Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de citació a termini d'interessats en relació amb la recaptació de deutes tributaris i no tributaris en període executiu i les seves actuacions derivades
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
07/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Agència Tributària de Catalunya
En virtut del que disposa l'article 112.1 i 112.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-ne intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial, amb l'advertiment que, en cas contrari, es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

 

Barcelona, 7 de setembre de 2016Víctor Pamias Muñoz

Delegat territorial a Barcelona

 

 

Annex

 

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Delegació Territorial a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, 46 - 08038 Barcelona (Barcelona)

 

Contribuent

NIF

Referència

Tipus de document

ARRESTIA I

39683000L

945720150000274

Notificació provisió de constrenyiment

TOMAS O

40909270K

945720150000560

Notificació provisió de constrenyiment

MOBILDOR, SL

B17016726

945720150006599

Notificació provisió de constrenyiment

LOS CHOPOS DE MIAMI, CDAD PROP

H43486000

945720150001891

Notificació provisió de constrenyiment

BOTIGUE B

40814003C

945720150001979

Notificació provisió de constrenyiment

ALARCON J

36501126B

979920140264907

Notificació provisió de constrenyiment

PLAN B EVENTOS SL

B65225260

979920140518759

Notificació provisió de constrenyiment

PLAN B EVENTOS SL

B65225260

979920140518760

Notificació provisió de constrenyiment

LLANSO M

39365542F

979920140520541

Notificació provisió de constrenyiment

DE P

46140400P

979920140523940

Notificació provisió de constrenyiment

EL S

X3222433H

979920140161875

Notificació provisió de constrenyiment

CHILEMEX S.C.

J65317521

979920140170499

Notificació provisió de constrenyiment

SKY GOLDEN BLAU SL

B64691199

979920140194260

Notificació provisió de constrenyiment

CORTES N

38558508C

979920140196624

Notificació provisió de constrenyiment

KOLVENIK, SL

B98201346

979920140196679

Notificació provisió de constrenyiment

HOSSEINEY M

X7500763A

979920140159455

Notificació provisió de constrenyiment

MAHINDO D

38839918W

979920140193808

Notificació provisió de constrenyiment

ALARCON A

39175180Q

979920140192510

Notificació provisió de constrenyiment

NIL RECERCA INMOBILIARIA, SL

B63096309

979920140108206

Notificació provisió de constrenyiment

CASTILLO C

35033662Q

979920140114707

Notificació provisió de constrenyiment

MORENO L

47186732R

979920140115389

Notificació provisió de constrenyiment

MIRANDA R

37668138A

979920140116071

Notificació provisió de constrenyiment

GARCIA E

35009760B

979920140115950

Notificació provisió de constrenyiment

CIRAMI, SL

B59963991

979920140128501

Notificació provisió de constrenyiment

BORRAS M

47633951P

979920140133495

Notificació provisió de constrenyiment

BRUSTENGA P

46237770L

979920140147883

Notificació provisió de constrenyiment

BATISTA M

47914107R

979920140153779

Notificació provisió de constrenyiment

BE DE 611, SL

B61571527

979920140153966

Notificació provisió de constrenyiment

DELCASSO M

47729993W

979920140153449

Notificació provisió de constrenyiment

VALLS R

38810966F

979920140144902

Notificació provisió de constrenyiment

JUNYENT R

77286583M

979920140166495

Notificació provisió de constrenyiment

GOMEZ E

53061332X

979920140183820

Notificació provisió de constrenyiment

HOSSEINEY M

X7500763A

979920140168783

Notificació provisió de constrenyiment

KOLVENIK, SL

B98201346

979920140197185

Notificació provisió de constrenyiment

CARUDA D

46602416T

979920140161798

Notificació provisió de constrenyiment

MAIOLA PARK, SL

B63920425

945720150008601

Notificació provisió de constrenyiment

OFERTECH, SL

B62498720

979920150108834

Notificació provisió de constrenyiment

OFERTECH, SL

B62498720

979920150108823

Notificació provisió de constrenyiment

ESCURRIOLA M

36610922M

979920150105787

Notificació provisió de constrenyiment

BOUGAR I FILLS SL

B17741042

979920150126599

Notificació provisió de constrenyiment

TYNER 2012,S.L.

B65757387

979920140181994

Notificació provisió de constrenyiment

TYNER 2012,S.L.

