Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació íntegra del text de la modificació del Reglament del Consell escolar municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
03/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Per mitjà d'aquest Anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província núm. 022016022799, de data 2 de gener de 2017 apareix l'anunci de publicació íntegra del text de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 29 de setembre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de 2016, entrarà en vigor en el termini de quinze dies a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

 

Sant Pere de Vilamajor, 3 de gener de 2017

 

Pamela Isus Saurí

Alcaldessa