Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del plànol de delimitació d'urbanitzacions i instal·lacions en terrenys forestals o a la franja de 500 metres que els envolta del terme municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Teià
Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016 ha acordat aprovar definitivament el Plànol de Delimitació d'Urbanitzacions, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta del terme municipal de Teià, afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals en les urbanitzacions, elaborat per la Diputació de Barcelona, de data octubre de 2015, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 22 de desembre de 2015, amb incorporació d'antena de telefonia en coordenades UTM442579-4564634 en Camí de la Serra, dintre del llistat d'edificacions aïllades amb el número 57.

 

Teià, 6 d'octubre de 2016

 

Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde