Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva i text definitiu del Reglament de la Taula de patrimoni
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
09/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sabadell
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 d'octubre de 2016 es publica l'anunci d'aprovació definitiva i el text definitiu del Reglament de la Taula de Patrimoni d'aquest Ajuntament.

 

Sabadell, 9 de novembre de 2016

 

Glòria Rubio Casas

Tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat