08019

Javier Márquez

Notificació de modificació

001268-2016-08019

Flor Yeni Montaño Hurtado

Notificació de modificació

002410-2016-08019

María Asunción Pla Moran

Notificació de modificació

002413-2016-08019

Santiago Alonso González Castaño

Notificació de modificació

002583-2016-08019

Christian Quintero Baviera

Notificació de modificació

003116-2016-08019

John Alexander Montaño Banguero

Notificació de modificació

005472-2016-08019

Anael Geovanna Rodríguez Coca

Notificació de modificació

024139-2009-08019

Jonatan Barreña Torrente

Notificació de baixa

025307-2009-08019

Marcos Del Río Rodríguez

Notificació de baixa

033116-2009-08019

Karla Eveling López Calderón

Notificació de baixa

009291-2010-08019

Mustapha Aculad Sellam

Notificació de baixa

011125-2010-08019

Saul Raul Burgos Reyna

Notificació de baixa

005269-2013-08019

Eduardo Puerto Bravo

Notificació de baixa

006162-2013-08019

Ba Maro Darame

Notificació de baixa

006997-2013-08019

Xavier S.Pita Arteaga

Notificació de baixa

007923-2013-08019

Jhon Jairo Silva Rivera

Notificació de baixa

008096-2013-08019

Agostina Castelleti

Notificació de baixa

000970-2014-08019

Jimmy Fernando Arias Amaya

Notificació de baixa

001179-2014-08019

Montserrat Fernández Catchot

Notificació de baixa

001435-2014-08019

María Delfina Hernández Valencia

Notificació de baixa

004141-2014-08019

Ruth Elizabeth Vera Montesdeoca

Notificació de baixa

002088-2015-08019

Chaimae Bouzid

Notificació de baixa

002364-2015-08019

Aneta Velikova Kazakova

Notificació de baixa

004314-2015-08019

Antonia Ruiz Rodríguez

Notificació de baixa

004548-2015-08019

Diego Armando Guerra Muñoz

Notificació de baixa

004422-2016-08019

Rabie Ijadaoun

Notificació de baixa

000686-2016-08019

Gurgen Nersisyan

Notificació de desistiment

001743-2016-08019

Rachida Daiker

Notificació de desistiment

001276-2016-08019

Esperanza Gutiérrez Cordero

Notificació de desistiment

001647-2016-08019

Ana Genis Carrasco

Notificació de desistiment

007193-2016-08019

Hector Miguel Olmos Aguilar

Notificació de denegació

007393-2016-08019

Jeannette Marsell Leon Torres

Notificació de denegació

 

 

Processos d'adjudicació

 

Expedient

Sol·licitant

Promoció

Assumpte

005328-2010-08019

Jenifer Blanco Baixeras

35 H Dotacionals

Notificació d'adjudicació definitiva

005903-2013-08019

Anna Bellorbi Vilaplana

35 H Dotacionals

Notificació d'adjudicació definitiva

010321-2011-08019

Montserrat Martin Saez

La Clota

Baixa per titularitat

004971-2012-08019

Julia Gonzalez Sanchez

Ciutat Vella

Notificació denegació

006870-2014-08019

Anna Terra Sans

Renfe Rodalies

Notificació de renúncia

001186-2015-08019

Osvaldo Luis Gonzalez

32 H Vulnerables

Notificació desistiment

027132-2009-08019

Enrique Plinio Santana Florian

Casernes Sant Andreu

Notificació d'adjudicació definitiva

010136-2010-08019

Aldara Polonio Molero

Casernes Sant Andreu

Notificació de renúncia

003285-2010-08019

Harichand Chauhan

25 H Vulnerables

Notificació de denegació

002649-2013-08019

Enrique Passeggi Mata

Gent Gran

Notificació d'adjudicació definitiva

005356-2014-08019

Dolores Navarro Sanchez

Gent Gran

Notificació de denegació més baixa

005584-2013-08019

Elena Puente Martin

Gent Gran

Notificació de denegació més baixa

000057-2014-08019

Bianca Maria Avalle

Gent Gran

Notificació de denegació més baixa

003908-2012-08019

Rafael Cebria Badia

Gent Gran

Baixa per titularitat

004828-2009-08019

Concepcion Mialet Antonio

Gent Gran

Baixa per titularitat

014298-2009-08019

Mariana Azuzena Banchon Villacres

Gent Gran

Notificació renúncia