B65757387

979920150126401

Notificació provisió de constrenyiment

IRISARRI A

X7814804W

979920150085932

Notificació provisió de constrenyiment

FERRER E

18146976E

979920150093544

Notificació provisió de constrenyiment

KORIPENKO I

Y0302503K

979920150126005

Notificació provisió de constrenyiment

KORIPENKO I

Y0302503K

979920150125994

Notificació provisió de constrenyiment

KORIPENKO I

Y0302503K

979920150125983

Notificació provisió de constrenyiment

VERDES A

35045406F

979920140153284

Notificació provisió de constrenyiment

VERDES A

35045406F

979920150121462

Notificació provisió de constrenyiment

ESTERA R

46243175L

979920150121418

Notificació provisió de constrenyiment

ESTERA R

46243175L

979920140162634

Notificació provisió de constrenyiment

MONTOYA E

47579153L

979920150096569

Notificació provisió de constrenyiment

PROMOCIONS LL. CREUS JURADO, SL

B61266938

979920150113905

Notificació provisió de constrenyiment

PROMOCIONS LL. CREUS JURADO, SL

B61266938

979920150113894

Notificació provisió de constrenyiment

VIVAR M

X4015051X

4242000782

Notificació provisió de constrenyiment

TRIVINO C

X3407879S

979920140128677

Notificació provisió de constrenyiment

MUÑOZ G

35103714X

979920150115709

Notificació provisió de constrenyiment

OFERTECH, SL

B62498720

979920140152954

Notificació provisió de constrenyiment

OFERTECH, SL

B62498720

979920150108185

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186427

Notificació provisió de constrenyiment

CANELA J

46345296C

979920140156452

Notificació provisió de constrenyiment

PORTELLA A

36805187N

979920150202037

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS RUBRA 2010, SL

B64473002

979920140145089

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS RUBRA 2010, SL

B64473002

979920140144583

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS RUBRA 2010, SL

B64473002

979920140145078

Notificació provisió de constrenyiment

PROMOCIONS ROCA-GRIFELL SL

B17765629

979920150080256

Notificació provisió de constrenyiment

JIMENEZ C

37361439D

979920140134969

Notificació provisió de constrenyiment

FINQUES CIUTAT, SL

B59112862

979920150079849

Notificació provisió de constrenyiment

FINQUES CIUTAT, SL

B59112862

979920150079838

Notificació provisió de constrenyiment

COMADIRA J

49297976Y

979920150116996

Notificació provisió de constrenyiment

SANDIUMENGE L

37254127S

979920140120724

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140187010

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186372

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186262

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186757

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186438

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186779

Notificació provisió de constrenyiment

DURAN M

40529687F

979920150098340

Notificació provisió de constrenyiment

UROZ J

52468604S

979920150116050

Notificació provisió de constrenyiment

SEHIMAR 3000, SL

B63331896

979920150127996

Notificació provisió de constrenyiment

LOPEZ A

38860776E

979920140336738

Notificació provisió de constrenyiment

CULEBRAS D

38854658E

979920150079530

Notificació provisió de constrenyiment

MIRANDA P

36878427C

979920150128579

Notificació provisió de constrenyiment

LABRADOR S

45462979Y

979920140556511

Notificació provisió de constrenyiment

DOMINGUEZ A

46335361K

979920150091840

Notificació provisió de constrenyiment

GRACIA M

18337061N

979920150117051

Notificació provisió de constrenyiment

BELTRAN S

77609274Y

979920150095392

Notificació provisió de constrenyiment

ORTEGA C

41506996T

979920150098142

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186713

Notificació provisió de constrenyiment

MOKADEM A

X2058207Y

979920140186383

Notificació provisió de constrenyiment

AGUILAR C

47777274H

979920150117304

Notificació provisió de constrenyiment

AGUILAR C

47777274H

979920150117293

Notificació provisió de constrenyiment

AGUILAR C

47777274H

979920150117282

Notificació provisió de constrenyiment

AGUILAR C

47777274H

979920150117271

Notificació provisió de constrenyiment

FATEMA K

X7041677C

979920150117117

Notificació provisió de constrenyiment

JACQUELINA E

Y0217126C

979920140264817

Notificació provisió de constrenyiment

GORDONCILLO 08 SL

B65028979

979920150117580

Notificació provisió de constrenyiment

FERNANDEZ D

38047093X

979920140152525

Notificació provisió de constrenyiment

FERNANDEZ D

38047093X

979920140152668

Notificació provisió de constrenyiment

FERNANDEZ D

38047093X

979920140152481

Notificació provisió de constrenyiment

GOMES A

X5186803G

979920150105083

Notificació provisió de constrenyiment

GOMES A

X5186803G

979920150105072

Notificació provisió de constrenyiment

MORELL J

46324516D

979920140130624

Notificació provisió de constrenyiment

MORELL J

46324516D

979920150202015

Notificació provisió de constrenyiment

PARRONDO J

36907825R

979920150117502

Notificació provisió de constrenyiment

PARRONDO J

36907825R

979920140126312

Notificació provisió de constrenyiment

PARRONDO J

36907825R

979920150117447

Notificació provisió de constrenyiment

TORRAS J

39270304N

979920150128821

Notificació provisió de constrenyiment

AGUILAR C

47777274H

979920150117315

Notificació provisió de constrenyiment

COLORIMA, SL

B61674305

979920140124772

Notificació provisió de constrenyiment

COLORIMA, SL

B61674305

979920150118239

Notificació provisió de constrenyiment

SAVALL F

37226367Q

979920150118184

Notificació provisió de constrenyiment

SOLER J

35045887M

979920150118536

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ M

37731723Q

979920150206965

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ M

37731723Q

979920150206954

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ M

37731723Q

979920140152680

Notificació provisió de constrenyiment

GARCIA J

37586712C

979920140144319

Notificació provisió de constrenyiment

GALLIFA E

33933559A

979920150113135

Notificació provisió de constrenyiment

GALLIFA E

33933559A

979920150113124

Notificació provisió de constrenyiment

GALLIFA E

33933559A

979920150113113

Notificació provisió de constrenyiment

FUERTES V

38225486S

979920140136630

Notificació provisió de constrenyiment

FUERTES V

38225486S

979920140136620

Notificació provisió de constrenyiment

FUERTES V

38225486S

979920140135960

Notificació provisió de constrenyiment

FUERTES V

38225486S

979920140156420

Notificació provisió de constrenyiment

TECSON 2005, SL

B64077928

979920150124388

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONES MONFORT ARNAL, S.L.

B12840898

979920150122738

Notificació provisió de constrenyiment

SARTORIO J

35040511B

979920140162623

Notificació provisió de constrenyiment

EURO AGENCE PRESTIGE, SL

B35640846

979920150124180

Notificació provisió de constrenyiment

NUÑO P

38355049L

979920150123893

Notificació provisió de constrenyiment

PIACENTILE C

33915540Q

979920140136399

Notificació provisió de constrenyiment

ASENSIO D

46129238R

979920150122826

Notificació provisió de constrenyiment

CARRASCO J

38765557T

979920150093159

Notificació provisió de constrenyiment

MOLINS M

39119169X

979920150093049

Notificació provisió de constrenyiment

MOLINS M

39119169X

979920150093038

Notificació provisió de constrenyiment

RUEDAS J

36905754T

979920150282557

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217635

Notificació provisió de constrenyiment

TORRES A

35025334Z

979920150218075

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217624

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217613

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217602

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217591

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217580

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217690

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217570

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217569

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217536

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217525

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217514

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217503

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218119

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221034

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220990

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220980

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220979

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220968

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220957

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220363

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220352

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220341

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220330

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220320

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220583

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220770

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220760

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220539

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220506

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220044

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220033

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220022

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220011

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220418

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220407

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220396

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220385

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220374

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220638

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220627

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220616

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220605

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220594

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220825

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220814

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218108

Notificació provisió de constrenyiment

CASTELLS E

38630679V

979920140192884

Notificació provisió de constrenyiment

ENCUADERNACIONES MARSA, SA

A08665671

979920140192752

Notificació provisió de constrenyiment

ENCUADERNACIONES MARSA, SA

A08665671

979920140193203

Notificació provisió de constrenyiment

ENCUADERNACIONES MARSA, SA

A08665671

979920140192796

Notificació provisió de constrenyiment

MAQUINAS RECREATIVAS ALVEL, SL

B60104353

979920150220297

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220429

Notificació provisió de constrenyiment

PROBINCUATRO SA

A08639247

979920150226534

Notificació provisió de constrenyiment

PROBINCUATRO SA

A08639247

979920150226512

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920140539945

Notificació provisió de constrenyiment

MISTOU B

35019832D

979920140175020

Notificació provisió de constrenyiment

VIANA C

33888655H

979920150224060

Notificació provisió de constrenyiment

GIMENEZ J

36508961A

945720150024056

Notificació provisió de constrenyiment

CATALA C

40270966J

945720150013210

Notificació provisió de constrenyiment

PATRIMONIAL MERCRISAL SL

B64710932

979920140537954

Notificació provisió de constrenyiment

URBAPLASA SL

B62218011

979920140539010

Notificació provisió de constrenyiment

GONZALEZ E

34766300Y

979920140539032

Notificació provisió de constrenyiment

SANROMA M

35072424T

979920140514029

Notificació provisió de constrenyiment

CEFTE, SL

B43757699

945720150000637

Notificació provisió de constrenyiment

MOBILDOR, SL

B17016726

945720150006588

Notificació provisió de constrenyiment

CREDITO DIEZ S.L.

