Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
02/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Avinguda del Paral·lel, 52 08001 Barcelona).

D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia.

De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.
Barcelona, 2 de novembre de 2016
Miguel Martos Tovar

Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona ComarquesAnnex 1
Núm. d'expedient: 61299/ED-122494-2016.

Infant o adolescent: EOR.

Data de la resolució: 14 de setembre de 2016.

Persones interessades: Victoriano, Ortiz Martinez i Maria Dolores, Ruiz Tellez.
Núm. d'expedients: 94082/ED-134182-2016 i 94083/ED-134183-2016.

Infants o adolescents: PV i PV.

Data de la resolució: 20 de setembre de 2016.

Persones interessades: Hamid Reza, Vaeznaeini i Manizheh, Naser Sharif.

 

Núm. d'expedient: 80237/ET-12635-2016.

Infant o adolescent: APM.

Data de la resolució: 6 de setembre de 2016.

Persones interessades: Susana Massimon Corredera i Juan Antonio Pavon Vega.

 

Núm. d'expedient: 81051/ED-112636-2015.

Infant o adolescent: MPV.

Data de la resolució: 23 de maig de 2016.

Persona interessada: Natalia Voytekhovskyy.

 

Núm. d'expedient: 89908/ED-126819-2016.

Infant o adolescent: DCG.

Dates de les resolucions: 15 d'abril de 2016 i 21 d'abril de 2016.

Persones interessades: Raquel Gozalvez Abella i Antonio Costa Campanero.

 

Núm. d'expedient: 45982/ET-7072-2011.

Infant o adolescent: JAG.

Data de la resolució: 23 de març de 2016.

Persona interessada: Rafael Acosta Noguera.

 

Núm. d'expedient: 16765/ET-12284-2006.

Infant o adolescent: FRR.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Inmaculada Rivero Sanchez.

 

Núm. d'expedient: 45013/ET-5834-2010.

Infant o adolescent: AC.

Data de la resolució: 4 de juliol de 2016.

Persones interessades: Baihya Hamdouch i Abdellah Chehab.

 

Núm. d'expedient: 4020/ED-132517-2016.

Infant o adolescent: AAF.

Data de la resolució: 23 d'agost de 2016.

Persona interessada: Encarnacion Alonso Flores.

 

Núm. d'expedient: 73079/ED-96063-2014.

Infant o adolescent: ADR.

Data de la resolució: 18 d'agost de 2016.

Persona interessada: Africa Rios Postigo.

 

Núm. d'expedient: 93876/ED-133874-2016.

Infant o adolescent: THM.

Data de la resolució: 7 de setembre de 2016.

Persona interessada: Miriam Jamileth Molina Baca.

 

Núm. d'expedient: 87047/ED-133676-2016.

Infant o adolescent: TJCVV.

Data de la resolució: 27 de setembre de 2016.

Persona interessada: Juan Antonio Villa Deossa.

 

Núm. d'expedient: 51655/ET-9178-2013.

Infant o adolescent: MCF.

Data de la resolució: 11 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Eva Fernandez Exposito.

 

Núm. d'expedient: 82506/ED-113216-2015.

Infant o adolescent: JMS.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persona interessada: Noemí Julia Serrudo Serrudo.

 

Núm. d'expedient: 77996/ED-132127-2016.

Infant o adolescent: ZMC.

Data de la resolució: 12 de setembre de 2016.

Persona interessada: Rosa Melenia Cortez Flores.

 

Núm. d'expedient: 68331/ED-135065-2016.

Infant o adolescent: GFM.

Data de la resolució: 28 de setembre de 2016.

Persona interessada: Gisell Celeste Flores Mamani.

 

Núm. d'expedient: 91086/ET-12875-2016.

Infant o adolescent: IB.

Data de la resolució: 13 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Zohr.

 

Núm. d'expedient: 77741/ED-135258-2016.

Infant o adolescent: SPF.

Data de la resolució: 11 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Rafael Pinar Gabarri.

 

Núm. d'expedient: 83605/ED-127036-2016.

Infant o adolescent: JGS.

Data de la resolució: 19 de juliol de 2016.

Persona interessada: Arturo Galvez Potrony.

 

Núm. d'expedient: 633315/ET-11493-2015.

Infant o adolescent: ABB.

Data de la resolució: 14 de juliol de 2016.

Persona interessada: Adrià Bayona Bobadilla.

