Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d'impostos
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
08/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Agència Tributària de Catalunya
En virtut del que disposa l'article 112.1 i 112.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci relativa a la liquidació i recaptació d'impostos, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial amb l'advertiment que, en cas contrari, es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

 

Barcelona, 8 de setembre de 2016

 

Víctor Pamias Muñoz

Delegat territorial a Barcelona

 

 

Annex

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 10 Oficina Liquidadora de Manresa, Ps. de Pere III, 58, 1 - 08240 Manresa (Barcelona)

 

Nom: Kadri Amal.

NIF: 39506311Q.

Liquidació transmissions vehicles: 20140000477768.

 

Nom: Roca Fontbona Juan.

NIF: 39318114M.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000513745.

 

Nom: Tabet Saidi Adil.

NIF: 39528661X.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000438731.

 

Nom: Guitart Bullich M Pilar.

NIF: 39313298L.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000057024.

 

Nom: Gholam Zadeh Hamed.

NIF: X6740344X.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000255246.

 

Nom: Cardona Segura Jesus.

NIF: 39352921J.

Liquidació transmissions vehicles: 20140000005329.

 

Nom: Muñoz Martinez Jose Joaquin.

NIF: 39372324G.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000729723.

 

Nom: Crespi Casajuana Cristina.

NIF: 77744870V.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000019260.

 

Nom: Guillaumet Pardos Alberto.

NIF: 36971507L.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000056405.

 

Nom: Kela 2010 SL.

NIF: B65277493.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000526851.

 

Nom: Kadri Hayat.

NIF: X2813139D.

Liquidació transmissions vehicles: 20140000290514.

 

Nom: Granja Santa Susana Pujol, SL.

NIF: B62055686.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150001028790.

 

Nom: Reforhabitat, SL.

NIF: B64237399.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000984921.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 12 Oficina Liquidadora de Sabadell, Carrer de la República, 31 - 08202 Sabadell (Barcelona)

 

Nom: 10 Fedan Inmo-Servicios, SL.

NIF: B62733647.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150001041624.

 

Nom: Palacios Belmonte David.

NIF: 43521862C.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000641388.

 

Nom: Barbara Romero Laura.

NIF: 47998281H.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000345831.

 

Nom: Moro Rivillas Santiago.

NIF: 33905470C.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000517210.

 

Nom: Prim Falguera Maria Rosa.

NIF: 40852461E.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000776332.

 

Nom: Barbara Romero Laura.

NIF: 47998281H.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000345830.

 

Nom: Lopez Camara M Dolores.

NIF: 33895926K.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000554798.

 

Nom: Alarcon Garcia Manuel.

NIF: 34744528S.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000852038.

 

Nom: Vila Lopez Meritxell.

NIF: 44993638A.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000645783.

 

Nom: Moreno Moreno Francisco.

NIF: 77120374V.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000508413.

 

Nom: Ruiz Portillo Isabel.

NIF: 37781217Z.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000537382.

 

Nom: Arocha Mena Jose Miguel.

NIF: 44985670Q.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000683444.

 

Nom: Dos Anjos Machado Jose Antonio.

NIF: 32794156C.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000447941.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 14 Oficina Liquidadora de Terrassa, Puig-novell, 14, bs. - 08221 Terrassa (Barcelona)

 

Nom: Sabate Teres Alberto.

NIF: 45463330N.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000885523.

 

Nom: Vallescredit.

NIF: B62847470.

Petició dades nivell 3: 20160000260890.

 

Nom: Gene Algar Albert.

NIF: 45495464S.

Proposta de liquidació successions/donacions: 20160000434548.

 

Nom: Pujol Aragones Xavier.

NIF: 46414120M.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000715664.

 

Nom: Gene Algar Miriam.

NIF: 45490302M.

Proposta de liquidació successions/donacions: 20160000434548.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 15 Oficina Liquidadora de Sant Cugat del Vallès, Rbla. Ms. Jacint Verdaguer, 60 - 08197 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

 

Nom: Franquesa Dolz Enric.

NIF: 53296314R.

Liquidació donacions: 20140000922041.

 

Nom: Franquesa Dolz Bernat.

NIF: 53296313T.

Liquidació donacions: 20140000922041.

 

Nom: Projectes Generals Juelixa SL.

NIF: B64415920.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000058049.

 

Nom: Golnev Mikhail.

NIF: Y2047812K.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000462369.

 

Nom: Morante Esteve Ignacio.

NIF: 46222755T.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000879821.

 

Nom: Sanz Marquez Maria Ester.

NIF: 36523759N.

