Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Tarragona ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Tarragona, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (av. Andorra 7 bis, local 5, 43002 de Tarragona).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.
Tarragona, 3 d'octubre de 2016
Isabel Carrasco Panadès

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de TarragonaAnnex 1
Núm. d'expedient: ED-113189-2015.

Infant o adolescent: AAJL.

Data de resolució: 1 de juliol de 2016.

Persona interessada: Flor Maria Armijos Aguirre.
Núm. d'expedient: ED-121981-2016.

Infant o adolescent: CRJ.

Data de resolució: 5 d'agost de 2016.

Persona interessada: Jose Correa Torres.
Núm. d'expedients: ED-127866-2016 i ED-127861-2016.

Infants o adolescents: ESG i EELJ.

Data de resolució: 6 de maig de 2016.

Persona interessada: M. José Escobar Silva.

 

Núm. d'expedient: ET-11394-2015.

Infant o adolescent: GFN.

Data de resolució: 18 de juliol de 2016.

Persones interessades: Alfonso Gavilan Pérez i Misericordia Fuentes Ramos.

 

Núm. d'expedient: ED-126383-2016.

Infant o adolescent: HMA.

Data de resolució: 21 de juliol de 2016.

Persona interessada: Eva Herrera Murillo.

 

Núm. d'expedients: ED-122986-2016, ED-122985-2016, ED-116683-2015 i ED-122970-2016.

Infants o adolescents: JMB, JMC, JMJ i JMR.

Data de resolució: 21 de juliol de 2016.

Persones interessades: Carmen Moreno Cortes i Basilio Jimenez Mendoza.

 

Núm. d'expedient: ED-119305-2015.

Infant o adolescent: MDA.

Data de resolució: 8 de juliol de 2016.

Persones interessades: Ainhoa Defez Fontanet i Alvaro Manzanero Vergara.

 

Núm. d'expedient: ED-116082-2015.

Infant o adolescent: MHMN.

Data de resolució: 18 de juliol de 2016.

Persones interessades: Norbin Mateo Trinidad i Sheila Herrera Martinez.
Núm. d'expedients: ED-109535-2015 i ED-109534-2015.

Infants o adolescents: MFS i MFD.

Data de resolució: 13 de juliol de 2016.

Persona interessada: Soledad Fernandez Tenor.
Núm. d'expedients: ET-11643-2015, ET-11645-2015, ET-11646-2015 i ET-11644-2015.

Infants o adolescents: MJA, MJJ, MJM i MJF.

Data de resolució: 11 d'agost de 2016.

Persona interessada: Jose Moreno Heredia.
Núm. d'expedient: ED-117610-2015.

Infant o adolescent: MMA.

Data de resolució: 6 de juliol de 2016.

Persones interessades: Hassan Moutaouakil i Halima Zaini.
Núm. d'expedient: ED-130079-2016.

Infant o adolescent: PMN.

Data de resolució: 22 de juliol de 2016.

Persona interessada: Rafaela Pelayo Macias.
Núm. d'expedient: ED-130498-2016.

Infant o adolescent: PVDA.

Dates de resolucions: 24 de juny i 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Diana Alejandra Valencia Crisales.
Núm. d'expedient: ED-132616-2016.

Infant o adolescent: RSGM.

Data de resolució: 11 d'agost de 2016.

Persona interessada: Mayenci Thalia Riera Saraguro.

 

Núm. d'expedient: ED-132736-2016.

Infant o adolescent: RAE.

Data de resolució: 9 d'agost de 2016.

Persona interessada: Miguel Angel Rodriguez.

 

Núm. d'expedient: ED-127636-2016.

Infant o adolescent: RRL.

Data de resolució: 26 de setembre de 2016.

Persona interessada: Joaquin Rodríguez Araujo.

 

Núm. d'expedient: ED-132473-2016.

Infant o adolescent: RB.

Dates de resolucions: 2 i 12 d'agost de 2016.

Persona interessada: Biata Rolik.

 

Núm. d'expedients: ET-12473-2016 i ET12474-2016.

Infants o adolescents: RN i RA.

Data de resolució: 24 de juliol de 2016.

Persona interessada: Angela Rostas.

 

Núm. d'expedients: ED-119348-2015 i ED-119345-2015.

Infants o adolescents: SBD i SBJA.

Data de resolució: 13 de juliol de 2016.

Persona interessada: Maria José Borillo Fernández.

 

Núm. d'expedient: ED-126152-2016.

Infant o adolescent: SDJA.

Data de resolució: 20 de juliol de 2016.

Persona interessada: Maria Aranzazu Saiz Diez.

 

Núm. d'expedients: ED-116067-2015 i ED-116080-2015.

Infants o adolescents: SHPP i SHI.

Data de resolució: 18 de juliol de 2016.

Persones interessades: Manuela Martinez Martinez, Sheila Herrera Martinez i Pedro Nicolas Sanchez Paris.
Núm. d'expedient: ED-131829-2016.

Infant o adolescent: SMS.

Data de resolució: 22 de juliol de 2016.

Persona interessada: Pilar Silva Martin.Annex 2
Núm. d'expedient: ET-10613-2014.

Infant o adolescent: ACM.

Data de resolució: 19 d'agost de 2016.

Persones interessades: Manuel Aguado Ramos i Rosa Collado Hernandez.
Núm. d'expedient: ET-11155-2015.

Infant o adolescent: AOSE.

Data de resolució: 21 de juliol de 2016.

Persona interessada: Mercedes Natividad Andrade Olaya.
Núm. d'expedient: ET-4572-2009.

Infant o adolescent: AJ.

Data de resolució: 14 de juliol de 2016.

Persona interessada: Cristinela Axinte.
Núm. d'expedient: ET-11631-2015.

Infant o adolescent: BMA.

Data de resolució: 21 de juliol de 2016.

Persona interessada: Rachid Belhout.

 

Núm. d'expedients: ET-12624-2016 i ET-12623-2016.

Infants o adolescents: CSI i CSN.

Data de resolució: 18 d'agost de 2016.

Persona interessada: Elisabeth Campos Serrano.

 

Núm. d'expedient: ED-121067-2015.

Infant o adolescent: GZJ.

Data de resolució: 17 d'agost de 2016.

Persona interessada: Meritxell Zamora Fortuny.

 

Núm. d'expedient: ET-11316-2015.

Infant o adolescent: HBI.

Data de resolució: 21 de juliol de 2016.

Persona interessada: Aida Hernandez Bargada.

 

Núm. d'expedient: ET-2907-2008.

Infant o adolescent: MNJM.

Data de resolució: 30 de juny de 2016.

Persones interessades: Elisabeth Navarro Romero i Francisco Martinez Diaz.

 

Núm. d'expedient: ET-7952-2012.

Infant o adolescent: ROV.

Data de resolució: 20 de juliol de 2016.

Persones interessades: Eva Olahova i Juan de Dios Rull Llao.

 

Núm. d'expedient: ET-10167-2014.

Infant o adolescent: SM.

Data de resolució: 25 de juliol de 2016.

Persones interessades: Alma Saliaj i Eduart Saliaj.