 

Núm. d'expedient: 83607/ED-127038-2016.

Infant o adolescent: JGS.

Data de la resolució: 19 de juliol de 2016.

Persona interessada: Susana Soler Hernandez.

 

Núm. d'expedient: 83607/ED-127038-2016.

Infant o adolescent: JGS.

Data de la resolució: 19 de juliol de 2016.

Persona interessada: Arturo Galvez Potrony.

 

Núm. d'expedient: 83605/ED-127036-2016.

Infant o adolescent: JGS.

Data de la resolució: 19 de juliol de 2016.

Persona interessada: Susana Soler Hernandez.

 

Núm. d'expedient: 85181/ED-128159-2016.

Infant o adolescent: RMSH.

Data de la resolució: 20 de juliol de 2016.

Persones interessades: Agustin Soler Hernandez i Natalia N. Hernandez Guerra.

 

Núm. d'expedient: 87556/ED-135544-2016.

Infant o adolescent: JF.

Data de la resolució: 7 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Davidson Freeborn.

 

Núm. d'expedient: 61146/ED-133515-2016.

Infant o adolescent: MTA.

Data de la resolució: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Raquel Armijo Martínez.

 

Núm. d'expedient: 91786/ED-130152-2016.

Infant o adolescent: YTT.

Data de la resolució: 20 de setembre de 2016.

Persona interessada: Gloria Elsi Tejada Ramírez.

 

Núm. d'expedient: 66243/ED-134378-2016.

Infant o adolescent: SJV.

Data de la resolució: 19 de setembre de 2016.

Persones interessades: Sandra Vásquez de Jiménez i Yimy Daniel Jiménez Ortiz.

 

Núm. d'expedient: 70536/ED-134377-2016.

Infant o adolescent: DJV.

Data de la resolució: 19 de setembre de 2016.

Persones interessades: Sandra Vásquez de Jiménez i Yimy Daniel Jiménez Ortiz.

 

Núm. d'expedient: 94367/ED-134760-2016.

Infant o adolescent: AD.

Data de la resolució: 14 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Ayman Doukali.

 

Núm. d'expedient: 93633/ED-133664-2016.

Infant o adolescent: LA.

Data de la resolució: 10 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Lamyae Allouch.

 

Núm. d'expedient: 79727/ED-108094-2015.

Infant o adolescent: MMF.

Data de la resolució: 10 d'agost de 2016.

Persona interessada: Victor Manuel Marsal Colen.
Núm. d'expedients: 63752/ET-9396-2013, 63754/ET-9395-2013 i 63741/ET-9394-2013.

Infants o adolescents: CCM, NCM i GCM.

Data de la resolució: 13 de juliol de 2016.

Persona interessada: Rafael Caceres Comas.
Núm. d'expedient: 16500/ED-132162-2016.

Infant o adolescent: SPR.

Data de la resolució: 5 d'agost de 2016.

Persona interessada: Alfonso Piedra Sanchez.
Núm. d'expedient: 92944/ED-132209-2016.

Infant o adolescent: MCP.

Data de la resolució: 28 de juliol de 2016.

Persona interessada: Cristina Palllares Navarrete.
Núm. d'expedient: 79727/ED-108094-2015.

Infant o adolescent: MFM.

Data de la resolució: 5 de d'agost de 2016.

Persona interessada: Sofia Fernandez Hernandez.
Núm. d'expedient: 69510/ED-107344-2015.

Infant o adolescent: IB.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Euzilene Pereira de Brito.
Núm. d'expedient: 69510/ED-107344-2015.

Infant o adolescent: IB.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Eusebiu Julian Balaneasa.

 

Núm. d'expedient:16500/ED-132162-2016.

Infant o adolescent: SPR.

Data de la resolució: 5 d'agost de de 2016.

Persona interessada: Carmen Rodriguez Cano.

 

Núm. d'expedient: 41520/ET-11132-2015.

Infant o adolescent: IB.

Data de la resolució: 9 d'agost de de 2016.

Persona interessada: Malika El Manssouri.

 

Núm. d'expedient: 48940/ET-6861-2011.

Infant o adolescent: CCM.

Data de la resolució: 30 d'agost de de 2016.

Persona interessada: Bartolome Cortes Carrillo.

 

Núm. d'expedient: 93633-ED-133664-2016.

Infant o adolescent: LA.

Data de la resolució: 4 de setembre de de 2016.

Persona interessada: Fatima Fakrouch.

