Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre relació de contractes temporals a temps parcial de l'Ajuntament de Viladecavalls
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Viladecavalls


D'acord amb el previst a l'art. 94.3. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública la contractació DE:

- Sra. Elisenda Durà Angel com professora de llenguatge musical i cant coral

- Sr. Joël Masó Juanmiquel com especialista en educació infantil i musico teràpia

- Sr. Pol Omedes Casacuberta com professor de trompeta/especialitat trompeta jazz

tots ells amb data d'inici d'1 de setembre de 2016 i amb un contracte temporal a temps parcial.

 

S'ha procedit també a la contractació d'urgència de:

- Sra. Mª. Luisa Martínez Escur

- Sra. Nekane Ragel Alvarez

ambdues amb data d'inici 29 d'agost de 2016 i amb un contracte laboral temporal a temps parcial per ocupar un lloc de treball de tècnic/a especialista en llar d'infants.

 

S'ha procedit també a la contractació d'urgència de:

- Sr. Héctor Canós Avellaneda com a professor de saxo

amb data 5 de setembre de 2016 i amb un contracte laboral temporal a temps parcial.

 

Viladecavalls, 6 d'octubre de 2016

 

Francesca Berenguer Priego

Alcaldessa