Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Cooperativa
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
01/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Korporen, SCCL
Per resolució de l'Asamblea General Extraordinaria de data 1 de desembre del 2016, es va acordar la dissolució i liquidació de la cooperativa KORPOREN SCCL, i es nomena com a liquidador a Maria Dolores Portillo Fernandez, la cual cosa es comunica als efectes legals oportuns.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Maria Dolores Portillo Fernandez

Liquidadora