Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Avinguda del Paral·lel, 52 08001 Barcelona).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.
Barcelona, 3 d'octubre de 2016
Miguel Martos Tovar

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona ComarquesAnnex 1
Núm. d'expedient: 24751/ET-1670-2007.

Infant o adolescent: KRG.

Data de la resolució: 1 de juny de 2016.

Persona interessada: Imma Gonzalez Lage.
Núm. d'expedient: 82108/ED-113628-2015.

Infant o adolescent: PER.

Data de la resolució: 23 de juny de 2016.

Persones interessades: Eva Rubio Sebastian i Emili Esponella Fernandez.

 

Núm. d'expedient: 87598/ED-125731-2016.

Infant o adolescent: IGM.

Data de la resolució: 28 de juny de 2016.

Persona interessada: Rocio Mosquera Martinez.

 

Núm. d'expedient: 91702/ED-129985-2016.

Infant o adolescent: ACP.

Data de la resolució: 7 de juliol de 2016.

Persones interessades: Alexandra Coronel Perez i Maria Eugenia Ruiz Fernandez.

 

Núm. d'expedient: 81787/ED-130255-2016.

Infant o adolescent: DODS.

Data de la resolució: 3 d'agost de 2016.

Persona interessada: Irina Vanessa Da Silva Brandao.

 

Núm. d'expedient: 81545/ED-132762-2016.

Infant o adolescent: SLS.

Data de la resolució: 10 d'agost de 2016.

Persona interessada: Ahmed Laghribi.

 

Núm. d'expedient: 93208/ED-132668-2016.

Infant o adolescent: CNC.

Data de la resolució: 8 d'agost de 2016.

Persona interessada: Ironelli de los Angeles Corporan González.

 

Núm. d'expedient: 93209/ED-132670-2016.

Infant o adolescent: RNC.

Data de la resolució: 8 d'agost de 2016.

Persona interessada: Ironelli de los Angeles Corporan González.

 

Núm. d'expedient: 93207/ED-132669-2016.

Infant o adolescent: LNC.

Data de la resolució: 8 d'agost de 2016.

Persona interessada: Ironelli de los Angeles Corporan Gonzalez.

 

Núm. d'expedient: 91150/ED-13311-2016.

Infant o adolescent: NEL.

Data de la resolució: 2 de setembre de 2016.

Persona interessada: Najlae El Fakri.

 

Núm. d'expedient: 16970/ET-4624-2009.

Infant o adolescent: LSO.

Data de la resolució: 08 de setembre de 2016.

Persona interessada: Pedro Sanz Ortega.

 

Núm. d'expedient: 61146/ED-133515-2016.

Infant o adolescent: MTA.

Data de la resolució: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Juan Torres Cerezo.

 

Núm. d'expedient: 67395-ET-11284-2015.

Infant o adolescent: SGM.

Data de la resolució: 6 de setembre de 2016.

Persona interessada: Paulino Garcia Mairata.

 

Núm. d'expedient: 90982/ED-128730-2016.

Infant o adolescent: HBT.

Data de la resolució: 13 de juliol de 2016.

Persona interessada: Bai Bangura Sesay.

 

Núm. d'expedients: 78466/ET-11795-2015 i 65487/ET-11794-2015.

Infants o adolescents: LEK i REKL.

Data de la resolució: 11 de juliol de 2016.

Persona interessada: Rabie El kahoulphi.

 

Núm. d'expedient: 88705/ED-130909-2016.

Infant o adolescent: DML.

Data de la resolució: 6 de juliol de 2016.

Persona interessada: Daniel Morales Fernandez.

 

Núm. d'expedient: 77438/ ED-130209-2016.

Infant o adolescent: ADG.

Data de la resolució: 20 de juny de 2016.

Persona interessada: Jonathan Delgado Gutierrez.

 

Núm. d'expedient: 88705/ ED-130909-2016.

Infant o adolescent: DML.

Data de la resolució: 6 de juliol de 2016.

Persona interessada: Maria Carmen Lopez Prats.

 

Núm. d'expedient: 77438/ ED-130209-2016.

Infant o adolescent: ADG.

Data de la resolució: 20 de juny de 2016.

Persona interessada: Sarai Granados Garcia.

 

Núm. d'expedient: 61630/ET-8896-2013.

Infant o adolescent: JBC.

Data de la resolució: 7 de juliol de 2016.

Persona interessada: Mercedes Irene Barba Cervantes.

 

Núm. d'expedient: 92376/ED-131190-2016.

Infant o adolescent: SM.

Data de la resolució: 8 de juliol de 2016.

Persones interessades: Baina Fattol i Belaid Mansouri.
Núm. d'expedient: 41520/ET-11132-2015.

Infant o adolescent: IB.

Data de la resolució: 9 d'agost de 2016.

Persona interessada: Fill del Sr. Berkani.


Núm. d'expedient:91219/ED-131555-2016.

Infant o adolescent: SI.

Data de la resolució: 5 d'agost de 2016.

Persona interessada: Fill del Sr. Imran.
Núm. d'expedient: 88336/ED-123876-2016.

Infant o adolescent: SB.

Data de la resolució: 1 d'agost de 2016.

Persona interessada: Fill del Sr. Badavi.
Núm. d'expedient: 93801/ED-133667-2016.

Infant o adolescent: NTL.

Data de la resolució: 5 de setembre de 2016.

Persona interessada: Nguyen Thi Ling.
Núm. d'expedient: 77618/ED-132857-2016.

Infant o adolescent: DJE.

Data de la resolució: 11 d'agost de 2016.

Persona interessada: Juan Miguel Jiménez García.
Núm. d'expedient: 49605/ET-7543-2012.

Infant o adolescent: FAZ.

Data de la resolució: 15 de setembre de 2016.

Persones interessades: Hafida Zanna i Mohand Assou.

 

Núm. d'expedient: 43392/ED-55072-2011.

Infant o adolescent: MCC.

Data de la resolució: 04 de gener de 2016.

Persones interessada: Miguel Carro Araujo.

 

Núm. d'expedient: 88370/ED-123932-2016.

Infant o adolescent: ASOU.

Data de la resolució: 22 de febrer de 2016.

Persones interessades: Ana Maria Uria Bermejo i Javier Sanchez Ocaña Cerrato.

 

Núm. d'expedient: 53705/ED-133382-2016.

Infant o adolescent: LGR.

Data de la resolució: 16 de setembre de 2016.

Persona interessada: Luís Gutierrez Cordero.

 

Núm. d'expedient: 88624/ED-124388-2016.

Infant o adolescent: MEF.

Data de la resolució: 19 de setembre de 2016.

Persones interessades: Naima Al Hamami i Abdelilah El Fhoul.

 

Núm. d'expedient: 86803/ED-121353-2015.

Infant o adolescent: PGC.

Data de la resolució: 16 de setembre de 2016.

Persona interessada: Juan Manuel Gomez Corbella.

 

Núm. d'expedient: 91786/ED-130152-2016.

Infant o adolescent: YTT.

Data de la resolució: 30 d'agost de 2016.

Persona interessada: Gloria Elsi Tejada Ramírez.

 

Núm. d'expedient: 93961/ED-133912-2016.

Infant o adolescent: AMR.

Data de la resolució: 7 de setembre de 2016.

Persones interessades: Marian Mihai i Armiza Mihai Rida.

 

Núm. d'expedient: 5257/ET-3805-2006.

Infant o adolescent: SFN.

Data de la resolució: 22 de setembre de 2016.

Persones interessades: Eva Nuñez Tardio i Antonio Franco Bastida.

 

Núm. d'expedient: 78082/ED-131885-2016.

Infant o adolescent: BNSS.

Data de la resolució: 26 de setembre de 2016.

Persona interessada: Domingo Florencio Sosa Gonzalez.

 

Núm. d'expedient: 82056/ED-132710-2016.

Infant o adolescent: ADC.

Data de la resolució: 9 d'agost de 2016.

Persona interessada: Veronica Diaz Casellas.

 

Núm. d'expedient: 91789/ED-133308-2016.

Infant o adolescent: YCM.

Data de la resolució: 25 d'agost de 2016.

Persones interessades: Eladia Moreno Jiménez i José Miguel Cortés Fernández.

 

Núm. d'expedient: 93399/ED-133030-2016.

Infant o adolescent: AOM.

Data de la resolució: 29 de setembre de 2016.

Persones interessades: Babacar Mara i Aissatun Camara.