B65226128

979920140539241

Notificació provisió de constrenyiment

TENA M

40533523W

945720150002991

Notificació provisió de constrenyiment

PARDO M

78073970X

945720150002397

Notificació provisió de constrenyiment

FABREGAS M

40229742M

945720150004608

Notificació provisió de constrenyiment

ROMERO M

52626975P

979920140536832

Notificació provisió de constrenyiment

ESQUIROL M

47274158G

979920140538548

Notificació provisió de constrenyiment

PECCHINI C

X1438023V

945720150009668

Notificació provisió de constrenyiment

CEFTE, SL

B43757699

945720150004751

Notificació provisió de constrenyiment

TOMAS O

40909270K

945720150004344

Notificació provisió de constrenyiment

PARDO M

78073970X

945720150002243

Notificació provisió de constrenyiment

HERRERA I

26311680W

979920140115060

Notificació provisió de constrenyiment

HERRERA I

26311680W

979920140115521

Notificació provisió de constrenyiment

MOROCHO F

X3484587H

979920140120042

Notificació provisió de constrenyiment

EL M

X1960278B

979920140119680

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA C

47717544L

52129

Notificació provisió de constrenyiment

STRONGWAVE SL

B65636367

979920150115918

Notificació provisió de constrenyiment

SUBUR BUFET DE ABOGADOS SLP

B64775646

979920150101651

Notificació provisió de constrenyiment

SUBUR BUFET DE ABOGADOS SLP

B64775646

979920150101640

Notificació provisió de constrenyiment

DOMENECH R

37625737Z

979920150086152

Notificació provisió de constrenyiment

ALCARAZ C

46977187D

979920150127160

Notificació provisió de constrenyiment

ARGIBAY A

37762941T

979920150127556

Notificació provisió de constrenyiment

ESCRIBANO J

46811224Z

979920140132670

Notificació provisió de constrenyiment

ESCRIBANO J

46811224Z

979920140099780

Notificació provisió de constrenyiment

HOTEL PEDRO III SA

A08449886

979920150222915

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217481

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217470

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217460

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217459

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217448

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217437

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217426

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217415

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217404

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217393

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217382

Notificació provisió de constrenyiment

SOLER A

37683839H

979920150238029

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150226413

Notificació provisió de constrenyiment

LOPEZ J

39400407G

979920140366684

Notificació provisió de constrenyiment

LOPEZ M

39400406A

979920140366695

Notificació provisió de constrenyiment

EL TRIANGULO CORNELLA, SL

B60853546

979920150268664

Notificació provisió de constrenyiment

GOMEZ E

46459288R

979920150008602

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221188

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221177

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221166

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221155

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221144

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221133

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150213763

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS MANRUBIA, SL

B62002704

979920150215831

Notificació provisió de constrenyiment

ALEMANA DE MAQUINAS RECREATIVAS, SL

B58283052

979920140511345

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS MANRUBIA, SL

B62002704

979920140511334

Notificació provisió de constrenyiment

RIBERA A

46107551A

979920150224279

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920150226281

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217492

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221090

Notificació provisió de constrenyiment

BARROCAL J

39793143S

979920140590480

Notificació provisió de constrenyiment

PASCUAL G

36911973D

979920150215974

Notificació provisió de constrenyiment

PASCUAL G

36911973D

979920150213928

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150224609

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150224598

Notificació provisió de constrenyiment

VEGA C

46677004E

979920140582482

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217195

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217184

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217173

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217162

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217151

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217305

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217294

Notificació provisió de constrenyiment

MIGUELES M

46468636B

979920150009350

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150226435

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217371

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217272

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217360

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217261

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217250

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217240

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217239

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217228

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217217

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217206

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217350

Notificació provisió de constrenyiment

FERNANDEZ R

37770196X

979920150213477

Notificació provisió de constrenyiment

ASESORIA PILAR S. XXI SLU

B65207540

979920140532663

Notificació provisió de constrenyiment

BICASA, SA

A08652455

979920150213862

Notificació provisió de constrenyiment

MONTSERRAT BENABARRE, SA

A08962151

979920150213741

Notificació provisió de constrenyiment

BICASA, SA

A08652455

979920150214159

Notificació provisió de constrenyiment

BICASA, SA

A08652455

979920150214270

Notificació provisió de constrenyiment

PASCUAL G

36911973D

979920150215534

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920150226292

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS SAAVEDRA, SL

B58399866

979920150281930

Notificació provisió de constrenyiment

REUNIDOS LLOBREGAT, SL

B08991358

979920150224576

Notificació provisió de constrenyiment

MAQUINTEL-5, SL

B61672531

979920140510696

Notificació provisió de constrenyiment

XIBANYA GAMES SL

B65583304

979920150226303

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150218427

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920150213752

Notificació provisió de constrenyiment

TORRES A

35025334Z

979920150225115

Notificació provisió de constrenyiment

QUESADA J

23149079Q

979920140529572

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221100

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218152

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218141

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218130

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218120

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150218031

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150218020

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217965

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217954

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217932

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217866

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217855

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217844

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217833

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217822

Notificació provisió de constrenyiment

FIDALGO M

47639951M

979920140598740

Notificació provisió de constrenyiment

ECUS UNION, SL

B60554110

979920150201333

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217283

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217811

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217800

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217790

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217789

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217778

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217767

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217756

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217745

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217558

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217547

Notificació provisió de constrenyiment

MARTIN A

39012661S

979920150226787

Notificació provisió de constrenyiment

MARTIN A

39012661S

979920150226798

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150226380

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150226160

Notificació provisió de constrenyiment

MARTIN A

39012661S

979920150225302

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150221452

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150220649

Notificació provisió de constrenyiment

MARTIN A

39012661S

979920150224136

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220737

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220726

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220715

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220704

Notificació provisió de constrenyiment

PASCUAL G

36911973D

979920150224170

Notificació provisió de constrenyiment

MARTIN A

39012661S

979920150224169

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150226127

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS SAAVEDRA, SL

B58399866

979920150281941

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221012

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221001

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220946

Notificació provisió de constrenyiment

LEASING CATALUNYA, E.F.C., SA

A58255043

979920140128237

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220924

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220913

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220902

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220891

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220880

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220870

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220869

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220858

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220847

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220264

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220253

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220242

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220231

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220220

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220210

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220209

Notificació provisió de constrenyiment

SOLUCIONES NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SL

B63733893

979920140529770

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220154

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220143

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220132

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220121

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220110

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220100

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220099

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220088

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220077

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220066

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220055

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220528

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220517

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220495

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220484

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220473

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221793

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221430

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221420

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221419

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221408

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221397

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221551

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221540

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221530

Notificació provisió de constrenyiment

LIT BIENES INMUEBLES, SL

B63154025

979920140539175

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220451

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220440

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220430

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150221980

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221199

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221089

Notificació provisió de constrenyiment

ARRIAZ, SA

A58843053

979920140027926

Notificació provisió de constrenyiment

SANS E

36586064X

979920140028444

Notificació provisió de constrenyiment

TURMO L

46119409Q

979920140028130

Notificació provisió de constrenyiment

CENTRO DEL ROTULO SA

A58122045

979920150120440

Notificació provisió de constrenyiment

CENTRO DEL ROTULO SA

A58122045

979920150120439

Notificació provisió de constrenyiment

COMIN M

36481383W

979920140152107

Notificació provisió de constrenyiment

BOSCH J

77475654Q

979920140175647

Notificació provisió de constrenyiment

GOL N

40557107B

979920150113421

Notificació provisió de constrenyiment

GRUPO ESTOMOLA SL UNIPERSONAL

B64146541

979920150088770

Notificació provisió de constrenyiment

CARBAJOS C

39139163V

979920150105435

Notificació provisió de constrenyiment

SUCCESSOR DE JOSEP VILA, SA

A58303736

979920140188671

Notificació provisió de constrenyiment

SUCCESSOR DE JOSEP VILA, SA

A58303736

979920150079915

Notificació provisió de constrenyiment

CASTAÑOS G

07417538S

979920150102322

Notificació provisió de constrenyiment

CASTAÑOS G

07417538S

979920150102311

Notificació provisió de constrenyiment

BEA J

52594658Y

979920150201817

Notificació provisió de constrenyiment

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FEIVIS, SL

B61526307

979920150105413

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONES Y DESARROLLOS LA LUZ SL

B86283124

979920150121088

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONES Y DESARROLLOS LA LUZ SL