Resolució desestimatoria: 20160000523580.

 

Nom: Bryksa Vasyl.

NIF: Y4329519J.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000927695.

 

Nom: Franquesa Dolz Elisabet.

NIF: 53296315W.

Liquidació donacions: 20140000922041.

 

Nom: Camacho Jorda Rosa M.

NIF: 38078600F.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000879818.

 

Nom: Golneva Marina.

NIF: Y2047865M.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000462369.

 

Nom: Ricarte De Gracia Jose M.

NIF: 46341291V.

Liquidació successions: 20150001061381.

 

Nom: Santiago Fariñas Oscar.

NIF: 52628737E.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000849137.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 42 Oficina Liquidadora de Pineda de Mar, Jacint Verdaguer, 17 bis - 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

 

Nom: Martinell Farre Berta.

NIF: 77621089E.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000538026.

 

Nom: Laubinger Ludwig Janko.

NIF: Y1507611K.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000003849.

 

Nom: Martinell Farre Claudia.

NIF: 45826324C.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000538024.

 

Nom: Baldo Sanchez Cristian.

NIF: 26259288G.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20150000109234.

 

Nom: Majo Llanas Ana.

NIF: 39384556T.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000225146.

 

Nom: Laurinda Delessert Laureci.

NIF: Y3230252P.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000906522.

 

Nom: Heredia Muñoz Rafael.

NIF: 23481956Z.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000698394.

 

Nom: Torres Guerra Alba.

NIF: 41670011Z.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000685051.

 

Nom: Martinell Farre Berta.

NIF: 77621089E.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000538024.

 

Nom: Martinell Farre Claudia.

NIF: 45826324C.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000538026.

 

Nom: Asensio Salvador M Nieves.

NIF: 37720002W.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000593673.

 

Nom: Anton Lina.

NIF: X8042668M.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000021237.

 

Nom: Amaya Amaya Victoria.

NIF: 36578114H.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000009138.

 

Nom: Carman Privilege SL.

NIF: B55030977.

Liquidació recárrec: 20120000568336.

 

Nom: Gonzalez Fernando Gabriel.

NIF: X4551593P.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000697537.

 

Nom: Romaguera Serra Jordi.

NIF: 77604425X.

Liquidació recárrec: 20140000474611.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 43 Oficina Liquidadora de Sant Vicenç dels Horts, Francesc Macià, 46-48 - 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

 

Nom: Perez Perez Antonio.

NIF: 23711215D.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000074165.

 

Nom: Martinez Pareja Montserrat.

NIF: 53080764F.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000343603.

 

Nom: Molina Rodriguez Antonia.

NIF: 23755389T.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000074165.

 

Nom: Etminani Moslehi-Tehrani Hadi.

NIF: 47886202H.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000893675.

 

Nom: Santularia Miro Francesc.

NIF: 49283169B.

Petició dades: 20160000570359.

 

Nom: Hernandez Ruiz Ismael.

NIF: 52918734N.

Liquidació donacions: 20120000129746.

 

Nom: Polo Dugo Marta.

NIF: 47643854K.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000214434.

 

Nom: Hernandez Ruiz Ismael.

NIF: 52918734N.

Liquidació donacions: 20120000129746.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 65 Centre de Comprovació Integral de Tributs, Joan Miró, 19 - 21 - 08005 Barcelona (Barcelona)

 

Nom: Soler Ceinos Pau.

NIF: 47877330R.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000710904.

 

Nom: Callupe Vargas Faviola Carmen.

NIF: 23819881T.

Acord estimatori fraccionament: 20160000278139.

 

Nom: Buxo Pagespetit Monica.

NIF: 33935807C.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000036419.

 

Nom: Zayer Lachgar Lahoucine.

NIF: 39529455E.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000763602.

 

Nom: Zhou Yunping.

NIF: X6788898B.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000067170.

 

Nom: Czarnota Karina Maria.

NIF: Y2903197J.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20130000849266.

 

Nom: Baranowska Ilona Ewelina.

NIF: X7436431W.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000467090.

 

Nom: Obras Y Reformas Pallaresa, SL.

NIF: B62948203.

Liquidació transmissions patrimonials: 20120000629537.

 

Nom: Onkulyaeva Gilyana.

NIF: Y2190076F.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000339353.

 

Nom: Sentis Aguado Yolanda.

NIF: 16018611P.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000834718.

 

Nom: Segura Piera Jose.

NIF: 46128290L.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000691202.

 

Nom: Vinnicombe Julian Ben.

NIF: X0614187H.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130001061422.