 

Núm. d'expedient: 92594/ED-131551-2016.

Infant o adolescent: TKB.

Data de la resolució: 29 de setembre de 2016.

Persones interessades: Ousman Bah i Mariam Bari.

 

Núm. d'expedient: 52254/ET-8188-2012.

Infant o adolescent: BR.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: El Gharouani Rarach.

 

Núm. d'expedient: 52252/ET-7735-2012.

Infant o adolescent: RR.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: El Gharouani Rarach.

 

Núm. d'expedient: 52255/ET-7721-2012.

Infant o adolescent: FR.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: El Gharouani Rarach.

 

Núm. d'expedient: 52254/ET-8188-2012.

Infant o adolescent: BR.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Nabila Raissouni.

 

Núm. d'expedient: 52252/ET-7735-2012.

Infant o adolescent: RR.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Nabila Raissouni.

 

Núm. d'expedient: 52255/ET-7721-2012.

Infant o adolescent: FR.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Nabila Raissouni.

 

Núm. d'expedient: 90698/ED-128276-2016.

Infant o adolescent: APSDLV.

Data de la resolució: 1 de juny de 2016.

Persones interessades: Tomas Perez.

 

Núm. d'expedient: 86042/ED-119856-2015.

Infant o adolescent: ACG.

Data de la resolució: 9 de juny de 2016.

Persones interessades: Sonia Gonzalez Alba i Cristobal Cebrian Medina.

 

Núm. d'expedient: 75915/ET-10702-2014.

Infant o adolescent: IMR.

Data de la resolució: 16 de juny de 2016.

Persones interessades: Manuel Montalban Cost i Isabel Lopez Ruiz.

 

Núm. d'expedient: 75915/ET-10702-2014.

Infant o adolescent: IMR.

Data de la resolució: 16 de juny de 2016.

Persones interessades: Jordi Montalban Lopez.

 

Núm. d'expedient: 66443/ET-10081-2014.

Infant o adolescent: LMS.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Rafael Medina Jurado i Liliana Stoica.

 

Núm. d'expedient: 44431/ET-6364-2011.

Infant o adolescent: DRM.

Data de la resolució: 13 de juny de 2016.

Persones interessades: Francisco Roca Matamala i Josefa Bala Valencia.

 

Núm. d'expedient: 44431/ET-6364-2011.

Infant o adolescent: DRM.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Francisco Roca Matamala i Josefa Bala Valencia.

 

Núm. d'expedient: 84337/ED-129585-2016.

Infant o adolescent: YLJ.

Data de la resolució: 23 de juny de 2016.

Persones interessades: Fatau Jeng Garcia i Francisco Javier Lopez Rozalen.

 

Núm. d'expedient: 62285/ED-129589-2016.

Infant o adolescent: SLJ.

Data de la resolució: 23 de juny de 2016.

Persones interessades: Fatau Jeng Garcia i Francisco Javier Lopez Rozalen.

 

Núm. d'expedient: 38947/ED-128043-2016.

Infant o adolescent: GPC.

Data de la resolució: 20 de maig de 2016.

Persones interessades: Silvia Castilla Escribano.

 

Núm. d'expedient: 50937/ET-7085-2011.

Infant o adolescent: ADCS.

Data de la resolució: 23 de maig de 2016.

Persones interessades: Maria del Mar Sanchez Vilardell.

 

Núm. d'expedient: 49036/ET-9278-2013.

Infant o adolescent: DBT.

Data de la resolució: 19 de maig de 2016.

Persones interessades: Maria Angeles Garcia Velazquez.

 

Núm. d'expedient: 49036/ET-9278-2013.

Infant o adolescent: DBT.

Data de la resolució: 19 de maig de 2016.

Persones interessades: Miguel Angel Bermudez Garcia.

 

Núm. d'expedient: 75656/ED-133965-2016.

Infant o adolescent: SBL.

Data de la resolució: 23 de setembre de 2016.

Persona interessada: Mohamed Beladem.

 

Núm. d'expedient: 68683/ET-11262-2015.

Infant o adolescent: IPV.

Data de la resolució: 7 de juny de 2016.

Persona interessada: Isabel Ponce Velasco.

 

Núm. d'expedient: 68683/ET-11262-2015.

Infant o adolescent: IPV.

Data de la resolució: 7 de juny de 2016.

