Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització de diversos contractes (CTN1600371 i CTN1600417)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Agència Catalana de l'Aigua
En compliment del que estableix l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/02011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant aquest anunci es fa pública la formalització dels contractes dels expedients que s'indiquen:

 

Entitat adjudicadora: Agència Catalana de l'Aigua, empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Codi de l'expedient: CTN1600371.

Objecte del contracte: Servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de Valbona d'Anoia, Carme, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i Castellolí.

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació: 7.936.830,54 eur, IVA exclòs (8.730.513,59 eur, IVA inclòs).

Data d'adjudicació: 29 de novembre de 2016.

Contractista: Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A. _ S.A. Agricultores de la Vega de Valencia _ Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. Unió Temporal d'Empreses.

Import d'adjudicació: 6.165.675,00 eur, IVA exclòs (6.782.242,50 eur, IVA inclòs).

Data de formalització del contracte: 27 de desembre de 2016.

 

Codi de l'expedient: CTN1600417.

Objecte del contracte: Servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de la Bisbal d'Empordà, Cassà de la Selva i Cervià de Ter.

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost de licitació: 3.962.169,72 eur, IVA exclòs (4.358.386,69 eur, IVA inclòs).

Data d'adjudicació: 29 de novembre de 2016.

Contractista: Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S.A.U.

Import d'adjudicació: 3.310.001,95 eur, IVA exclòs (3.641.002,14 eur, IVA inclòs).

Data de formalització del contracte: 27 de desembre de 2016.

 

Barcelona, 9 de gener de 2017

 

Anna Maria Ribó Mesquida

Cap del Departament de Contractació