B86283124

979920140143714

Notificació provisió de constrenyiment

ROSE BUD PROPERTIES SL

B62250600

979920150092796

Notificació provisió de constrenyiment

URBALIA 5000 SL

B65368797

979920150095601

Notificació provisió de constrenyiment

WET COMPANY TEXTIL, SL

B63331995

979920140144044

Notificació provisió de constrenyiment

WET COMPANY TEXTIL, SL

B63331995

979920150120879

Notificació provisió de constrenyiment

CIFUENTES A

27909168W

979920140189265

Notificació provisió de constrenyiment

GOMES A

X5186803G

979920150105677

Notificació provisió de constrenyiment

ALARCON G

37730770Y

979920150081510

Notificació provisió de constrenyiment

SATINDER K

X2378177T

979920140143780

Notificació provisió de constrenyiment

SAIZ E

33945243A

979920140302507

Notificació provisió de constrenyiment

RICCIO A

X3344051N

979920140144462

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220693

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220682

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220671

Notificació provisió de constrenyiment

DIVISION INTER TEXTIL, SL

B60340148

979920150265970

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ I

77109270E

979920150052833

Notificació provisió de constrenyiment

LOWPLUGIN SL

B66145020

979920140200310

Notificació provisió de constrenyiment

URBALIA 5000 SL

B65368797

979920150267927

Notificació provisió de constrenyiment

ASOC DE PROPIETARIOS DE LA PARCELACION URBANISTICA
DE CONSEVACION MONTSIA MAR

G43398536

945720150014300

Notificació provisió de constrenyiment

POZO PARELLADES

G43268549

945720150024375

Notificació provisió de constrenyiment

PUJOL O

47167920A

979920150020053

Notificació provisió de constrenyiment

AMCI HABITAT, SA

A60258704

979920150226721

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150216271

Notificació provisió de constrenyiment

SOLA A

35011312E

979920140541419

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221078

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221067

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221056

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221045

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217646

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220792

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220781

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221804

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221782

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221771

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221760

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221529

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221518

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221650

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221640

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221639

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221628

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150221617

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221122

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150221111

Notificació provisió de constrenyiment

LEASING CATALUNYA, E.F.C., SA

A58255043

979920140093499

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220660

Notificació provisió de constrenyiment

MAQUINTEL-5, SL

B61672531

979920140516449

Notificació provisió de constrenyiment

PROBINCUATRO SA

A08639247

979920150226457

Notificació provisió de constrenyiment

GOMEZ F

05477405R

979920150224829

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920140517550

Notificació provisió de constrenyiment

MAQUINTEL-5, SL

B61672531

979920140517560

Notificació provisió de constrenyiment

PROBINCUATRO SA

A08639247

979920150226468

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS SAAVEDRA, SL

B58399866

979920150225907

Notificació provisió de constrenyiment

PROBINCUATRO SA

A08639247

979920150226590

Notificació provisió de constrenyiment

PROBINCUATRO SA

A08639247

979920150226325

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920140517934

Notificació provisió de constrenyiment

DIVISION INTER TEXTIL, SL

B60340148

979920150265969

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ I

77109270E

979920150052822

Notificació provisió de constrenyiment

CESAR & RAMON ASSOCIATS SL

B62727482

979920140199726

Notificació provisió de constrenyiment

JASPE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SL

B62101928

979920140177748

Notificació provisió de constrenyiment

GIGAPROM, SL

B64158124

979920140171181

Notificació provisió de constrenyiment

MAQUINTEL-5, SL

B61672531

979920150225236

Notificació provisió de constrenyiment

XIBANYA GAMES SL

B65583304

979920140514007

Notificació provisió de constrenyiment

VIANA C

33888655H

979920140513260

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS MANRUBIA, SL

B62002704

979920140513985

Notificació provisió de constrenyiment

GARCIA G

52180846X

979920140196316

Notificació provisió de constrenyiment

ARQUITECTURA URBANISME I SERVEIS NARTEX, SL

B08366601

979920140538438

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS GEUROS SL

B62880422

979920150226270

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218163

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150220650

Notificació provisió de constrenyiment

NONIMATIC, SL

B08979569

979920150220935

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220165

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150220462

Notificació provisió de constrenyiment

VIANA C

33888655H

979920150224048