Persona interessada: Antonia Velasco Ponce.

 

Núm. d'expedient: 81162/ET-11691-2015.

Infant o adolescent: IG.

Data de la resolució: 30 de maig de 2016.

Persones interessades: Jamila Wakouak i Mostafa Guerchi.

 

Núm. d'expedient: 53647/ET-7974-2012.

Infant o adolescent: NMC.

Data de la resolució: 29 de juny de 2016.

Persona interessada: Elisabeth Martinez Quesada.

 

Núm. d'expedient: 53645/ET-7973-2012.

Infant o adolescent: AMC.

Data de la resolució: 29 de juny de 2016.

Persona interessada: Elisabeth Martinez Quesada.

 

Núm. d'expedient: 53647/ET-7974-2012.

Infant o adolescent: NMC.

Data de la resolució: 29 de juny de 2016.

Persona interessada: Piedad Quesada Carpio.

 

Núm. d'expedient: 53645/ET-7973-2012.

Infant o adolescent: AMC.

Data de la resolució: 29 de juny de 2016.

Persona interessada: Piedad Quesada Carpio.

 

Núm. d'expedient: 34666/ET-12625-2016.

Infant o adolescent: JMS.

Data de la resolució: 1 de juny de 2016.

Persona interessada: Onofre Messeguer Verdu.

 

Núm. d'expedient: 90704/ED-128285-2016.

Infant o adolescent: RRV.

Data de la resolució: 13 de juny de 2016.

Persona interessada: Manuel Robles Ballon.

 

Núm. d'expedient: 54899/ET-11466-2015.

Infant o adolescent: JSC.

Data de la resolució: 13 de juny de 2016.

Persona interessada: Raimon Serra Fernandez.

 

Núm. d'expedient: 54899/ET-11466-2015.

Infant o adolescent: JSC.

Data de la resolució: 13 de juny de 2016.

Persona interessada: Susanna Caldera.

 

Núm. d'expedient: 81008/ED-131452-2016.

Infant o adolescent: KJ.

Data de la resolució: 18 de juliol de 2016.

Persona interessada: Najoua Jkaoue.

 

Núm. d'expedient: 81854/ET-11705-2015.

Infant o adolescent: TAC.

Data de la resolució: 18 de juliol de 2016.

Persona interessada: Francisco Aranda Sanchez.

 

Núm. d'expedient: 81936/ET-11649-2015.

Infant o adolescent: MRM.

Data de la resolució: 14 de juliol de 2016.

Persona interessada: Hakima El Khattabi.

 

Núm. d'expedient: 81935/ET-11662-2015.

Infant o adolescent: MM.

Data de la resolució: 14 de juliol de 2016.

Persona interessada: Hakima El Khattabi.

 

Núm. d'expedient: 81937/ET-11650-2015.

Infant o adolescent: SM.

Data de la resolució: 14 de juliol de 2016.

Persona interessada: Hakima El Khattabi.

 

Núm. d'expedient: 75914/ET-10700-2014.

Infant o adolescent: JMAR.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Emilia Rosado De Cala.

 

Núm. d'expedient: 72964/ET-11381-2015.

Infant o adolescent: ACVDS.

Data de la resolució: 27 de juliol de 2016.

Persona interessada: Aline Veiga Da Silva.

 

Núm. d'expedient: 2386/ET-1759-2004.

Infant o adolescent: ECO.

Data de la resolució: 13 de juliol de 2016.

Persona interessada: Francisco Cantero Gracia.

 

Núm. d'expedient: 91573/ED-129747-2016.

Infant o adolescent: SFA.

Data de la resolució: 30 de juny de 2016.

Persona interessada: Maria Zulma Flores Ayala.

 

Núm. d'expedient: 44431/ET-6364-2011.

Infant o adolescent: DRM.

Data de la resolució: 13 de juny de 2016.

Persones interessades: Carles Roca Bala.

 

Núm. d'expedient: 44431/ET-6364-2011.

Infant o adolescent: DRM.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Carles Roca Bala.Annex 2
Núm. d'expedient: 9325/ET-5163-2010.

Infant o adolescent: YHL.

Data de la resolució: 1 d'agost de 2016.

Persona interessada: Yasmin Hussain López.
Núm. d'expedient: 53181/ET-9641-2013.

Infant o adolescent: GLG.

Data de la resolució: 01 de setembre de 2016.

Persona interessada: Gabriel López Gabarrón.
Núm. d'expedient : 56824/ET-12532-2016.

Infant o adolescent: EAODSA.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persones interessades: Natalia De Santa Ana i Diego Oliver Pastoriza.
Núm. d'expedient: 56825/ET-12303-2016.

Infant o adolescent: EAODSA.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persones interessades: Natalia De Santa Ana i Diego Oliver Pastoriza.
Núm. d'expedient: 67467/ET-10643-2014.

Infant o adolescent: JRE.

Data de la resolució: 15 de juliol de 2016.

Persona interessada: Montserrat Extremera Hernandez.

 

Núm. d'expedient: 70487/ED-132170-2016.

Infant o adolescent: BEM.

Data de la resolució: 28 de juliol de 2016.

Persona interessada: Senyors El Mezraoui.

 

Núm. d'expedient: 31176/ET-2655-2008.

Infant o adolescent: DUR.

Data de la resolució: 22 de juliol de 2016.

Persones interessades: FranciscaRevert rusiñol i Luis Gutierrez Rayo.

 

Núm. d'expedient: 53342/ET-9796-2013.

Infant o adolescent: MTM.

Data de la resolució: 14 de juliol de 2016.

Persona interessada: Montserrat Morante Rodriguez.

 

Núm. d'expedient: 28073/ET-1654-2007.

Infant o adolescent: MGG.

Data de la resolució: 19 de juliol de 2016.

Persones interessades: Maria Antonia Gutierrez Prieto i Maria Estrella Garcia Gutierrez.

 

Núm. d'expedient: 63081/ET-9098-2013.

Infant o adolescent: ECB.

Data de la resolució: 5 de juliol de 2016.

Persona interessada: Laura Bautista Arrebola.

 

Núm. d'expedient: 63079/ET-9096-2013.

Infant o adolescent: ACB.

Data de la resolució: 5 de juliol de 2016.

Persona interessada: Laura Bautista Arrebola.

 

Núm. d'expedient: 85749/ET-12397-2016.

Infant o adolescent: ML.

Data de la resolució: 5 d'agost de 2016.

Persones interessades: Jilali Lhaloui i Ghita Zgail.

 

Núm. d'expedient: 13364/ET-5164-2010.

Infant o adolescent: KLP.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persona interessada: Raquel López Pérez.

 

Núm. d'expedient: 89779/ED-126699-2016.

Infant o adolescent: ASM.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: María Rosario Moreno Franch.

 

Núm. d'expedient: 89013/ED-125165-2016.

Infant o adolescent: GAF.

Data de la resolució: 3 d'agost de 2016.

Persones interessades: Génesis Amelia Arroyo Falla i Ray Richard Arroyo Benites.

 

Núm. d'expedient: 8207/ET-5948-2002.

Infant o adolescent: EGO.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persona interessada: Cristina Olivé Ruiz.

 

Núm. d'expedient: 68912/ED-115127-2015.

Infant o adolescent: DMI.

Data de la resolució: 08 de setembre de 2016.

Persones interessades: Raimona Ion i David Manuel Ion.

 

Núm. d'expedient: 67903/ED-133155-2016.

Infant o adolescent: NS.

Data de la resolució: 08 de setembre de 2016.

Persones interessades: Magdalena Stanescu, Ion Stanescu i Nirix Stanescu.

 

Núm. d'expedient: 71274/ED-117777-2015.

Infant o adolescent: PA.

Data de la resolució: 08 de setembre de 2016.

Persona interessada: Pippo Ahmetovic.

 

Núm. d'expedient: 85172/ED-118284-2015.

Infant o adolescent: AL.

Data de la resolució: 23 de maig de 2016.

Persones interessades: Mohamed Leghmari i Aisha.

 

Núm. d'expedient: 34984/ET-12163-2016.

Infant o adolescent: LDVA.

Data de la resolució: 22 de juny de 2016.

Persones interessades: Klelia Alisabeth Alava Zambrano.

 

Núm. d'expedient: 72244/ED-131916-2016.

Infant o adolescent: DH.

Data de la resolució: 09 de setembre de 2016.

Persones interessades: Debora Husovic i Nada Husovic.

 

Núm. d'expedient: 92385/ED-131199-2016.

Infant o adolescent: BB.

Data de la resolució: 09 de setembre de 2016.

Persones interessades: Bratianu Badarica i Lenuta Tanase.

 

Núm. d'expedient: 7762/ET-5620-2003.

Infant o adolescent: AJO.

Data de la resolució: 31 d'agost de 2016.

Persona interessada: Andrea Jimenez Orgaz.

 

Núm. d'expedient: 12107/ET-8814-2006.

Infant o adolescent: DPP.

Data de la resolució: 30 d'agost de 2016.

Persona interessada: David Parreño Perez.

 

Núm. d'expedient: 58375/ET-7841-2012.

Infant o adolescent: IGP.

Data de la resolució: 29 d'agost de 2016.

Persona interessada: Ivan Garcia Perez.

 

Núm. d'expedient: 74969/ET-10543-2014.

Infant o adolescent: JAS.

Data de la resolució: 29 d'agost de 2016.

Persona interessada: Judit Arpal Sanchez.

 

Núm. d'expedient: 12111/ET-8817-2006.

Infant o adolescent: YPP.

Data de la resolució: 30 d'agost de 2016.

Persona interessada: Yolanda Parreño Perez.

 

Núm. d'expedient: 7774/ET-5630-2003.

Infant o adolescent: MJO.

Data de la resolució: 31 d'agost de 2016.

Persona interessada Manuel Jimenez Orgaz.

 

Núm. d'expedient: 77494/ET-11329-2015.

Infant o adolescent: MBR.

Data de la resolució: 27 de juliol de 2016.

Persones interessades: Manuel Bazan Garcia.

 

Núm. d'expedient: 73227/ED-127309-2016.

Infant o adolescent: AA.

Data de la resolució: 31 d'agost de 2016.

Persones interessades: Malook Ali Tahir.

 

Núm. d'expedient: 78121/ET-12001-2015.

Infant o adolescent: YK.

Data de la resolució: 9 d'agost de 2016.

Persones interessades: Yousra Kardoussan.

 

Núm. d'expedient: 86254/ED-121789-2016.

Infant o adolescent: FG.

Data de la resolució: 03 de febrer de 2016.

Persona interessada: Diamanta Dumitru.

 

Núm. d'expedient: 73605/ET-11654-2015.

Infant o adolescent: PU.

Data de la resolució: 03 de febrer de 2016.

Persona interessada: Blessing Ugochukwu.

 

Núm. d'expedient: 74081/ED-103851-2014.

Infant o adolescent: DRG.

Data de la resolució: 07 de març de 2016.

Persona interessada: Marc Rafols Laborde.

 

Núm. d'expedient: 66919/ET-10581-2014.

Infant o adolescent: ELH.

Data de la resolució: 22 de febrer de 2016.

Persona interessada: Exequiel Lucena Haba.

 

Núm. d'expedient: 53865/ET-7980-2012.

Infant o adolescent: MOD.

Data de la resolució: 06 d'abril de 2016.

Persona interessada: Milagros Olivera Donaire.

 

Núm. d'expedient: 87939/ED-123121-2016.

Infant o adolescent: CEF.

Data de la resolució: 16 de març de 2016.

Persones interessades: Mostafa El Ftouh i Chaimae El Ftouh.

 

Núm. d'expedient: 43392/ED-55072-2011.

Infant o adolescent: MCC.

Data de la resolució: 15 de març de 2016.

Persones interessada: Maria Jose Cañadas Casanova.

 

Núm. d'expedient: 73963/ED-118250-2015.

Infant o adolescent: ST.

Data de la resolució: 02 de març de 2016.

Persones interessada: Sefora Tanase.

 

Núm. d'expedient: 50973/ET-6840-2011.

Infant o adolescent: EQC.

Data de la resolució: 22 de febrer de 2016.

Persones interessada: Erik Quintero Correoso.

 

Núm. d'expedient: 82856/ED-116250-2015.

Infant o adolescent: BB.

Data de la resolució: 02 de març de 2016.

Persones interessada: Radian Buzoeanu.

 

Núm. d'expedient: 60356/ED-72435-2012.

Infant o adolescent: CEAG.

Data de la resolució: 21 de desembre de 2015.

Persones interessada: Gomaira Jessenia Giler Rincon.

