Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de serveis funeraris del municipi
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Salt


En data 4.10.2016 amb el número 190 s'ha publicat al BOP, l'anunci íntegre de l'acord de Ple de l'Ajuntament de Salt de data 19 de setembre de 2016, d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de serveis funeraris del municipi de Salt.

 

Salt, 6 d'octubre de 2016

 

Jordi Viñas i Xifra

Alcalde