Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediments d'ajuts econòmics per a famílies per a l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
04/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 

D'acord amb el que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015), es notifica a les persones que es detallen a l'annex 1 que en relació a la tramitació de l'ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a l'any 2016 (Ordre BSF/289/2015, de 16 de setembre, DOGC núm. 6961, de 22 de setembre de 2015), i ates que intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme, se'ls hi requereix que, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, aportin els documents preceptius per a la resolució de la seva sol·licitud.

En cas que la documentació requerida no sigui presentada, es considerarà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud d'ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a l'any 2016.

Es notifica a les persones que es detallen a l'annex 2 que en relació a la tramitació de l'ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a l'any 2016 (Ordre BSF/289/2015, de 16 de setembre, DOGC núm. 6961, de 22 de setembre de 2015), i ates que intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme, se'ls hi desestima per no presentar tota o part de la documentació requerida.

Aquesta notificació de la resolució a les persones interessades no exhaureix la via administrativa i en contra hi poden interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des del dia següent de la notificació d'aquesta resolució, davant l'òrgan que ha dictat l'acte o la persona titular de la Direcció General de Famílies, en els termes que estableixen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015), sens perjudici que les persones interessades puguin presentar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Així mateix, es notifica a les persones que es detallen a l'annex 3 que en relació a la tramitació de l'ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a l'any 2016 (Ordre BSF/289/2015, de 16 de setembre, DOGC núm. 6961, de 22 de setembre de 2015), i ates que intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme, se'ls hi ha resolt negativament per no acomplir els requisits establerts en la convocatòria.

Aquesta notificació de la resolució a les persones interessades no exhaureix la via administrativa i en contra hi poden interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des del dia següent de la notificació d'aquesta resolució, davant l'òrgan que ha dictat l'acte o la persona titular de la Direcció General de Famílies, en els termes que estableixen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015), sens perjudici que les persones interessades puguin presentar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

De conformitat amb l'article 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015), els interessats poden conèixer el text íntegre dels esmentats requeriments de documentació i resolucions mitjançant les Oficines d'Afers Socials i Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o la Direcció General de Famílies mitjançant el telèfon 934 831 618.

 

Barcelona, 4 de novembre de 2016

 

Olga Campmany i Casas

Cap del Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions

 

 

 

ANNEX 1

 

SOL·LICITANT

EXPEDIENT

MENCHACA HERRERA, DAYSI CAROLINA

605270

SANCHEZ ESPEL, ANDREA ZUELY

605488

LACHHAB AKDIM, WAFAA

605655

PAISAN ALUSTIZA, VANESA

607372

AOUAM , FATIMA

607834

YOUNAS SANDAL, IMRAN

608817

ALAM , NAHID

609181

FERNANDEZ VILA, GEORGINA

609332

BARRETO MEZA, ANA MARIBEL

609394

ALI , ZULFIQAR

609430

GONZALEZ MARTINEZ, JOAQUIN

610021

NZALE , FLORENCE

610174

PEREZ SANTOS, SAIOA

610181

LASSILI , LAHCEN

610689

CUEVAS MEDINA, YINAIRA MERCEDES

611381

PAREJA PARDO, ADRIA

611436

AHMED , BELAL

611522

MEJIA BEDOYA, YAJAI MADALY

612133

FOUTA , BRAHIM

612322

HARMAD , EL HOUSSAINE

612844

DAZ DAZ, BRAHIM

612882

ALONSO TRUCHARTE, MARIA DEL MAR

613133

 

 

 

ANNEX 2

 

SOL·LICITANT

EXPEDIENT

AMADOR HEREDIA, ESTEFANIA

601525

MARQUEZ JAEN, VANESSA

602935

CRESPO FRANCO, YASMINA

603119

BARRUL GONZALEZ, SHAKIRA

603399

BALDEH , MIHAELA ALINA

603861

EL KHOUKH , AHMED

604235

SORIANO CHUECOS, SANDRA

604581

MORALES MARTINEZ, JULIAN

604610

BOULAHDARAJ , CHOUHRA

604706

FELIZ MONTES DE OCA, GENESIS ISAURA

604776

LAMDIHINE , YOUSSEF

604811

GUIO GUTIERREZ, FERNANDA MILENA

604888

NAHRAOUI , RACHID

604918

PEREZ NAVAS, MARIA JOSE

605023

MUÑOZ NUÑEZ, DIEGO

605045

MERA CAMPODARBE, EVA MARIA

605053

QUICHIMBO JUELA, MARTHA VICTORIA

605168

ADU , ROSEMARY

605235

EL KARRABI , ABDELLATIF

605286

DRAME , SIDIA

605322

SARMIENTO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL

605357

SALMAN SHAHZAD, MUHAMMAD

605359

GUILLEN OMISTE, RAFAEL

605422

ZAITOUNI , FOUAD

605458

PAREDES JIMENEZ, ANTONIA

605555

JAFRANE , YOUSSEF

605578

DIOUF , ABDOU

605615

ANDRE AMAYA, ROSARIO

605667

SOSSE ALAOUI ALAOUI, ALI

605700

TORRES FERNANDEZ, CARLA

605714

AZZOUG ARAB, NOURREDINE

605754

DANIOUI AMEZIANE, AWATIF

605780

PUEYO ARIÑO, JAVIER OSCAR

605790

DAMBELLY MANNEH, SALLAH

605798

GUZMAN BUACIER, KATHERINE BABBET

605837

FERNANDEZ VILLABOA, ANDREA

605866

BAS CASANOVAS, ARIADNA

605903

DAMOUNE ALIGUA, AHMED

605966

RESKAL , ZAID

606047

PIGUAVE ZURITA, JENNY JANNETH

606053

ESCOBAR URIBE ROSTECKI, RICARDO JULIAN

606068

HARROU , ABDELLAH

606076

BALLESTEROS CAMPOS, ERICA

606104

ELAMKADMI , SAMIHA

606163

BOUTLALEK , MOHAMMED

606164

RIVADENEIRA BRIONES, SYLVANA KARINA

606166

OUTACHAOUT , ALI

606172

QURNEH PEY, DINA

606177

TOUDANI , ISMAEL

606180

GONZALEZ PELAYO, MARIA ESTHER

606197

RODRIGUEZ MARTIN, EMILIA

606198

IKEN , FARID

606199

MARFOUK , NADIA

606207

DIAZ MATOS, YANILKA LEONCIA

606222

PIZARRO LIÑAN, EMILIO

606230

MARTINEZ CABRERA, JULIANA

606268

GONDAL , AZID ALI

606299

CHEN , YONG

606304

ESCUDE RODRIGUEZ, JOEL

606318

LUQUE GUERRERO, MARTA

606322

IGUALADA GRACIA, JUAN LUIS

606367

CASTILLO SANCHEZ, ERICK RAFAEL

606393

ROS NAVARRO, FRANCISCO JAVIER

606405

GAMMOUCH , YOUSSEF

606409

ESTEBAN MONTERUBIO, RAUL

606413

COISCOU CASTILLO, SONIA YALEYNI

606414

EL ABBOUTI , HANANE

606429

AZAM AFZAL, ABDUL QAYYUM

606435

NAVEED KHAN, MUHAMMAD

606437

TOMAS RIPOLL, BLANCA

606464

MAESTRE CAMACHO, SHEILA

606469

DOMINGUEZ CUENCA, ERNESTO

606481

CHAROUI AFOUNAS, RACHID

606529

AMAYA SALGUERO, PILAR

606554

BENIZID , MOHAMED RIDA

606576

GOMEZ LOPEZ, ROSA

606617

MEDINA GUERRA, MAITE

606665

SOHEL , MOHAMMAD

606718

SIDDIQ BIBI, IBRAR AHSAN

606736

GUERMOUNI NEZIAR, ABDELKABIR

606784

ACUÑA ALEGRE, CIPRIANA

606796

KARROUM , MOSTAPHA

606811

MARTINEZ FERNANDEZ, DOLORES

606813

RUIZ ARANGO, YANNETH

606829

JARAMILLO MUNIZ, DIANA JACQUELINE

606830

GOMEZ ALARCON, JESSICA

606839

CUEVAS CUEVAS, DANGERH AMAURYS

606856

IMLAHI , YASSIN

606874

LUQUE MAZON, VIVIANA ESTHER

606896

BERMEJO MARTOS, MARIA DEL MAR

606907

FERNANDEZ NAVARRO, CARMEN

606940

BERNALDEZ FREIXEDAS, EMILIA MAR

606958

ROJAS ALVAREZ, VANESSA

606993

FELLAOUI , FOUAD

606997

EL KHIHAL , MOHAMED SAID

607024

SERBAN , SERGIU

607035

CHOURAK CHAACHAE, MOHAMED LARBI

607061

AMADOR RODRIGUEZ, MINERVA

607070

DUKUREH WAGGEH, HAGIE BABA

607079

ETCHEVERRY ICHASO, XIMENA DEL PILAR

607084

CABANILLAS GARCIA, RAFAEL

607090

DIAZ NIETO, MONICA

607100

PALOMO GALLINA, VANESA

607114

BENDALI LAMTIRI, AHMED

607126

SAWANEH SAWANEH, MUSA

607138

YEPEZ TAIPE, JESSICA PAOLA

607155

AFAILAL , ABDELELAH

607165

ROMAN LOPEZ, MARIA LUISA

607166

SALGUERO JIMENEZ, JOSE

607206

GIBERT MARTINEZ, MARIA JAQUELINE

607233

GONZALEZ JIMENEZ, MANUELA

607262

EL AMRI EL MENNOUNY, EHSAN

607316

EL HAMIOUI , REDOUANE

607328

CARRETERO PRIETO, IRIS

607369

SARR , ISSA

607371

EL KHALLADI , HASSAN

607382

EL OIZZANI CHAHDI, MOUNIR

607473

REFOYO LOPEZ, BEATRIZ CARMEN

607568

LOAYZA SIMPE, SANDRA IVONNE

607569

FERNANDEZ CAMPOS, JUAN

607583

EXPOSITO MONTALVO, AINHOA

607621

FERNANDEZ ARJONA, LIDIA

607628

MARTIN CRITG, SILVIA

607629

SERRAT TUDELA, JESICA

607668

KHUDAVERDYAN , DAVIT

607679

BENZINA , AHMED

607737

AMAYA MORENO, FELIPA

607750

TAOUMI , KHADIJA

607841

MILLAN MARTINEZ, RAQUEL

607856

ABADLI , NAJIB

607904

GASHI MUHAXHERI, MIRANDA

607925

COMANTI EL MOSSAOUI, YAMINA

608002

CARRAU YANES, ALEXANDRA

608005

EL OUARTI EL ALLALI, HANAN

608015

MILAN JIMENEZ, GEORGINA

608033

SILVA PRUDENCIO, ROCIO

608060

GARCIA MORENO, KEVIN

608115

GUZMAN CABRERA, DAISY JOCELYN

608120

SOLER CHAMORRO, VERONICA

608131

CHACON ZENTENO, BENITA ROSSEMARY

608151

GONZALEZ CARRETERO, CINTIA

608163

SAGANELIDZE , NINO

608175

ESSADI , LHOU

608212

COULIBALY , KASSIM

608254

OUHDA , MOHAMED

608290

FRETES SANCHEZ, ANDREA

608327

CARBONELL CARBONELL, SANDRA

608367

NOVAY DUTAN, ANGELA

608405

EL MAZANI , OMAYMA

608438

BALAN , ALEXANDRA ANA MARIA

608486

RAHALI , FATIMA ZOHRA

608594

PEREZ SANABRIA, OILDA

608629

SAKYI , ALEX KWABENA

608664

CHICA MARTOS, LOURDES

608706

EL FILALI , FOUAD

608728

TALHA , RABIA

608736

UDDIN , ALIM

608814

EL FARSSIA , ADIL

608831

LOPEZ CARMONA, SEBASTIAN

608949

MARTINEZ MARTINEZ, ROSA MARGARITA

608989

GALATANU , CECILIA

608990

KHMIRECH , EL HASAN

609025

ANDALOUSSI ROUNDI, MOHAMMED

609028

LAMZAOUI , YOUSSEF

609066

BAUTISTA SEDANO, MARIA DOLORES

609075

PUBILL VALENTIN, RICARDO

609134

ACHALHI , MHAMED

609154

MAMANI FLORES, ANA ZULMA

609165

TRAWALLY BAJAHA, HAGIE JENABOU

609210

CONTEH , MUHAMADOU

609221

FRANGULEA , ANA MARIA

609225

KHAN PERVEEN, SAJID MAHMOOD

609303

ROMERO PORTILLO, MARIA DEL CARMEN

609372

GOMEZ JURADO, PABLO

609427

SANCHEZ SANCHEZ, SOLDELINA

609455

GONZALEZ GIMENEZ, AMPARO

609523

AGUILAR GILI, JUDIT

609639

BEN DRISS , AZIZ

609684

AARAB , NAZIHA

609708

PAZMIÑO DE LA ESE, MARVIN JHONNY

609983

KABAB , KHALID

610164

OUEJJIT , ABDELHAFID

610227

FRANQUET ZAMORA, JUDIT

610339

GOMEZ BOGADO, GUIDO FLORENTIN

611699

 