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150221200

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186460

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186845

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186834

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186515

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186823

Notificació provisió de constrenyiment

MARTIN R

44186932E

979920140132417

Notificació provisió de constrenyiment

BOERNER ADVANCE SL

B65177990

979920150082610

Notificació provisió de constrenyiment

BOERNER ADVANCE SL

B65177990

979920150082600

Notificació provisió de constrenyiment

BARCELONA GESTIO ECONOMICA I IMMOBILIAR

B62797196

979920140119349

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140144110

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140144341

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140144165

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140144154

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140144320

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140143648

Notificació provisió de constrenyiment

BENITEZ M

23869073H

979920140144121

Notificació provisió de constrenyiment

CASTAÑE A

39328735T

979920140113750

Notificació provisió de constrenyiment

VITON M

47670429P

979920150086933

Notificació provisió de constrenyiment

WOGUE SA

A08397945

979920150127754

Notificació provisió de constrenyiment

WOGUE SA

A08397945

979920150127743

Notificació provisió de constrenyiment

SAGARRA E

77079215M

979920150088154

Notificació provisió de constrenyiment

SAGARRA E

77079215M

979920150088143

Notificació provisió de constrenyiment

CORPORACIO COMERCIAL INDUSTRIAL MITJE, SA

A58587759

979920150089463

Notificació provisió de constrenyiment

CORPORACIO COMERCIAL INDUSTRIAL MITJE, SA

A58587759

979920150089452

Notificació provisió de constrenyiment

COMI R

77267651W

979920150094138

Notificació provisió de constrenyiment

BELOVA E

X8092946M

979920150086482

Notificació provisió de constrenyiment

ROSELLO J

36910461S

979920150127590

Notificació provisió de constrenyiment

ROSELLO J

36910461S

979920150127589

Notificació provisió de constrenyiment

FAJARDO O

X3856121X

979920150104225

Notificació provisió de constrenyiment

FAJARDO O

X3856121X

979920150104214

Notificació provisió de constrenyiment

OLSINA M

46118623N

979920140511466

Notificació provisió de constrenyiment

OLSINA M

46118623N

979920140511477

Notificació provisió de constrenyiment

OLSINA M

46118623N

979920140511488

Notificació provisió de constrenyiment

ROC J

38431823L

979920140132032

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186317

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS RUBRA 2010, SL

B64473002

979920140145090

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS RUBRA 2010, SL

B64473002

979920140145023

Notificació provisió de constrenyiment

CANELA J

46345296C

979920140156463

Notificació provisió de constrenyiment

ARICK T

X6565145W

979920150112630

Notificació provisió de constrenyiment

SHAHZAD A

X6721355L

979920140140250

Notificació provisió de constrenyiment

FATHI O

47651694H

979920140123860

Notificació provisió de constrenyiment

PATROCINING SL

B65213662

979920140148170

Notificació provisió de constrenyiment

CABEZAS A

38827739J

979920150092268

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186504

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186306

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186493

Notificació provisió de constrenyiment

PROMO-SUN 2007, SL

B64636343

979920140186328

Notificació provisió de constrenyiment

DOBLAS J

47602634V

979920150083523

Notificació provisió de constrenyiment

SING B

X3047477T

979920150123255

Notificació provisió de constrenyiment

FINCAS PROVENZA GEST-INVER INMOB SL

B64452006

979920140139260

Notificació provisió de constrenyiment

FINCAS PROVENZA GEST-INVER INMOB SL

B64452006

979920150123101

Notificació provisió de constrenyiment

SALAZAR A

33884732M

979920150096778

Notificació provisió de constrenyiment

PAREJA J

44424154E

979920140138995

Notificació provisió de constrenyiment

PAREJA J

44424154E

979920150084436

Notificació provisió de constrenyiment

AYMAR C

46301469P

979920140137675

Notificació provisió de constrenyiment

GONZALEZ J

44416255N

979920150084161

Notificació provisió de constrenyiment

BARCELONA GESTIO ECONOMICA I IMMOBILIAR

B62797196

979920140183534

Notificació provisió de constrenyiment

BARCELONA GESTIO ECONOMICA I IMMOBILIAR

B62797196

979920150084150

Notificació provisió de constrenyiment

BARCELONA GESTIO ECONOMICA I IMMOBILIAR

B62797196

979920140182346

Notificació provisió de constrenyiment

LABIMPORT SL

B63218838

979920150103455

Notificació provisió de constrenyiment

LABIMPORT SL

B63218838

979920150103444

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONES DEL MARESME 2005, SL

B63910533

979920150111969

Notificació provisió de constrenyiment

ANTON D

52595620W

979920140518473

Notificació provisió de constrenyiment

ESTRADA J

31464131Q

979920140531024

Notificació provisió de constrenyiment

ESTELLER S

38082987R

979920140538383

Notificació provisió de constrenyiment

ORTEGA A

43433110W

979920140121428

Notificació provisió de constrenyiment

ORTEGA A

43433110W

979920150201718

Notificació provisió de constrenyiment

ORTEGA A

43433110W

979920140124574

Notificació provisió de constrenyiment

ORTEGA A

43433110W

979920140123969

Notificació provisió de constrenyiment

ORTEGA A

43433110W

979920140121395

Notificació provisió de constrenyiment

ONA MARESME SL

B62367750

 

