Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre la signatura de l'addenda al conveni de 26 de febrer de 2004, entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cervera (exp. 172/2004)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
05/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
En data 1 de juny de 2016, s'ha signat, entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cervera, l'addenda al conveni de 26 de febrer de 2004, sobre el desenvolupament industrial dels terrenys situats dins l'àmbit anomenat "Avinguda de les Garrigues" en el terme municipal de Cervera.

L'addenda al conveni va ser aprovada pel Consell de Direcció de l´Institut Català del Sòl de data 4 de maig de 2016. De l'acord del Consell de Direcció se'n va donar compte al Consell d'Administració el 11 de juliol de 2016.

L'addenda al conveni està publicada en el portal de transparència de l´Institut Català del Sòl.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

Delfina Alòs Pla

Coordinadora Jurídica de Formalitzacions i Patrimoni de l'Incasòl