 

 

ANNEX 3

 

SOL·LICITANT

EXPEDIENT

URBINA MORALES, MILKIAN WALESKA

604397

GIMENEZ ABADIAS, ELVIRA

605311

YAAKOUBI EL YAAKOUBI, MOHAMED

605369

GIRALDO MARTIN, MONTSERRAT

605500

EL MEZOUAK EL HAYANI, MOHAMED

605550

SARRAT BARBOSA, GEMMA

605907

LLANAS PABLO, ANNA MARIA

605977

EL OUARDI , RAJA

606064

TAMBEDOU , ISAI

606151

EL AGGARI , EL MAHJOUB

606396

EL MARAKCHI , JAMAL

606850

AOUDAIR , ADIL

606891

GALIANO MARFIL, YOLANDA

606941

MORALES FAÑA, JOAQUIN

606982

LOPEZ MACIAS, MAIRA ELIZABETH

607220

CANAZA SEGALES, CRISTHIAN JUNIOR

607364

ALEM , KAMAL

607375

EL KHAMLICHI , AHMED

607445

GUAMAN MERINO, NARCISA

607573

GONZALEZ GIMENEZ, LUCIA

608045

BAKHAT BAKHAT, ABDELHAMID

608085

CAIGA MARASIGAN, HENRI

608195

EL HMIDI , OMAR

608275

ARJONA JIMENEZ, LOURDES

608361

DHILLON , RAMAN SINGH

608642

ESCUDERO FERRE, SARA

608672

ALVARADO ALELUYA, CRISTINA Y SABAS

608741

BOUDJAKDJI , NABIL

609512

DIABY , MAHAMADOU

609528

EL MOUSSAOUI AHARCHI, ABDILHAY

609696

ALVAREZ MORA, AINHOA

609899

SANTOS PAJUELO, WILDREDO

609982

EL HAMMITI , EL HAMID

610052

FERNANDEZ FERREIRO, MARIA ISABEL

610354

BEN KHAYI OUMATOU, FATIMA

610521

DIOP , MOUSTAPHA

610563

KHROUKOU , SIHAM

610952

NAFFI , TAOUFIK

611366

ROS BARRASA, LEILA

611403

BUSTAMANTE GARCIA, NOEMI

611432

KHURTSIDZE , ALA

611456

RIBAS FITO, ESTHER

611465

CHAFIK , SAMIRA

611824

LABRINI , NAJOUA

611836

AKHAYAT EP BAROUKI, AICHA

611841

EL HBICHA , SIHAME

611847

STOUTI , ABDELALI

612009

EGEA GIMENEZ, LAURA

612022

TORRES RAMIREZ, YESENIA MARLENE

612065

EL KHALFAOUY , SAMIRA

612095

LOMBERT PEÑA, YOKASTA CESARINA

612103

GRAU BARADAD, MIRIAM

612156

EL BOKKOURI EL BEKKOURI, AZIZ

612218

ALBAN CORDOVA, ROMULO MARCIAL

612237

BAKALI , HASIBA

612257

NAMOC CENTENO, LISETH CAROLINA

612390

FERNANDEZ FERNANDEZ, TAMARA

612396

BOUGDIRA , NAIMA

612407

COSTA ESPI, CARLES

612428

OSAIGBOVO , EDEOKPAIGBE KENNETH

612470

BOUZGARA , ABDELKADER

612488

SUMAILA , MUSA

612509

NAVARRETE HIDALGO, LAURA

612513

CASTILLO ALCARAZ, JESSICA

612519

BAREA ARROYO, JOSE MANUEL

612570

KAYTMAZOV , CHERMEN

612626

HERNANDEZ COSTA, ANNA NURIA

612633

DIOP , FATOU NGOM

612656

DIAGNE , NOYINE

612666

EL BAKKAR , EL MOSTAFA

612667

ROMEU MIGUEL, JOSE LUIS

612675

PALACIO RODRIGUEZ, JOSE LUIS

612676

MONTALBAN QUESADA, ALBA

612685

ATTAHIRI ESSAKILI, AHLAM

612689

ROMAN GAZQUEZ, MARIA

612692

BRET GUMA, EVA

612713

CUCU , IULIANA

612787

DE LA CRUZ VALVERDE, HAYDEE SILVINA

612807

JIMENEZ GONZALEZ, CARLOS

612811

REYES GIMENEZ, JUAN

612851

PERTINEZ PRADOS, URSULA

612889

MORENO ZAPATA, JOHN MARIO

612905

MARTINEZ VILLALBA, YOVANA

612915

GLO , MAGALI MARIE THERESE ANDREE

612919

SEGURA PORRET, NURIA

612920

KHAMACH , ABDELALI

612949

PASCION CARRERA, WENDY

612981

PALOMINO ALBA, MARIA SOLEDAD

613003

HERRUZO SERRANO, RAUL

613012

AMLLAL , GUEZLANE

613126

BALDE , FATOUMATA NENE

613162

ROMERO SEROS, LAURA

613173

ZSOLDOS , KAROLA

613204

MRABET , RACHID

613255

FERIA GIRONA, JESSICA

613275

ESPINOZA ROJAS, LISBETH

613301

FERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL

613310

TORRES CARDENAS, VIRGINIA

613319

ROSSI SENHAJI, MOHAMMED

613326

EGHNIOUEN , ABDELAZIZ

613334

CARDEÑOSA SANZ, BEATRIZ

613350

BASPINEIRO MOLLO, LISVET JHOVANA

613379

SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE

613391

PINEDA GALCERAN, MANEL

613463

AREVALO MOLINA, SEREZADE

613484

DEL VALLE MARTINEZ, SANTIAGO

613501

RODRIGUEZ RIVAS, LUIS ENRIQUE

613532

HAJJAJ AZZOUZ, OUAFAE

613548

EL GAMMAT EL YOUSFI, SARA

613575

SANCHEZ ABAD, SUSANA

613590

EL FOUNTI , HASSAN

613591

MATEO OMELLA, MONTSERRAT

613606

TOLMO CHEZA, GISELA PATRICIA

613655

MARTINEZ MASAGUE, MARTA

613661

EL ASRI , MAMOUCH

613738

DOLHESCU , ANA IRINA

613751

FELIZ PEREZ, MIGUELINA YOMAIRA

613760

PUERTO HERNANDEZ, ZELLY LUCIA

613776

FERNANDEZ RIVERA, SARA

613808

KAAOUASS EL ASSIOUI, ABDELHAFID

613828

EL HAMRANI EL HAMMOUD, CHAFIKA

613893

ANDRADE VELEZ, KATHERINE VIVIANA

613938

EVANGELISTA BATERNA, ROLDAN

613957

MENDOZA POSLIGUA, SHIRLEY VERONICA

613997

PACHECO FEIJOO, LEYSI MARICELA

613998

PICHARDO RUBALCABA, CARLOS

614035

GRIFOLL CURTO, MONTSERRAT

614044

CHAKIR , AHMED

614055

VILLENA MUÑOZ, SORAYA

614087

DA SILVA BAREIRO, ALICIA ELIZABETH

614138

MARTIN ESCUDERO, SANDRA

614171

MAHMOOD , AMJAD

614172

CHAABANI , EL MUSTAPHA

614196

EL BARAI , IMANE

614211

LOPEZ CABALLERO, RUTH

614223

CUYAS ZEQUENDOUPH, SOUAD

614224

FUENTES RODRIGUEZ, FRANCISCO

614252

EL JALLOULI , ABDERRAZZAK

614289

DE SOUSA DO OLIVAL, MARTHA STELLA

614309

ORTIZ GORRETA, ALFONSO

614327

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS

614344

FERNANDEZ HERNANDEZ, NOELIA

614377

RONCERO SANZ, ALFONSO ANGEL

614404

BOUAKKA , MOHAMMED

614405

ALI , BASHARAT

614419

NUÑEZ SALTOS, MARIA JOSE

614421

AKSAS , MBAREK

614430

CHERCHESOVA , VIKTORIYA

614436

BENMOUSSA , MOHAMED LARBI

614485

TERIETE , MARCEL

614508

SAWIT DANGILAN, RAPHAEL JOHN

614580

DIAWARA DIABY, MAMADOU

614605

GABARRI SERRANO, ISABEL

950074