Notificació provisió de constrenyiment

LOPEZ V

47278008J

979920140186812

Notificació provisió de constrenyiment

FINQUES CENTELLES, SL

B59469049

979920140129876

Notificació provisió de constrenyiment

FINQUES CENTELLES, SL

B59469049

979920150111485

Notificació provisió de constrenyiment

HAADI M

X2954930M

979920150111188

Notificació provisió de constrenyiment

MONTES S

46940483J

979920140127247

Notificació provisió de constrenyiment

ROSA F

37256870K

979920140119767

Notificació provisió de constrenyiment

SANZ A

46734485A

979920140114993

Notificació provisió de constrenyiment

MANZARRAGA B

37826632G

979920150116150

Notificació provisió de constrenyiment

AGUERO A

X3338916Y

979920140139248

Notificació provisió de constrenyiment

AGUERO A

X3338916Y

979920150123299

Notificació provisió de constrenyiment

BOLTAINA G

18317075J

979920150084755

Notificació provisió de constrenyiment

ESCALE M

33947938F

979920150114092

Notificació provisió de constrenyiment

SANCHEZ R

38447173M

979920150084656

Notificació provisió de constrenyiment

ATIENZA M

37257403W

979920150123850

Notificació provisió de constrenyiment

ADELFA GESTION, SL

B64293590

979920150123827

Notificació provisió de constrenyiment

ADELFA GESTION, SL

B64293590

979920150123816

Notificació provisió de constrenyiment

FONT J

22552790W

979920140188396

Notificació provisió de constrenyiment

FONT J

22552790W

979920140147212

Notificació provisió de constrenyiment

BOSCH M

39329525P

979920150088858

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA M

37331708V

979920140132175

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA M

37331708V

979920140132164

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA M

37331708V

979920140132945

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA M

37331708V

979920140132153

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA M

37331708V

979920140132615

Notificació provisió de constrenyiment

PARRA M

37331708V

979920140132142

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONES DEL MARESME 2005, SL

B63910533

979920150111970

Notificació provisió de constrenyiment

G.S.F. 95, SL

B60831757

979920140162084

Notificació provisió de constrenyiment

BUXERES M

37671439S

979920150116820

Notificació provisió de constrenyiment

PINTOS A

46065615L

979920150116787

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS SIGLO XXI COSTA BRAVA, SL

B17584871

979920150079299

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS SIGLO XXI COSTA BRAVA, SL

B17584871

979920140161281

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS SIGLO XXI COSTA BRAVA, SL

B17584871

979920150078750

Notificació provisió de constrenyiment

SANCHEZ M

39164731D

979920150103884

Notificació provisió de constrenyiment

SANCHEZ M

39164731D

979920150103873

Notificació provisió de constrenyiment

QESSOUR A

X2894608N

979920150000781

Notificació provisió de constrenyiment

SALINAS A

37273825W

979920150123915

Notificació provisió de constrenyiment

SALINAS A

37273825W

979920150123904

Notificació provisió de constrenyiment

CAÑETE A

30878445W

979920150084766

Notificació provisió de constrenyiment

SASTRE HERMANOS SA EMPRESA CONSTRUCTORA

A08191918

979920150208186

Notificació provisió de constrenyiment

SANCHEZ S

33896912H

979920150116138

Notificació provisió de constrenyiment

SP INSTAL.LACIONS DE TERRASSA SL

B63815617

979920140344557

Notificació provisió de constrenyiment

GALLARDO R

38752869P

979920150094567

Notificació provisió de constrenyiment

GABARRO A

46979219V

979920150099121

Notificació provisió de constrenyiment

SEHIMAR 3000, SL

B63331896

979920150129591

Notificació provisió de constrenyiment

PAREDES A

23866083H

979920150094534

Notificació provisió de constrenyiment

PAREDES A

23866083H

979920150094523

Notificació provisió de constrenyiment

JIMENEZ A

53083391N

979920150092015

Notificació provisió de constrenyiment

SANCHEZ A

X4054370E

979920140105588

Notificació provisió de constrenyiment

LAGUA L

49555229G

979920140107062

Notificació provisió de constrenyiment

SEGURA A

36531588K

979920140114454

Notificació provisió de constrenyiment

WENDELL, SA

A17299504

979920150101156

Notificació provisió de constrenyiment

WENDELL, SA

A17299504

979920150101145

Notificació provisió de constrenyiment

EXPERIENCE STORE SL

B66013590

979920150129767

Notificació provisió de constrenyiment

EXPERIENCE STORE SL

B66013590

979920150129756

Notificació provisió de constrenyiment

BADESA G

47654248L

979920150201872

Notificació provisió de constrenyiment

PROMOCIONES AMAYA MORENO,S.L.

B63781876

979920140108954

Notificació provisió de constrenyiment

SOLUCIONES NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SL

B63733893

979920140114586

Notificació provisió de constrenyiment

SOLUCIONES NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SL

B63733893

979920150116292

Notificació provisió de constrenyiment

RODRIGUEZ E

26618374Z

979920140129315

Notificació provisió de constrenyiment

KELIDAX SL

B63133193

979920150129723

Notificació provisió de constrenyiment

SASGUAR INVERSIONES, SL

B63246284

979920150098483

Notificació provisió de constrenyiment

MUÑOZ T

38811208L

979920140521531

Notificació provisió de constrenyiment

AGUILA A

38863782S

979920140531849

Notificació provisió de constrenyiment

1995 ABD CONSULTORS IMMOBILIARIS, SL

B63491625

979920140532498

Notificació provisió de constrenyiment

RUIZ D

35023085L

979920140532553

Notificació provisió de constrenyiment

1995 ABD CONSULTORS IMMOBILIARIS, SL

B63491625

979920140538350

Notificació provisió de constrenyiment

GELUTEL, SL UNIPERSONAL

B17646027

979920140538746

Notificació provisió de constrenyiment

MUÑOZ J

38815109X

979920140540748

Notificació provisió de constrenyiment

BARRUETO K

38826367K

979920140540979

Notificació provisió de constrenyiment

MUÑOZ J

38815109X

979920140546480

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ M

34757840X

979920140522367

Notificació provisió de constrenyiment

MAURICIO M

47159359K

979920140524897

Notificació provisió de constrenyiment

SANTONJA A

38928221P

979920140526998

Notificació provisió de constrenyiment

QUESADA N

39029854G

979920140529495

Notificació provisió de constrenyiment

PROMOCIONES Y MONTAJES V.M., SL

B61160974

979920140520585

Notificació provisió de constrenyiment

ARROYO S

77093801D

979920140534203

Notificació provisió de constrenyiment

ARROYO S

77093801D

979920140534214

Notificació provisió de constrenyiment

MENDOZA M

X7348825A

979920140534225

Notificació provisió de constrenyiment

HERNANDEZ T

38676039K

979920140528571

Notificació provisió de constrenyiment

LOWRENTING, S.L.

B65883183

979920140528846

Notificació provisió de constrenyiment

HERNANDO M

39076299N

979920140534698

Notificació provisió de constrenyiment

PLAZA PROGRESO 2004, SL

B63451397

979920140536062

Notificació provisió de constrenyiment

FINCAMIX SBD SL

B63626006

979920140537470

Notificació provisió de constrenyiment

MONTILLA F

39045261R

979920140538230

Notificació provisió de constrenyiment

LOWRENTING, S.L.

