Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu al requeriment per a l'esmena de defectes en les sol·licituds del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
11/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
De conformitat amb el que disposa l'article 44 i l'article 46 de la la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i no havent estat possible realitzar les notificacions del requeriment de documentació als sol·licitants del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona que es citen a l'annex adjunt en els domicilis dels mateixos, pel present se'ls comunica que l'esmentada notificació es trobarà a la seva disposició a les dependències que el Consorci té ubicades al C / Bolivia 105 de Barcelona.

L'endemà de la publicació començarà el còmput de deu dies hàbils que estableix l'article 68.1 de la la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 29.1 del Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, per retirar la notificació i presentar la documentació requerida, indicant que, transcorregut aquest termini sense que la mateixa hagi estat aportada, comporta, prèvia resolució dictada en els termes de l'art. 53.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, que es tingui per desistida la sol·licitud d'inscripció, modificació en el Registre de Sol·licitants, o l'adjudicació provisional de l'habitatge, segons correspongui en cada cas.

 

Barcelona, 11 de novembre de 2016

 

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

 

 

ANNEX

 

Expedient

Sol·licitant

Promoció

Assumpte

031537-2009-08019

Alexandre Ramón Corrales

 

Notificació d'esmena

002489-2012-08019

Tariq Mahmood

 

Notificació d'esmena

007415-2014-08019

Saida Esmaili

 

Notificació d'esmena

006328-2016-08019

Sergio Valle Fernández

 

Notificació d'esmena

006834-2016-08019

Iamze Ivechani

 

Notificació d'esmena

006961-2016-08019

Xavier del Amo Conill

 

Notificació d'esmena

007169-2016-08019

Leandry Aida Rendiles

 

Notificació d'esmena

007390-2016-08019

Irene Amoros Esteve

 

Notificació d'esmena

007739-2016-08019

Josep Maria Alfonso Mitjans

 

Notificació d'esmena

008181-2016-08019

Sergio Toledano Ventayols

 

Notificació d'esmena

001225-2011-08019

German Batista Marrero

25 Vulnerables

Requeriment d'adjudicació

000441-2011-08019

Manuel Botana Serrano

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

000636-2014-08019

Claudia Ribas Ral

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

002270-2012-08019

Marat Borobia Perez

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

003414-2011-08019

Nuria Bonilla Millan

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

004648-2013-08019

Rosa Lara Cabrera

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

005151-2009-08019

Carmen Garcia Molina

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

006323-2013-08019

Laura Perez del Sastre

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

007279-2010-08019

Miguel Ángel Rodríguez Ballestero

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

008355-2011-08019

Damaris Fernandez Barcelo

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

008407-2013-08019

Maria Nieves Capilla Cortes

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

008412-2010-08019

Montserrat Linde Sales

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

008414-2013-08019

Alberto Bima Alonso

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

009049-2012-08019

Maria Jose Rodriguez Marañis

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

009188-2011-08019

Montserrat Miralles Miralles

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

015400-2009-08019

Daniel Donisa Rodriguez

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

016981-2009-08019

Alba Martin Iñigo

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

019891-2009-08019

Yolanda Morata Vicente

35 H. Dotacionals

Requeriment d'adjudicació

000206-2013-08019

Juana Cortes Pie

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

000612-2011-08019

Christina Quiroga Mariscal

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

000711-2010-08019

Virginia Maria Ortuño Moreno

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

000833-2013-08019

Mari Carmen Fernandez Carballido

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

001358-2014-08019

Leonilo Ventanilla Haduca

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

001389-2014-08019

Maribel Rojas Macedo

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

002401-2014-08019

Diana Bachiller Valdenebro

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

005511-2013-08019

Thisibay C. González Rodríguez

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

006000-2013-08019

Aina Garcia Andreu

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

006105-2013-08019

Mario Francisco Bravo Guerrero

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

006658-2013-08019

Charity Obehi Tucker

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

006928-2012-08019

Mireia Ramallo Capdevila

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

007545-2012-08019

Marta Villacampa Muñoz

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

008477-2010-08019

Monia Buxaderas Scatti

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

010847-2009-08019

Ricardo Luis Duval Jimenez

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

024162-2009-08019

Camilo Matos Medina

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

034064-2009-08019

Sergio Dorea Ferreiro

Casernes Sant Andreu

Requeriment d'adjudicació

023848-2009-08019

Carlos Muñoz Somada

Renfe Rodalies

Requeriment d'adjudicació