 

Núm. d'expedient: 87163/ED-121820-2016.

Infant o adolescent: LV.

Data de la resolució: 12 de gener de 2016.

Persones interessada: Lacramioara Vasile.

 

Núm. d'expedient: 15542/ET-11386-2004.

Infant o adolescent: FSG.

Data de la resolució: 08 de març de 2016.

Persones interessada: Francisco Sanchez Gimenez.

 

Núm. d'expedient: 88370/ED-123932-2016.

Infant o adolescent: ASOU.

Data de la resolució: 24 de febrer de 2016.

Persones interessada: Ana Maria Uria Bermejo.

 

Núm. d'expedient: 13950/ET-1363-2007.

Infant o adolescent: CSF.

Data de la resolució: 10 de febrer de 2016.

Persones interessada: Consuelo Salguero Flores.

 

Núm. d'expedient: 70740/ED-115261-2015.

Infant o adolescent: SBL.

Data de la resolució: 10 de febrer de 2016.

Persones interessada: Vanesa Larrosa de la Concepción.

 

Núm. d'expedient: 93043/ED-133045-2016.

Infant o adolescent: SM.

Data de la resolució: 8 de setembre de 2016.

Persona interessada: Fatima Zhara Mouchric.
Núm. d'expedients: 46517/ED-130779-2016 i 46518/ED-130780-2016.

Infants o adolescents: JCL i BCL.

Data de la resolució: 23 d'agost de 2016.

Persona interessada: Montserrat Leida Campalans.
Núm. d'expedient: 20868/ET-8382-2012.

Infant o adolescent: EMC.

Data de la resolució: 31 d'agost de 2016.

Persona interessada: Silvia Crespo Muñoz.
Núm. d'expedient: 575/ET-422-2000.

Infant o adolescent: JAAM.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persones interessades: Juan Antonio Acebedo Morte i Isabel Fores Echepares.
Núm. d'expedient: 72893/ET-13002-2016.

Infant o adolescent: SR.

Data de la resolució: 28 de setembre de 2016.

Persona interessada: Hassan Ratib.
Núm. d'expedient: 40131/ET-10063-2014.

Infant o adolescent: RLH.

Data de la resolució: 19 d'agost de 2016.

Persones interessades: Amalia Hoyo Muñoz i Salvador Lopez Segura.
Núm. d'expedient: 85749/ET-12397-2016.

Infant o adolescent: ML.

Data de la resolució: 5 d'agost de 2016.

Persona interessada: Mourad Essadik.

 

Núm. d'expedient: 93341/ED-132939-2016.

Infant o adolescent: AFS.

Data de la resolució: 19 d'agost de 2016.

Persones interessades: Sergio Fuentes Agudo i Yolanda Silva Peña.

 

Núm. d'expedient: 48487/ET-6965-2011.

Infant o adolescent: CGV.

Data de la resolució: 10 d'agost de 2016.

Persona interessada: Antonia Vazquez Sanchez.

 

Núm. d'expedient: 73227/ET-12917-2016.

Infant o adolescent: AA.

Data de la resolució: 23 de setembre de 2016.

Persones interessada: Naseem Begum.

 

Núm. d'expedient: 78745/ED-110661-2015.

Infant o adolescent: BM.

Data de la resolució: 03 de maig de 2016.

Persones interessades: Paun Badea i Nicolina Grigoras.

 

Núm. d'expedient: 82448/ED-115864-2015.

Infant o adolescent: CC.

Data de la resolució: 28 de setembre de 2016.

Persones interessada: Costel Copalea.

 

Núm. d'expedient: 84738/ED-117545-2015.

Infant o adolescent: CD.

Data de la resolució: 28 de setembre de 2016.

Persona interessada: Christina Dumitru.
Núm. d'expedient: 93961/ED-133912-2016.

Infant o adolescent: AMR.

Data de la resolució: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Armiza Mihai Rida.
Núm. d'expedient: 69455/ET-10268-2014.

Infant o adolescent: SPM.

Data de la resolució: 29 de setembre de 2016.

Persona interessada: Antonio Palhas Fernandez.
Núm. d'expedient: 74660/ET-11761-2015.

Infant o adolescent: DSSV.

Data de la resolució: 17 de març de 2016.

Persona interessada: Marta Soriano Vivas.