B65883183

979920140540957

Notificació provisió de constrenyiment

CABRERO J

77087806V

979920140533246

Notificació provisió de constrenyiment

VIDAL V

47798988C

979920140519705

Notificació provisió de constrenyiment

ANTOÑANZAS M

16544210B

979920140527680

Notificació provisió de constrenyiment

PROMOCIONS NOVA MALGRAT, SL

B63200893

979920140537195

Notificació provisió de constrenyiment

SOLINVER SL DE INVERSIONES

B61551438

979920140512016

Notificació provisió de constrenyiment

MAKSI PROCENTO SL

B64962897

979920140498596

Notificació provisió de constrenyiment

RECOURT A

X0282810W

979920140512258

Notificació provisió de constrenyiment

RECOURT A

X0116308C

979920140512269

Notificació provisió de constrenyiment

FERRAN-DAVID, SL

B60304979

979920140513226

Notificació provisió de constrenyiment

DEL A

46317477P

979920140513336

Notificació provisió de constrenyiment

IRIONDO G

38503821G

979920140513952

Notificació provisió de constrenyiment

LAZARO A

38546056B

979920140517263

Notificació provisió de constrenyiment

SISALIMA E

X4879257Z

979920140517593

Notificació provisió de constrenyiment

ALEMANY A

37294203W

979920140517659

Notificació provisió de constrenyiment

HAXHA S

X5591682Z

979920140517681

Notificació provisió de constrenyiment

LARRACAS M

X3412994R

979920140517692

Notificació provisió de constrenyiment

ARCOS C

46470246B

979920140517780

Notificació provisió de constrenyiment

LA ADQUISITIVA DE INMUEBLES SL

B91147587

979920150093698

Notificació provisió de constrenyiment

BRAVO E

49211678G

979920150125610

Notificació provisió de constrenyiment

BONVEHI M

39044693P

979920140164262

Notificació provisió de constrenyiment

BONVEHI M

39044693P

979920150127083

Notificació provisió de constrenyiment

RENGIFO A

54562558A

979920150126918

Notificació provisió de constrenyiment

TERRAMAR CONSTRUC Y PROMOC BCN 2006, SL

B64167653

979920140166528

Notificació provisió de constrenyiment

MORENO J

38786435V

979920150093918

Notificació provisió de constrenyiment

PEREZ L

47324325P

979920140186152

Notificació provisió de constrenyiment

GONZALEZ R

46693233J

979920140085199

Notificació provisió de constrenyiment

ESTEVEZ C

46482449R

979920150086086

Notificació provisió de constrenyiment

BAUTISTA E

X5150958Q

979920150082511

Notificació provisió de constrenyiment

ALVAREZ M

38135004S

979920150095887

Notificació provisió de constrenyiment

SINGH BROTHERS 2002, SL

B62988001

979920140162843

Notificació provisió de constrenyiment

SINGH BROTHERS 2002, SL

B62988001

979920150126060

Notificació provisió de constrenyiment

TECNOBARRIER SL

B65583445

979920150126050

Notificació provisió de constrenyiment

OCHANDO M

38785871M

979920150093346

Notificació provisió de constrenyiment

PISO CASH, SL

B63405369

979920150115610

Notificació provisió de constrenyiment

RENGIFO A

54562558A

979920150127171

Notificació provisió de constrenyiment

ERA FIRMAT 52 SL

B64086549

979920150089144

Notificació provisió de constrenyiment

PARDO C

38838742E

979920150094105

Notificació provisió de constrenyiment

PARDO C

38838742E

979920150094094

Notificació provisió de constrenyiment

PELEGRIN J

46452044W

979920150091421

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217943

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217921

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217910

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217900

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217899

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217888

Notificació provisió de constrenyiment

RECREATIVOS CRISONIA, SL

B61473930

979920150218097

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217877

Notificació provisió de constrenyiment

BOLTA J

79280222G

979920150268686

Notificació provisió de constrenyiment

MAÑACH R

40259650J

945720150017764

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150218010

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150218009

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217998

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217987

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217976

Notificació provisió de constrenyiment

SABATE M

37708532D

979920150236786

Notificació provisió de constrenyiment

TORRES A

35025334Z

979920150218086

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217734

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217723

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217712

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217701

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217680

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217679

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217668

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150217657

Notificació provisió de constrenyiment

MUÑOZ P

33914331A

979920150008855

Notificació provisió de constrenyiment

FLORES M

52192055H

979920140601105

Notificació provisió de constrenyiment

GESTION GENERAL DEL RECREATIVO SL

B62301064

979920150220803

Notificació provisió de constrenyiment

CAMPENY M

46122905Q

979920150006314

Notificació provisió de constrenyiment

ASEGURADO J

38859435S

979920150008437

Notificació provisió de constrenyiment

SALVADOR M

35102633X

979920150009416

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150218064

Notificació provisió de constrenyiment

DIPMATIC SA

A08903098

979920150218053

Notificació provisió de constrenyiment

MAGAÑA M

38502709L

979920150238007

Notificació provisió de constrenyiment

MARTINEZ M

52191729Z

979920150238018

Notificació provisió de constrenyiment

PEREZ E

43400105W

979920140600984

Notificació provisió de constrenyiment

FURIMATIC 2000, SL -

B63804199

979920150214489

Notificació provisió de constrenyiment

FRONTMAR CAPITALS SLU

B65201733

979920150000231

Notificació provisió de constrenyiment

INVERSIONS RUBRA 2010, SL

B64473002

979920140145287

Notificació provisió de constrenyiment

KELIDAX SL

B63133193

979920150114378

Notificació provisió de constrenyiment

HERNANDEZ J

38421339T

979920150101189

Notificació provisió de constrenyiment

RUSSOMANO G

X6269983E

979920140308311

Notificació provisió de constrenyiment

CINE CASABLANCA SA

A08230070

979920150087329

Notificació provisió de constrenyiment

CINE CASABLANCA SA

A08230070

979920150087318

Notificació provisió de constrenyiment

HERNANDEZ C

52910132N

979920150087307

Notificació provisió de constrenyiment

AFZAL R

26614102C

979920150130163

Notificació provisió de constrenyiment

AFZAL R

26614102C

979920150130152

Notificació provisió de constrenyiment

MIRAS T

36323027R

979920150088308

Notificació provisió de constrenyiment

KELIDAX SL

B63133193

979920150114367

Notificació provisió de constrenyiment

LA NEGRA CON PUNTILLO, SL

B62051727

979920140190080

Notificació provisió de constrenyiment

LA NEGRA CON PUNTILLO, SL

B62051727

979920150123013

Notificació provisió de constrenyiment

ESPINAR T

38857163C

56231

Notificació provisió de constrenyiment

CANELA J

46345296C

979920140156881

Notificació provisió de constrenyiment