 

Núm. d'expedient: 94896/ED-135845-2016.

Infant o adolescent: AK.

Data de la resolució: 11 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Aissata Kouyate.

 

Núm. d'expedient: 90088/ED-127155-2016.

Infant o adolescent: AT.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persones interessades: Mohamed Talhai i Fatima Kbili.

 

Núm. d'expedient: 41200/ET-5092-2010.

Infant o adolescent: MAV.

Data de la resolució: 21 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Esperanza Vega Ortega.

 

Núm. d'expedient: 56154/ET-8803-2013.

Infant o adolescent: AJS.

Data de la resolució: 27 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Veronica Sarria Oliver.

 

Núm. d'expedient: 84343/ED-129587-2016.

Infant o adolescent: SJG.

Data de la resolució: 27 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Fatau Jeng Garcia.

 

Núm. d'expedient: 54057/ET-8224-2012.

Infant o adolescent: CASC.

Data de la resolució: 27 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Elena Mihaela Cruceriu.

 

Núm. d'expedient: 54058/ET-8228-2012.

Infant o adolescent: ALSC.

Data de la resolució: 27 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Elena Mihaela Cruceriu.

 

Núm. d'expedient: 15620/ED-133315-2016.

Infant o adolescent: GRL.

Data de la resolució: 25 d'agost de 2016.

Persones interessades: Ana Maria Lopez Heredia i Manuel Robles Peña.

 

Núm. d'expedient: 72585/ET-11801-2015.

Infant o adolescent: XDO.

Data de la resolució: 19 d'agost de 2016.

Persones interessades: Neus Otero Palencia i Xavier Domenech Bonet.

 

Núm. d'expedient: 80237/ET-12635-2016.

Infant o adolescent: APM.

Data de la resolució: 9 d'agost de 2016.

Persona interessada: Susana Massimon Corredera.

 

Núm. d'expedient: 4215/ET-3059-2001.

Infant o adolescent: EEV.

Data de la resolució: 6 de setembre de 2016.

Persona interessada: Rosa Vaquerizo Coma.

 

Núm. d'expedient: 32405/ED-131238-2016.

Infant o adolescent: DDI.

Data de la resolució: 1 d'agost de 2016.

Persona interessada: Rosalia Ibañez Blazquez.

 

Núm. d'expedient: 55486/ET-8583-2012.

Infant o adolescent: CBB.

Data de la resolució: 8 de setembre de 2016.

Persona interessada: Hafsa Boulifa.

 

Núm. d'expedient: 88129/ET-12837-2016.

Infant o adolescent: ARRQ.

Data de la resolució: 19 d'agost de 2016.

Persona interessada: Fatima Esther Rivadeneira Quispe.

 

Núm. d'expedient: 88129/ET-12837-2016.

Infant o adolescent: ARRQ.

Data de la resolució: 19 d'agost de 2016.

Persona interessada: Sonia Sofía Rivadeneira Quispe.

 

Núm. d'expedients: 94083/ED-134183-2016 i 94082/ED-134182-2016.

Infants o adolescents: PV i PV.

Data de la resolució: 13 de setembre de 2016.

Persones interessades: Hamid Reza Vaeznaeini i Manizheh Naser Sharif.

 

Núm. d'expedients: 94083/ED-134183-2016 i 94082/ED-134182-2016.

Infants o adolescents: PV i PV.

Data de la resolució: 13 de setembre de 2016.

Persona interessada: Pedram Vaeznaeini.

 

Núm. d'expedient: 79996/ED-131233-2016.

Infant o adolescent: AGPP.

Data de la resolució: 13 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Carmen Paz Peñuelas Lopez.

 

Núm. d'expedient: 94012/ED-134036-2016.

Infant o adolescent: SL.

Data de la resolució: 11 de setembre de 2016.

Persona interessada: Stafalla Ledijana.

 

Núm. d'expedient: 80384/ET-12188-2016.

Infant o adolescent: LAA.

Data de la resolució: 27 de setembre de 2016.

Persona interessada: Laila Akil Aharchou.

 

Núm. d'expedient: 80694/ET-12129-2015.

Infant o adolescent: AMC.

Data de la resolució: 8 de setembre de 2016.

Persona interessada: Rafael Molina González.
Núm. d'expedient: 83357/ET-12600-2016.

Infant o adolescent: ACM.

Data de la resolució: 18 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Roly Claros Carrasco.
Núm. d'expedient: 24697/ED-135841-2016.

Infant o adolescent: LMVT.

Data de la resolució: 28 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Fernando Ortega Vera.
Núm. d'expedient: 93487/ED-133169-2016.

Infant o adolescent: GPS.

Data de la resolució: 27 d'octubre de 2016.

Persones interessades: Fagner Francisco Santos Coelho i Valeria Porfirio Bernardo.Annex 2
Núm. d'expedient : 83574/ED-122642-2016.

Infant o adolescent: ARG.

Data de la resolució: 5 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Jorge Juan Rios Ruiz.
Núm. d'expedient : 575/ET-422-2000.

Infant o adolescent: JAAM.

Data de la resolució: 29 de juliol de 2016.

Persona interessada: Juan Carlos Acebedo Morte.
Núm. d'expedient : 75447/ET-11653-2015.

Infant o adolescent: COS.

Data de la resolució: 8 de setembre de 2016.

Persona interessada: Isabel Sanz Noales.
Núm. d'expedient : 75448/ET-11652-2015.

Infant o adolescent: JOS.

Data de la resolució: 8 de setembre de 2016.

Persona interessada: Isabel Sanz Noales.
Núm.d'expedient: 77364/ET-12735-2016.

Infant o adolescent: AIH.

Data de la resolució: 1 de setembre de 2016.

Persona interessada: Verónica Invernón Hernández.
Núm. d'expedient: 60603/ED-134730-2016.

Infant o adolescent: DAF.

Data de la resolució: 07 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Jesus Amaya Hernandez.
Núm. d'expedient: 45913/ET-8302-2012.

Infanjt o adolescent: AFL.

Data de la resolució: 6 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Xavier Fernandez Balleste.
Núm. d'expedient: 88951/ED-125128-2016.

Infant o adolescent: JMS.

Data de la resolució: 15 de setembre de 2016.

Persona interessada: Cristina Santos Mambru.

 

Núm. d'expedient: 63728/ET-11483-2015.

Infant o adolescent: SGC.

Data de la resolució: 23 de setembre de 2016.

Persona interessada: Laura Carmona Gonzalez.

 

Núm. d'expedient: 73327/ET-12917-2016.

Infant o adolescent: AA.

Data de la resolució: 23 de setembre de 2016.

Persona interessada: Ali Ayuub.

 

Núm. d'expedient: 6552/ET-4734-2005.

Infant o adolescent: NGB.

Data de la resolució: 28 de juny de 2016.

Persona interessada: Nerea Garcia Baños.

 

Núm. d'expedient: 32959/ET-7427-2012.

Infant o adolescent: KC.

Data de la resolució: 06 de setembre de 2016.

Persona interessada:: Tatiana Calizaya Mamani.

 

Núm. d'expedient: 72065/ED-107649-2015.

Infant o adolescent: JCAS.

Data de la resolució: 01 de setembre de 2016.

Persona interessada: Juan Alcon Vellarino.

 

Núm. d'expedient: 39353/ET-11878-2015.

Infant o adolescent: EST.

Data de la resolució: 06 de setembre de 2016.

Persona interessada: Juan Alcon Vellarino.

 

Núm. d'expedient: 75529/ED-100355-2014.

Infant o adolescent: PL.

Data de la resolució: 21 de desembre de 2015.

Persona interessada: Rudi Lin.

 

Núm. d'expedient: 66030/ED-115200-2015.

Infant o adolescent: TM.

Data de la resolució: 02 de setembre de 2016.

Persona interessada: Tabita Mihai.

 

Núm. d'expedient: 88754/ED-124653-2016.

Infant o adolescent: RS.

Data de la resolució: 04 d'octubre de 2016.

Persones interessades: Rebeca Stan, Rauta Stan i Armeanca Stan

 

Núm. d'expedient: 7078/ET-10653-2014.

Infant o adolescent: MB.

Data de la resolució: 14 de setembre de 2016.

Persona interessada: Mohammed Yassine Boussabon.

 

Núm. d'expedient: 72585/ET-11801-2015.

Infant o adolescent: XDO.

Data de la resolució: 17 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Xavier Domenech Bonet.

 

Núm. d'expedient: 32966/ET-10500-2014.

Infant o adolescent: LCM.

Data de la resolució: 7 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Arturo Claveria Claveria.

 

Núm. d'expedient: 9404/ET-6820-2001.

Infant o adolescent: JMP.

Data de la resolució: 19 de setembre de 2016.

Persona interessada: Manuel Macías Pachón.

 

Núm. d'expedient: 83314/ED-114689-2015.

Infant o adolescent: ID.

Data de la resolució: 14 de setembre de 2016.

Persones interessades: Issa Malick Doumbia i Tiete Chantal Tahou.

 

Núm. de expedient: 74070/ET-11499-2015.

Infant o adolescent: AR.

Data de la resolució: 17 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Abdelillah Restani.

 

Núm. de expedient: 9753/ET-7080-2005.

Infant o adolescent: MGG.

Data de la resolució: 5 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Juan Ramon Gilbert Benavente.

 

Núm. de expedient: 9747/ET-7072-2005.

Infant o adolescent: EGG.

Data de la resolució: 5 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Juan Ramon Gilbert Benavente.

 

Núm. d'expedient: 89322/ED-125798-2016.

Infant o adolescent: RJ.

Data de la resolució: 14 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Rachid Jeblani.

 

Núm. d'expedient: 24284/ET-1857-2007.

Infant o adolescent: CFA.

Data de la resolució: 22 de juliol de 2016.

Persona interessada: Cristian Fernandez Aparicio.

 

Núm. d'expedient: 9923/ET-7198-2002.

Infant o adolescent: CLO.

Data de la resolució: 25 de juliol de 2016.

Persona interessada: Carolina Leitao Ortiz.

 

Núm. d'expedient: 67667/ET-9557-2013.

Infant o adolescent: MGG.

Data de la resolució: 22 de juliol de 2016.

Persona interessada: Meritxell Gracia Garbin.

 

Núm. d'expedient: 53098/ET-7185-2011.

Infant o adolescent: DAT.

Data de la resolució: 5 de juliol de 2016.

Persona interessada: Teresa Triguero Lopez _Tello.

 

Núm. d'expedient: 89206/ED-125572-2016.

Infant o adolescent: MES.

Data de la resolució: 5 de juliol de 2016.

Persona interessada: Mounssif Es-Saghyr.

 

Núm. d'expedient: 37933/ET-8103-2012.

Infant o adolescent: EAM.

Data de la resolució: 19 de setembre de 2016.

Persona interessada: Eva Maria Mendez Maldonado.

 

Núm. d'expedient: 37934/ET-8104-2012.

Infant o adolescent: JAM.

Data de la resolució: 19 de setembre de 2016.

Persona interessada: Eva Maria Mendez Maldonado.

 

Núm. d'expedient: 75991/ED-120178-2015.

Infant o adolescent: MIAP.

Data de la resolució: 6 de setembre de 2016.

Persona interessada: Juan Francisco Alaminos Castillo.

 

Núm. d'expedient: 19875/ED-123474-2016.

Infant o adolescent: MLMO.

Data de la resolució: 3 d'agost de 2016.

Persona interessada: Gabriel Anicet Mboutson Tafo.

 

Núm. d'expedient: 82578/ED-113258-2015.

Infant o adolescent: YA.

Data de la resolució: 28 de juny de 2016.

Persona interessada: Karima Maghraoui.

 

Núm. d'expedient: 87984/ED-123198-2016.

Infant o adolescent: KO.

Data de la resolució: 30 de juny de 2016.

Persones interessades: Mohamed Ouabi i Fatima Ouabi.

 

Núm. d'expedient: 29096/ET-1930-2007.

Infant o adolescent: FEO.

Dates de les resolucions: 4 d'octubre de 2016 i 31 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Mohamed El Ouzari.

 

Núm. d'expedient: 58468/ET-8100-2012.

Infant o adolescent: ABS.

Data de la resolució: 4 de juliol de 2016.

Persones interessades: Juan Carlos Bonillo Piñar.
Núm. d'expedient: 83574/ED-122642-2016.

Infant o adolescent: ARG.

Data de la resolució: 5 d'octubre de 2016.

Persones interessades: Nuria Gomariz Parra.
Núm. d'expedient: 69455/ET-10268-2014.

Infant o adolescent: SPM.

Data de la resolució: 29 de setembre de 2016.

Persones interessades: Maria Argentina Maria de los Angeles.
Núm. d'expedient: 7116/ED-116291-2015.

Infant o adolescent: MJD.

Data de la resolució: 30 de setembre de 2016.

Persones interessades: Carmen Veronica Dencker Alarcon i Monserrat Jimenez Dencker.