Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d'impostos
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Agència Tributària de Catalunya
En virtut del que disposa l'article 112.1 i 112.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci relativa a la liquidació i recaptació d'impostos, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial amb l'advertiment que, en cas contrari, es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

 

Tarragona, 7 de setembre de 2016

 

Ferran Fargas Moreno

Delegat territorial a Tarragona

 

 

Annex

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Delegació Territorial a Tarragona, C. Vapor, 4/6 - 2n. - 43004 Tarragona (Tarragona)

 

Nom: Frigiere Josselin Charles.

NIF: X9962200A.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000545530.

 

Nom: Seco Prieto Erika.

NIF: 71950756V.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000240484.

 

Nom: Gisbert Silvestre Daniel.

NIF: 39727264P.

Document tributari: 20130000721955.

 

Nom: Gisbert Gomez Joaquin.

NIF: 46511802Y.

Document tributari: 20130000721955.

 

Nom: Crosmax SL.

NIF: B43059328.

Resolució sanció: 20160000306166.

 

Nom: Zafra Amores Joaquin.

NIF: 39869861M.

Liquidació transmissions patrimonials: 20140000765824.

 

Nom: Ratanlal & Rayan,SL.

NIF: B43839349.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20160000352435.

 

Nom: Soler Finet Buenaventura.

NIF: 36813452C.

Resolució sanció: 20160000386488.

 

Nom: Chacon Cubero M Carmen.

NIF: 39654083J.

Proposta de liquidació donacions: 20140000180466.

 

Nom: Torrijos Relaño Jasmina.

NIF: 48017011A.

Proposta de liquidació donacions: 20140000585915.

 

Nom: Torrijos Relaño Janira.

NIF: 48279590Z.

Proposta de liquidació donacions: 20140000585935.

 

Nom: Silvestre Sorribas Maria Carmen.

NIF: 36505070E.

Document tributari: 20130000721955.

 

Nom: Baquero Grant Josefina Mercedes.

NIF: 39642668Y.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000004723.

 

Nom: Garcia Dominguez Mario.

NIF: 31260949Q.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20150000486268.

 

Nom: Seco Prieto Erika.

NIF: 71950756V.

Inici procediment sancionador (gestió): 20160000787577.

 

Nom: Soler Finet Buenaventura.

NIF: 36813452C.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000314287.

 

Nom: Leader Import Business SA.

NIF: A66343252.

Liquidació transmissions patrimonials: 20160000230919.

 

Nom: Frigiere Josselin Charles.

NIF: X9962200A.

Inici procediment sancionador (gestió): 20160000616855.

 

Nom: Chacon Cubero M Carmen.

NIF: 39654083J.

Proposta de liquidació donacions: 20140000180466.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 31 Oficina Liquidadora de Falset, Av. del Tancat, 5, bs. 1a. - 43730 Falset (Tarragona)

 

Nom: Van Heck Gerardus Regnerus.

NIF: Y3256233E.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20150000951338.

 

Nom: Klein Sebastien.

NIF: Y4103329M.

Carta de pagament: 20160000788433.

 

Nom: Moulaert Denis Jacques.

NIF: X3757535W.

Petició dades nivell 3: 20160000770998.

 

Nom: Pena Alabart Pilar.

NIF: 39805607J.

Inici procediment sancionador (gestió): 20160000599959.

 

Nom: Arrecife 85, SL.

NIF: B72166820.

Informe / ofici: 20140000843488.

 

Nom: Catalunya Consmica,SL.

NIF: B43526482.

Liquidació transmissions patrimonials: 20150000488682.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 32 Oficina Liquidadora de Gandesa, Ramon Berenguer IV, 27 - 43780 Gandesa (Tarragona)

 

Nom: Estopa Mur Maria.

NIF: 40079618W.

Resolució sanció: 20160000514695.

 

Nom: Martinez Diaz Juan Jose.

NIF: 39868960R.

Resolució sanció: 20160000388432.

 

Nom: Suprema Brokers SL.(Soc Uni).

NIF: B43668631.

Resolució sanció: 20160000323351.

 

Nom: Castro Denuc Jaume Guifre.

NIF: 78219981V.

Liquidació transmissions patrimonials: 20130000069896.

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: 34 Oficina Liquidadora de Reus, Tívoli, 19, bs. - 43202 Reus (Tarragona)

 

Nom: Elduayen Firmin Robert.

NIF: X2985916X.

Acord estimatori ajornament: 20160000731349.

 

Nom: Kiazimov Nizami.

NIF: Y3605191R.

Acord estimatori fraccionament: 20160000714027.

 

Nom: Chicherova Elena.

NIF: Y3605185H.

Acord estimatori fraccionament: 20160000713967.

 

Nom: Escrouzailles Frederic.

NIF: Y3516667G.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000543997.

 

Nom: Baiget Bonet M Del Remei.

NIF: 39877237K.

Liquidació successions: 20130000460147.

 

Nom: Pañella Mila Francisco.

NIF: 52423089V.

Proposta de liquidació donacions: 20130000663686.

 

Nom: Tomey Mestres Maria Rosa.

NIF: 39891449L.

Proposta de liquidació transmissions patrimonials: 20140000640287.

 

Nom: Espdipro SL.

NIF: B43954361.

Liquidació recàrrec: 20120000024783.

 

Nom: Desnoux Patrick Christian.

NIF: Y1643740J.

Liquidació recàrrec: 20120000380051.